Vinn en drømmehelg i Kongsvingerregionen!

 

Vi er på utkikk etter et impulsivt ungt par, venner eller kjærester, som kan tenke seg en gratis opplevelseshelg i vår region i sommer. Er du nysgjerrig av natur, avslappet til å høre din egen stemme og søker gjerne nye utfordringer? Da er det kanskje deg vi er på utkikk etter.

Vi ønsker å vise frem mulighetene i Kongsvingerregionen i en promofilm og er på utkikk etter et sporty par som kan være våre sannhetsvitner en helg i slutten av august. Vi inviterer til en skreddersydd opplevelseshelg hvor målet er å vise frem morsomme aktiviteter, unike overnattingssteder, lokal mat, naturopplevelser og spennende arbeidsgivere i regionen. To trivelige filmskaperne, Mats S. Birkelund og Hallvard Kolltveit, blir med dere hele helgen for å dokumentere opplevelsene. Vi håper du allerede nå vet hvem du vil ha med deg på tur og at dere sender inn en søknad.

Hva får dere?

 • En gratis drømmehelg i Kongsvingerregionen inkludert all transport, kost og losji.
 • Innblikk i livet som leves i regionen og mulighetene du kanskje ikke ante fantes.
 • Hovedrolle i Kongsvingerregionens nye promofilm.
 • En opplevelse du sent vil glemme.
Foto: Mats S. Birkelund

Når kan reisen gjennomføres?

Følgende to helger i august 2020 er foreløpig aktuelle:

 • Uke 34: 21., 22. og 23. august
 • Uke 35: 27., 28. og 29. august

Vi legger opp til at drømmehelgen varer fra fredag rundt lunsjtider til søndag ettermiddag/kveld. Det kan være mulig å tilpasse til en annen helg etter avtale.

Slik kan du vinne:

Gi oss en kort beskrivelse av deg og din reisevenn, og fortell kort hvorfor dere kan tenke dere å vinne en drømmehelg i Kongsvingerregionen. Fyll inn praktisk informasjon i vedlagt skjema og send søknaden til  marthe@klosser.no. Aldersgrense 21 år. Søknadsfrist er onsdag 17. juni, så vær rask!

Foto: Mats S. Birkelund
Finnskogtoppen SPA og Velværehotell
Finnskogtoppen SPA og Velværehotell
Pan Tretopphytter, Rasmus Norlander

Sirkulære forretningsmuligheter – vi er på jakt etter samarbeidspartnere!

Velkommen til workshop 3 i Circle Scan Kongsvinger Region- en heldigital workshop

Målet for denne samlingen er “business matchmaking” og strategiutvikling. Vi håper å finne samarbeidspartnere, definere rammer og omfang for 3-4 nye sirkulære pilotprosjekter for å støtte opp under utviklingen av O-House.

Prosjektet O-House er ett resultat av Circle Scan Kongsvinger regionen, målet med prosjektet er å oppføre en prototype på en sirkulær ungdomsbolig der ambisjonen er å resirkulere mest mulig gammelt byggemateriale. Dette prosjektet har allerede mottatt støtte fra fylkeskommunen, og fra prototypen er det ett ønske om å bygge 60 slike boliger i alle 6 kommunene som deltar i prosjektet. Vi ønsker derfor å fokusere workshop rundt piloter for å løse utfordringer i O-House prosjektet. Dere kan lese mer om prosjektet her.

Vi ønsker at dagen skal være effektiv og lede til nye sirkulære pilotprosjekter for å støtte opp under utviklingen av O-House. Vi vil derfor fokusere på strategien Økt bruk av sekundære materialer.

Når: 18.juni
Tid: 09.30 – 12.00
Sted: Lenke sendes til påmeldte
Påmelding: Arrangementet er over.

