Vil du få bred erfaring innen akuttsykepleie sammen med et team som spiller hverandre gode hver eneste dag?

Hos oss på akuttmottaket Kongsvinger har vi systematisk opplæring for nyansatte og stort fokus på faglig utvikling. I tillegg har vi fleksibel arbeidsplan der du som ansatte selv er med på å påvirke turnus. Vil du bli bedre kjent med oss? Se på denne filmen om  Kongsvinger sykehus.

Vi kan i tillegg frister med idyllisk friluftsliv, Norges beste golfbane og kun en times reisevei fra Oslo rett utenfor døra.

Vi har ledig fast 90 % stillinger fra 1.8.2024.
Vi tar i mot alle typer pasienter, kirurgisk/ortopedisk poliklinikk 24/7- og til innleggelse til husets kirurgiske-, ortopediske-, indremedisinske sengeposter, føde / barsel og intensivavdeling. I tillegg har akuttmottaket hos oss også et teammottak for alvorlig syke medisinske pasienter, og er en del av traume systemet i Helse Sør-Øst. Vi tar også imot og stabiliserer akutt syke barn, før videresending til AHUS Nordbyhagen eller OUS. 

Ønsker du å kontakte oss for en uforpliktende samtale så nøl ikke med det, vi ser frem til å bli bedre kjent med deg!
Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil utføre akuttsykepleie og generell sykepleie etter gjennomført opplæring og sertifisering.
 • Fokusområder er triagering, behandling og overvåkning av pasientens vitalparametre ved hjelpe av moderne overvåkningsutstyr.
 • Som sykepleier i Akuttmottak står du i tverrfaglige mottaksteam og er operatør på kommunikasjonssentral.
 • Sykepleier hos oss i Akuttmottak samarbeider tverrfaglig.
 • Vi jobber i 3 delt turnus og med jobb pt. hver 3. helg.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker primært etter sykepleier med spesialutdanning i Akuttsykepleie, A-I-O eller annen relevant utdanning.
 • Sykepleiere med relevant yrkeserfaring, som fra prehospital tjeneste, legevakt eller sengepost kan søke.
 • Sykepleiere med annen erfaring eller nyutdannede sykepleiere med interesse for akuttmedisin, kan søke.
 • Det stilles krav om gode evner til muntlig og skriftlig kommunikasjon/ dokumentasjon.
 • Sykepleierstudenter som blir ferdig utdannet våren 2024 er velkommen til å søke.

Personlige egenskaper

 • Som ansatt ved Akuttmottaket er det viktig at man har evne til å tilegne seg praktiske ferdigheter raskt, at man har evne til å prioritere, skjønner betydningen av å samarbeide med andre, er nøye med muntlig og skriftlig rapportering.
 • Det er viktig at den ansatte er lojal ovenfor lokale føringer, prosedyrer og forordninger.
 • Egenskaper som fleksibilitet og lyst til å gi det lille ekstra i avdelingens faglige utvikling blir verdsatt. 
 • Søker må beherske norsk, skriftlig og muntlig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø i et sammensveiset kollegium der alle kjenner alle
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig
 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag    

Kontaktinformasjon

Anneli Godtlund, Seksjonsleder, +4792210711

Arbeidssted

Parkveien 35
2212 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HF

Referansenr.: 4800100182
Stillingsprosent: 90%
Fast
Startdato: 01.08.2024
Søknadsfrist: 30.04.2024