Slomarka industriområde

Slomarka industriområde

Sør-Odal

Slomaka er et svært sentralt industriområde i Kongsvingerregionen.
Området ligger tilknyttet ny E16 , med kort vei til store markeder i Osloregionen. Næringsområdet har store utvidelsesmuligheter og grunnforholdene gjør at området har god utbyggingsøkonomi.

Adresse: Slomarka, 2100 Skarnes
Regulert til: Industri
Eier: Opplysningsvesenets fond

Fakta om området

Adkomst:
Direkte tilknyttet E16 via trafikkmaskin.

Antall dekar som er regulert:
Totalt 327 daa hvorav 130 daa er ledig. Mlighet til å regulere ytterligere 550 daa, dette er satt av i kommuneplanen.

Grunnforhold:
Stabile grunnforhold, ubebyg areal består av morenejord, ellers i blanding med elveavsetninger og tykk havavsetning.

Arealsituasjon:
Flatt skogsterreng med byggeklare tomter.

Regulert til:
Industri.

Reguleringsplan:
Byggehøyde inntil 0 meter, utnyttelsesgraden er høy. Mulighet for å endre reguleringsplan ved behov.

Vann og kloakk:
Tilkoples kommunalt anlegg for vann og kloakk.

Strøm/bredbånd:
Strøm og fiber.

Fjernvarme:
Ja.

Annen industri på området:
Normet, Dekkteam, Veflen entreprenør, Paragon Nordic, Slobrua gjestegård.

Adkomst:

Direkte tilknyttet E16 via trafikkmaskin.
Antall dekar som er regulert:

Totalt 327 daa hvorav 130 daa er ledig.  Ytterligere 1000 daa ferdig regulert til næringseiendom innen sommeren 2022.

Grunnforhold:
Stabile grunnforhold, ubebygd areal består av morenejord, ellers i blanding med elveavsetninger og tykk havavsetning.
Arealsituasjon:
Flatt skogsterreng med byggeklare tomter.
Regulert til:

Industri.

Reguleringsplan:

Byggehøyde inntil 10 meter, utnyttelsesgraden er høy. Mulighet for å endre reguleringsplan ved behov.

Vann og kloakk:
Tilkoples kommunalt anlegg for vann og kloakk.
Strøm /bredbånd:
Strøm og fiber.

Fjernvarme:

Ja.

Annen industri på området:
Normet, Dekkteam, Veflen entreprenør, Paragon Nordic, Slobrua gjestegård.

Adresse:
Slomarka, 2100 Skarnes

Avstander:
E16: 200 m
Kongsvinger jernbaneterminal: 23 km
Svenske grensen: 44 km
Gardermoen flyplass: 67,4 km
Oslo havneterminal: 98 km

Sør-Odal
Avstand kommunesenter: 2,5 km
Folketall: 7 030
Areal: 1229,33 km2

For mer info:
John Kristian Strand
Kommunikasjons- og næringskoordinator, Sør-Odal kommune
Telefon: 930 13 875

Sør-Odal kommune.no

Hernesmoen næringspark

Hernesmoen næringspark

Sør-Odal

Flatt terreng med byggeklare tomter
Ledige tomter i etablert område med kort vei til jernbane. Hernesmoen næringspark ligger på sydsiden av Glomma mellom Skarnes og Kongsvinger.

Adresse: Hærnesvegen (rv175), 2116 Sander
Regulert til: Industri
Eier: Sør-Odal komuune

Fakta om området

Adkomst:
Lokalisert langs fylkesvei175, ca. 4 km fra Sander-krysset som er tilknyttet E16.
Antall dekar som er regulert:
Totalt 600 daa hvorav ca. 200 daa er ledig.
Grunnforhold:
Blanding elveavsetninger (sandmo) og torv/myr, varierer på tomta.
Arealsituasjon:
Flatt terreng med byggeklare tomter.
Regulert til:

Industri.

Reguleringsplan:
Byggehøyde inntil 9 meter, utnyttelsesgraden er høy. Mulighet å endre reguleringsplan ved behov.
Vann og kloakk:
Tilkobles kommunalt anlegg for vann og kloakk.
Strøm /bredbånd:
Eidsiva bredbånd og Telenor gjennomgående fiber rett ved areal. 2 x 2 fiberveier til Oslo mulig. Normaldrift for strøm gir 5 MW ledig kapasitet. Det kan opparbeides forsyning fra flere trafoer.

Fjernvarme:

Ja.

Annen industri på området:
Glåmdal interkommunale Renovasjonsselskap, Hernesmoen biobrensel, Skarnes Maskinutleie.

Adresse:
Hærnesvegen (rv175), 2116 Sander

Avstander:
E16: 7 km
Kongsvinger jernbaneterminal: 11 km
Svenske grensen: 47 km
Gardermoen flyplass: 67,7 km
Oslo havneterminal: 84,7 km

Sør-Odal
Avstand kommunesenter: 11 km
Folketall: 7 030
Areal: 1229,33 km2

For mer info:
John Kristian Strand
Kommunikasjons- og næringskoordinator, Sør-Odal kommune
Telefon: 930 13 875

Sør-Odal kommune.no