Agenda for dagen:
Kl 09:30-10:30 – Del 1 Introduksjon
– Gjennomgang funn fra fase 1 & 2
– Presentasjon av utvalgte strategier
– O-house. En sirkulær prototype – utgangspunkt for nye forretningsideer?
– O-house som katalysator for sirkulærøkonomi. Hvordan får vi skalert/realisert utbygging av 60 slike boliger?
– Q&A

Kl 10:50-12:00 Del 2 – Strategier og pilotprosjekter
– Presentasjon av diskusjon og utvikling av strategier
– Bestemme neste steg i utvikling av strategier

Hovedfokuset for workshopen vil være å jobbe med og utvikle strategier til potensielle pilotprosjekter, de utvalgte strategiene og potensielle retninger er “Økt bruk av sekundære materialer”.
Vi håper du har mulighet til å delta, du kan melde deg på arrangementet her. Da kan du også velge om du deltar i Kongsvinger eller via Teams.  Hvis du ikke er kjent med prosjektet eller ønsker å lære med kan lese mer på kongsvingerregionen.no.

Vennlig hilsen,
Sofie Pindsle, Circular Norway, +47 92 06 78 57
Jordi Pascual, Circle Economy,
Eva Snare, Næringsjef Nord Odal Kommune

Invitasjon til webinar om sirkulærøkonomi i byggenæringen

Circle Economy i samarbeid med Circular Norway inviterer til regionalt webinar om muligheter innen sirkulærkonomi 5. mai kl. 10.00-12.00 eller 7. mai kl 14.00 -16.00.

Som du kanskje kjenner til, gjennomfører Kongsvingerregionen for tiden en studie av mulighetene for sirkulærøkonomi («Circle Scan Kongsvinger Region»). Målet med studien er å bidra til å utvikle en regional visjon for sirkulærøkonomi, fortrinnsvis innenfor byggenæringen siden denne næringen representerer en viktig del av verdiskapingen i regionen. Det er imidlertid ikke nok med en visjon, målet er også at flere av aktørene i næringen har lyst til å være delaktige i spennende, sirkulære pilotprosjekter.

Akkurat nå (i fase 3 av studien) jobber vi konkret med å omforme sirkulære strategier til konkrete pilotprosjekter. I den forbindelse ønsker vi å involvere flere representanter for aktørene i hele byggenæringens verdikjede.

Tror du at dette kan være interessant for deg og din bedrift, er du velkommen til å delta på et webinar om temaet (det blir slik pga usikkerheten rundt korona-situasjonen). Her vil Amsterdam-baserte Circle Economy presentere de viktigste funnene fra fase 1 og 2 av studien. Deretter ser vi nærmere på forskjellige strategier: 1) Økt bruk av sekundære materialer, 2) Korte ned verdikjeden og 3) Kapasitetsbygging og opplæring.

Vi trenger deg som bidragsyter for å:

 • Innhente ytterligere kunnskap om næringen.
 • Få hjelp til å konkretisere tiltak som har gjennomføringspotensial (regional tilpasning, gjennomførbarhet osv.)
 • Definer hva/hvem som er nødvendig for å implementere.
 • Involver deg/din virksomhet som en mulig aktør i fremtidige pilotprosjekter.

Vi har forståelse for den krevende situasjonen en del virksomheter er i om dagen, og vil derfor understreke at deltagelse ikke innebærer noen økonomiske forpliktelser. Du får derimot ideer til nye sirkulære forretningsmuligheter og bærekraftige konkurransfortrinn, samtidig som vi får verdifull bransjeinnsikt!

Vi håper du har mulighet til å delta, enten 5. mai kl. 10.00-12.00 eller 7. mai kl 14.00 -16.00.
Påmelding her.

På vegne av prosjektgruppa,

Jordi Pascual, Circle Economy, Sofie Pindsle, Circular Norway, Eva Snare, Nord-Odal Kommune, Anne Huse, Regionrådet i Kongsvingerregionen og Knut Hvithammer, Regionrådet i Kongsvingerregionen

Les mer om fase 1 og 2

Referat fra fase 1 (Kartlegging av byggenæringen og kjennskap til sirkulærøkonomi) ligger her.

I fase 2 har Circular Norway sammen med Circle Economy har brukt mye tid på å samle inn data fra Eurostat, SSB og industriorganisasjoner som underlag for en materialstrømsanalyse av byggenæringen (basert på 2018-tall). Materialstrømsanalysen er også en mulighetskartlegging. Visuelt presenteres metabolismen (forbruk, prosessering og livsløp) for ressurser fordelt på privatboliger, formålsbygg og infrastruktur. Parallelt har vi også samlet inn data for å få en oversikt over bygningsmassen i regionen. Basert på disse datasettene har vi identifisert syv sirkulære strategier. Vi har prioritert tre av dem. Innenfor hver strategi er det potensial for å utvikle sirkulære pilotprosjekter. Les mer om fase 2 her.

