Vi søker en faglig dyktig, engasjert og pliktoppfyllende vernepleier til Småbruket bokollektiv i 100% stilling. Det er todelt turnus med arbeid på dag og kveld, og arbeid hver hver 4. helg med langvakter. 

Småbruket bokollektiv består av 6 samlokaliserte leiligheter, det ytes i tillegg punkt tjenester utenfor bokollektivet. Beboerne ved Småbruket er mennesker med ulike behov for individuell, tverrfaglig vurdering og oppfølging. Beboernes behov er i fokus og vi jobber for at beboerne skal oppnå best mulig livskvalitet og mestring i hverdagen.  Personalgruppen består av i overkant 6 årsverk og yter tjenester til tjenestemottakere i alderen 20 til 67 år.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå brukerne til å mestre hverdagen og å ha en meningsfull fritid.
 • Fagansvarlig i samarbeid med leder
 • Medisinsk ansvarlig i samarbeid med leder
 • Daglig ledelse i samarbeid med leder
 • Faglig veiledning av personalet
 • Medansvar i at tjenester ytes etter gjeldende lov, forskrift og veileder.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i vernepleie
 • Erfaring fra lignende arbeid
 • Førerkort er påkrevd

Personlige egenskaper

 • Faglig fokus
 • Engasjement for brukergruppa
 • God på relasjonsbygging
 • Trygg og god i rollen som faglig pådriver
 • Utviklingsorientert og endringsvillig
 • Gode holdninger
 • Kan å lage mat
 • Kreativ
 • Igangsetter av aktivitet
 • Uredd og tør å by på deg selv

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende arbeidsplass
 • Gode og engasjerte kollegaer
 • Humor og arbeidsglede
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjonsordning
 • Lønn etter tariff

Annet
Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Søknaden vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. 

Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.

Kontaktinformasjon

Eva Lukassen, Enhetsleder Småbruket bokollektiv , +47 91833541, eva.lukassen@nord-odal.kommune.no

Arbeidssted

Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune

Referansenr.: 4797842548
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.08.2024
Søknadsfrist: 02.06.2024