Velkommen til #innsikt nr. 5 på Høgskolesenteret i Kongsvinger 24. mai

Velkommen til #innsikt nr. 5 på Høgskolesenteret i Kongsvinger 24. mai kl. 11.00-12.30 – Tema: Hva vil Innlandet Science Park bety for vekst i Kongsvingerregionen?

#innsikt: Hva vil Innlandet Science Park bety for vekst i Kongsvingerregionen?

Tid: 24. mai kl. 11.00-12.30

Sted: Høgskolesenteret i Kongsvinger, Strandvegen 3, 2212 Kongsvinger (auditoriet)

Innlandet Science Parks (InSP) ambisjon er å utvikle et internasjonalt anerkjent senter for vekst og nyskapning forankret i teknologi, bærekraft og forskning – for dermed å styrke forutsetningene for vekst i Innlandet. I april 2024 åpner InSPs første campus  – her i Kongsvinger. Gjennom InSP skal det legges til rette for både innovasjon i etablerte bedrifter og utvikling av nye selskaper.

På  #innsikt 24. mai vil du få svar på hva InSP er og hvordan campus i Kongsvinger vil fungere. Vi vil også gi deg et lite innblikk i hvordan de nye lokalene vil se ut, hvordan de er tenkt benyttet og hvordan du kan bli en del av miljøet.

Program

  • Hva er Innlandet Science Park (InSP), og hva vil etablering bety for vekst og utviklingsmuligheter for bedrifter i Kongsvinger/Kongsvingerregionen?  v/ daglig leder Anette Mellbye
  • Science parks og lignende miljøer som drivkraft for vekst? En samtale med Startuplab Oslo og regionale aktører
  • Kort kreativ sesjon –  ideer til hvordan vi sammen kan utvikle InSP til å bli et nav for utvikling og vekst i Kongsvingerregionen
  • Lunsj og mingling
  • Dialog etter lunsj med aktører som ønsker informasjon om muligheter til å leie arbeidsplass og lokaler (ca. kl. 12.30)

InSP er en stiftelse og et utviklingsprosjekt initiert av Sparebankstiftelsen Hedmark. I Kongsvinger vil InSP samarbeide tett med Klosser Innovasjon, Høgskolesenteret, forskningssenteret CREDS og 7sterke. Disse aktørene vil også være lokalisert i InSP.

#innsikt er en rekke med arrangementer for bedrifter og næring i regionen og et samarbeid mellom Klosser Innovasjon, Høgskolesenteret, CREDS – Senter for digitalisering og bærekraft og 7sterke

Arrangementet er gratis og det blir servert enkel lunsj – velkommen til en fremtidsrettet og mulighetsorientert #innsikt!

PÅMELDING


 

Lignende saker