Prosjektet er finansiert med skjønnsmidler fra fylkesmannen i Innlandet, og sammenfaller med Innlandets satsing på bioøkonomi (og herunder sirkulærøkonomi).

Melding til bedriftsledere i Kongsvingerregionen

I samarbeid med Klosser Innovasjon og 7sterke har NAV laget en kort spørreundersøkelse som adresserer et eventuelt rekrutteringsbehov og som kan bidra til at rekrutteringen skjer enklere og raskere for berørte virksomheter.

Hvordan blir det i din virksomhet? Vil sykefraværet øke på bakgrunn av den pågående pandemien? Blir det nødvendig å rekruttere arbeidskraft for å holde produksjon i gang? Dette er viktige spørsmål å stille seg så tidlig som mulig!

I en rekrutteringsprosess av nye medarbeidere kan NAV bistå berørte bedrifter med rekruttering, tilrettelegging, oppfølging og kvalifisering av arbeidssøkere , slik at de blir i stand til å gjøre den jobben bedriften din trenger. NAVs bidrag skal være en trygg formidling, det betyr at vi jobber for å finne rett kandidat til rett virksomhet.

Klosser Innovasjon hjelper til med distribusjon av undersøkelsen vedr rekrutteringsbehov. Trykk her for å åpne undersøkelsen.

Samordnet støtte til næringslivet

Regjeringen har nå lagt frem en kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av koronakrisen. Gjennom pakken får bedriftene dekket en stor del av sitt tap. En søknadsportal for bedriftene skal være oppe og gå fra 17. april.

Ta kontakt med næringsutviklingsapparatet i Kongsvingerregionen hvis du trenger råd om den nye ordningen eller har andre behov for støtte i Korona-krisen. Se kontaktinformasjon til hjelpeapparatet her. NAV vil bistå de som har spørsmål om permitteringer og arbeidskraft.

Les mer om regjeringens konkrete forslag:

 • Første utbetalinger skal skje så raskt som mulig. En søknadsportal for bedriftene skal være oppe og gå fra 17. april.
 • Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai.
 • Ordningen baseres på foretakenes egenrapporterte tall for omsetning i mars måned i 2020 og 2019. Hvis bedriften ikke var i virksomhet i mars 2019, brukes et gjennomsnitt for januar og februar 2020. Bedriftene skal også rapportere faste utgifter.
 • Foretaket må ha et omsetningsfall på 30 prosent eller mer (20 prosent eller mer for mars) fra samme måned i fjor for å komme inn under ordningen.
 • Bedrifter som er stengt ned av staten, blir ikke belastet med egenandel. Andre bedrifter får en egenandel på 10.000 kroner hver måned.
 • Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon.
  • Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90% av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik: Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90%
  • Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30% eller mer (20% i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80%

Les mer om kompensasjonsordningen på https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30–omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/

Stortinget vil behandle tiltakene i løpet av påskeuken.

Regn på hva din bedrift vil få igjen gjennom kompensasjonsordningen (EXCEL_FIL)

 

Samordnet støtte til næringslivet

Kommunene i Kongsvingerregionen samordner sine næringsressurser slik at de i størst mulig grad skal kunne støtte opp under et næringsliv i krise.

Bedrifter som ønsker informasjon om støtteordninger eller råd og veiledning knyttet til støtteordninger eller andre problemstillinger de står i bes om å ta kontakt med 1.linjen i kommunene, Klosser Innovasjon eller næringshagene.

Både førstelinjen, Klosser Innovasjon og næringshagene samhandler også tett med Innovasjon Norge, bankene, NAV og fylkeskommunen for å sikre god informasjon og en smidig behandling av krevende saker.

I tillegg til staten har fylkeskommunen utarbeidet en tiltakspakke hvor de styrker innovasjonsapparatet i fylket slik at de i større grad blir i stand til å bistå det regionale næringslivet. Disse behandles politisk i påskeuken.

 

Kontaktinformasjon ved informasjon og støtte:

 

Førstelinje kommunene

Eidskog kommune
Steinar Grønnerud
steinar.gronnerud@eidskog.kommune.no

Grue kommune
Haakon Gjems, næringssjef
haakon.gjems@grue.kommune.no

Kongsvinger kommune
Stian Gulli Hanssen,
forretningsutvikler Klosser Innovasjon
stian@klosser.no

Nord-Odal kommune
Eva Snare,
næringssjef
eva.snare@nord-odal.kommune.no

Sør-Odal kommune
Tove Guldbrandsen,
rådgiver Sør-Hedmark Næringshage
tove.gulbrandsen@onu.no

Åsnes kommune
Anette Strand Sletmoen,
rådgiver Solør Næringshage
anette@solornh.no

 

Klosser Innovasjon

Kjersti Wangen, daglig leder
kjersti@klosser.no

 

Sør-Hedmark Næringshage

Borge Nordfjell, daglig leder
bn@magnorhagen.no

 

Hvordan håndtere Korona-krisen?

Mapei er en stor industribedrift i Norsk sammenheng. Selskapet er opptatt av informasjonsdeling og håper deres håndtering av Korona-krisen kan gi læring til andre store og små bedrifter.

Bedriften ønsker å være med på den nasjonale fellesdugnaden for å bekjempe smitte og vil gjøre alt de mener er nødvendig for å sikre medarbeideres helse og opprettholde sine forpliktelser overfor kunder. De setter også i gang tøffe tiltak for å motvirke den betydelige negative innvirkningen Korona-krisen har for bedriftens økonomi og lønnsomhet.

Administrerende direktør i Mapei, Trond Hagerud, er klar på at det er svært krevende å drive industribedrift under slike omstendigheter. Samtidig så er han klar på at smittespredning i bedriften vil gi enda større konsekvenser. Det er derfor avgjørende med omfattende tiltak. Han håper at bedriftens åpenhet om interne rutiner kan hjelpe andre virksomheter som også treffes av Korona-krisen.

Bedriften har innført skjerpede rutiner rundt hygiene og smittevern for ansatte og besøkende. I en omfattende instruks har Mapei beskrevet hva som gjelder av rutiner i tiden fremover. Nedenfor beskrives tiltakene som er innført:

Det har blitt plassert ut hånddesinfeksjon som alle skal benytte ved inngang og på andre møteplasser i bedriften.

Kontaktpunkter som dørhåndtak og trappegelendere i hele fabrikken vaskes daglig

Arrangementer/kurs, besøk til bedriften:

  • All besøksaktivitet til Sagstua stanses og kan evt erstattes med telefon og ITløsninger.
  • Besøk som er kritisk for å opprettholde drift skal forhåndsgodkjennes av Fabrikksjef
  • Kritiske administrative besøk skal forhåndsgodkjennes av Adm. Dir.

Jobbreiser utenfor Norge vil medføre 14 dagers karantene og skal ikke gjennomføres.

Kundekontakt/jobbreiser i Norge:

 • All kundekontakt i Norge skal gjøres digitalt, unntak skal godkjennes av Adm. Dir
 • For ansatte i Driftsavdelingen/Produksjon, avklares dette med Fabrikksjef
 • Reisemetode velges ut fra å redusere smittefaren mest mulig.
 • Ansatte med arbeidssted utenfor Sagstua skal ikke gjennomføre jobbreiser til Sagstua.
 • Alle med kundekontakt må avtale møte med kunden på forhånd – pr tlf eller e-post.
 • Ved kundemøter skal rådene fra Folkehelseinstituttet følges

Private reiser:

 • Alle reiser frarådes på det sterkeste til steder hvor det er fare for smitte, eller hvor anbefalt håndhygiene eller avstand (en meter) ikke kan overholdes. Eksempelvis fly, ferje, køer, konserter, utesteder etc.
 • Ansatte melder fra til HR Manager ved planlagte besøk til et slikt sted.
 • Den ansatte må holde seg orientert om situasjonen dit de har tenkt seg. Dette for å minimere risiko for smitte.
 • Meld fra til HR Manager før oppmøte på jobb hvis du mistenker å ha vært smitteutsatt.

Trafikkhåndtering inne på industriområdet

 • Det er utarbeidet rutiner for lasting og lossing på alle mottak/opplastingssteder i bedriften.
 • Rutinene er gjennomgått og utarbeidet for de forskjellige avdelingene.
 • Transportkontor har ansvar for at sjåfører eller andre besøkende vasker hender og bruker hånddesinfeksjon på transportkontor og vårt personale skal sjekke at dette er gjort ved kontakt med sjåfør.
 • Transportkontoret slipper ikke inn besøkende før det er godkjent av Fabrikksjef.
 • Ingen transportører skal inn i fabrikken som ikke er klarert med Fabrikksjef.
 • Sjåfører skal sitte i bilene der dette er mulig. Der dette ikke er mulig opprettholdes en distanse på to meter.
 • Alle dører i fabrikken er stengt og kan kun åpnes med adgangsstyrte kort.

Intern møtevirksomhet:

 • Fysiske møter, uavhengig av sted, skal gjennomføres kun hvis det er kritisk for selskapets drift. I så fall skal maks tre personer fra samme avdeling delta på samme møte, med to meter avstand mellom møtedeltakerne. Utover dette avholdes møte på Teams. Driftsavdelingen er å anse som én avdeling.
 • LEAN-møter utgår som stående møter og gjøres digitale eller via telefon. LEAN-tavler oppdateres fortsatt.

Kantine, kaffeautomater og pauser:

 • Kantinen stenges og skal ikke brukes som oppholdsrom.
 • Kaffeautomater holdes åpne, men avstand i køen må være minst to meter.
 • Før betjening av kaffeautomatene skal det brukes hånddesinfeksjon.
 • Kaffeautomatene desinfiseres fire ganger pr dag.
 • Avdelingsledere har ansvaret for at pauser tilpasses slik at alle tilstede i pauserom sitter med to meter i mellom seg og at det ikke er flere enn tre som spiser samtidig.
 • Hånddesinfeksjon er tilgjengelig på pauserom.

Hjemmekontor innføres umiddelbart. Berørte medarbeidere blir informert av leder i ledergruppa og skal ikke tilbake til Sagstua før ny melding gis.

Arbeidsklær og garderober:

 • Garderober stenges.
 • Ved helt nødvendig skift av klær er det maks én om gangen inne i garderoben.
 • Toaletter er åpne.
 • Alle ansatte møter på jobb ferdig skiftet.

Skiftbytte gjennomføres med 15 minutters avstand i tid mellom skiftene (uten overlapp).

Ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon, skal den ansatte bli hjemme inntil ett døgn etter at man er symptomfri i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Ved påvist smitte, skal ikke den ansatte under noen omstendighet være på jobb.

Workshop 2, Circle Scan. Materialstrømsanalyse og sirkulære muligheter

Onsdag 4. mars skulle vi endelig få se resultatene av fase 2 av Circle Scan-prosjektet. Basert på tilbakemeldinger underveis, har konsulentene fra Circle Economy lagt mye tid i å samle data fra blant annet Eurostat, SSB og egne databaser. Vi var flere som var spente på å se materialflytsanalysen i form av sk. Sankey diagram.

Et prosjekt med mange interessenter

Fasislitator for workshopen var som sist, Jordi Pascual. Han hadde med seg Noah Baars og Sofie Pindsle fra Circular Norway. Det var ellers spesielt hyggelig å ha med ordførerne Lise Selnes og Knut Hvithammer. Politisk engasjement er veldig viktig for å forvandle resultatene av analysen til politiske verktøy – rett og slett gjøre sirkulær økonomi til en viktig grønn transformasjonsmotor i regionen vår.

Vi var også denne gang også heldig å ha eksterne gjester; Kia Klavenes fra Pure (som nå er en del av KPMG) og Marianne Haugland fra KS Bedrift er viktig for inspirasjon og kunnskapsdeling, og kan dele erfaringer videre i egne organisasjoner og kretser. Ellers var vi samlet fra administrasjonen i seks kommuner, GIR (renovasjon), Klosser Innovasjon og Høgskolen Innlandet, samt Topos Arkitektur fra prototype-prosjektet.

Ordfører i Nord-Odal, Lise Selnes med assistent.

 

Marianne Haugland, KS Bedrift, Kia Klavenes, Pure, Alexander Christiansen, Circular Norway, Jon Guttormsen, Topos Arkitektur.

 

Lars Helge Aasvestad, Kongsvinger kommune, Lars Gillund Klosser Innovasjon, Steinar Grønnerud, Eidskog kommune.

 

Materialflytsanalyse – private boliger genererer mest avfall og utslipp

En stor del av arbeidet siden forrige workshop hadde gått med til å samle data og visualisere materialeflyt. Tallene er basert på grunndata fra regionale selskap, offentlig litteratur og studier, nasjonal statistikk (SSB) og EXIObase (Circle Economys egen database) og Eurostats registrerer klassifisert etter NACE-sektorer (bransje-).

Materialene er delt inn i følgende kategorier:

 • Biomasse: Inkluderer forskjellige tresorter brukt i form av konstruksjon som tømmer, trelast osv.
 • Mineraler og kjemikalier: Inkluderer faste materialer som er til stede i naturen, som leire, sand, stein, aggregat, kalkstein, granulat etc. brukt til bygningskonstruksjon.
 • Metall: Inkluderer rå- og bearbeidede metaller og produkter av jern og stål brukt i bygging av bygninger i regionen.
 • Vann: Inkluderer mengde konsumert i et gitt år for de forskjellige byggefaser (konstruksjon, bruk, nedriving).
 • Energi: Inkluderer energi i forskjellige former, fra drivstoff til varmeenergi og strøm. Utslippsstrømmene inkluderer klimagassutslipp, hvorav majoriteten består av CO2.

Materialstrømmene er igjen  fordelt på privatboliger, formålsbygg og infrastruktur. Tallmaterialet er basert på tall fra 2018 som var et rolig år i bygg- også anleggsbransjen i regionen, med 128 bygg.

Boliger til private utgjør mest i form av avfall og utslipp.

Figur 1, Materialflyt i ulike typer byggesegmenter.

Tydelig endring i bygningsmasse i et 100-års perspektiv

Videre ble er det gjort en analyse av fordeling og konsentrasjon av ulike typer bygningsmasse etter typologien i våre boliger og formålsbygg. Dette ble satt sammen med  befolkningsframskriving og behov for nye boliger de kommende årene.

Det er helt klart både utfordring og muligheter knyttet til sammensetningen. Circle Economy påpekte blant annet at mineraler fra 50-tallet og fremover, er vanskelig å gjenbruke/resirkulere.

Figur 2, Typologi i bygningsmasse fordelt på år.

 

For å se på mulighetsbildet, ble vi presentert ulike framskrivnings-scenarier, og ulike rivingssecanrier. Basert på bygningens typologi vil det potensielt være tilgang på ulike typer frigjort sekundært materiale.

En utfordring, men også en mulighet, er å matche tilgang på sekundære råvarer med behovet for materialer til nye bygg.

Figur 3, Frigjort, sekundært  materiale i bygninger fra 1920-1960 basert på behov i perioden 2020 -2040

 

7 mulige strategiske retninger identifisert

Etter lunsj jobbet vi videre med strategiske retninger. Circle Economy hadde identifisert syv ulike strategiske valg, som vi skulle prioriteter ned til tre konkrete strategier. Selv om dette var en vanskelig prosess, tror vi at vi har konkludert. Prosjekt kommer tilbake med konkrete anbefalinger.

Prioritering avregionale. sikrulære strategier. Sofie Pindsle, CN og Noah Baars, CE.

 

Nå må næringslivet med

I fase 3 og 4 er det lagt opp til tett dialog med aktørene i byggenæringen i regionen.

Vi kommer tilbake med detaljert om hvordan vi tenker oss at dette skal foregå, og allerede 17. mars i møtet i Bærekraftsnettverket på Maarud, blir det mulighet til å høre litt nærmere om hvordan næringsaktørene kan involveres i prosjektet.

Sirkulær boligprototype underveis

Som noen kjenner til, er Regionrådet i Kongsvingerregionen i gang med å bygge en prototype på en sirkulær bolig, målrettet ungdom.

Byggeprosjektet er et samarbeid med Skarnes Videregående, bygg- og anleggssteknikk, Topos Arkitektur og GIR (vårt interkommunale avfallsselskap). En forutsetning for bygningen er at minst 50% av alle byggematerialer er basert på gjenbrukte eller resirkulerte materialer.

Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker å bidra til å realiser prototypen, eller ønsker å høre mer om hvordan næringslivet kan koble seg på videre arbeid i Circle Scan – Kongsvinger Region.

Kontakt: Eva Snare, eva.snare@nord-odal.kommune.no, tel. 904 00 643.

Gjenbrukstre som hyllevare, smarte betongelementer og verdifulle «donorbygg»

Regionrådets studietur i Danmark 27. januar ga inspirasjon til mange nye, bærekraftige løsninger for byggenæringen.

I forbindelse med prosjektet «Sirkulær boligprototype – leie til eie», inviterte regionrådet på studietur til København. Prosjektet, der alle 6 kommunene i regionen og Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap er partnere, delfinansies av Innlandet fylkeskommune. Studieturen inngår i prosjektplanen.

Med på tur var Knut Hvithammer (Ordfører, Sør-Odal. Regionrådsleder), Ragnhild Haagenrud Moen (Varaordfører, Nord-Odal), Anne Huse (Administrativ leder, Regionrådet i Kongsvingerregionen), Trond Sørensen (Daglig leder, Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap), Sofie Pindsle (Prosjektleder, Circular Norway), Jon Guttormsen (Daglig leder, Topos Arkitektur og design) og Eva Snare (Næringssjef, Nord-Odal kommune).

Det var lagt opp til et intensivt program med 3 forskjellige besøk i hovedstadsregionen.

Vinner av Circular Construction Challenge 2019

Dagen startet med besøk hos Stark Group på Frederiksberg der vi fikk en introduksjon til GENTRÆ. GENTRÆ vant Circular Construction Challenge 2019.

GENTRÆ er merkenavn for et sirkulært og bæredyktig alternativ til å bruke nytt trevirke på anleggsplassen. GENTRÆ kan bestilles via en app, eller hos den lokale Stark-forhandler, side om side med jomfruelig tre. I første omgang er gjenbrukstreet basert på tre fra anleggsstillas.

Prosjektet er et partnerskap mellom byggevarehuset Stark, rådgivningsselskapet Golder og avfallsselskapet Solum. Maria Ekblad fra Golder kunne fortelle at man er i ferd med å slutte å bruke begrepet avfall. I stedet snakker man om ressurser, noe som også er reflektert i Morten Strandlods tittel hos Solum; hans tittel er Resource manager og ikke leder i et avfallsselskap.

Produktet og tjenesten er utviklet i  tett samarbeid med byggenæringen og det er næringen selv om har konkludert med at GENTRÆ er en konkret og enkel måte å resirkulere noe som ellers ville gått til forbrenning (downcycle), forklarte Louise Askær-Hune som er Sustainability manager hos Stark Group.

Morten Strandlod fra Solum forteller om prosessen rundt GENTRÆ.

Sirkulærøkonomi som omstillingsvirkemiddel

Turen gikk videre til Hillerød (ca 35 km utenfor sentrum), og hovedkontoret til Region Hovedstaden. Region Hovedstaden er en av 5 regioner i Danmark (Erstatter 15 amt etter reform i 2007). Her skulle vil lære mer om hvordan det offentlige jobber med sirkulærøkonomi. I motsetning til i Norge har man i Danmark en nasjonal strategi for sirkulærøkonomi som er førende for hvordan man jobber med grønn omstilling og utvikling også på regionsnivå.

Ditte Vesterager Christensen som jobber med regional utvikling fortalte om prosjektet Partnerskab for Cirkulære kommuner hvor man tester kommunenes rolle i omstillingen til en sirkulær økonomi gjennom fem pilotprosjekter. Med i prosjektet er to avfallsselskap, 6 kommuner et sykehus.

Videre fortalte Pernille Kern Kernel om hvordan Affald og Ressourcer på Tværs skal hjelpe avfallssektorens aktører til å jobb sammen om å skape et marked for gjenbruk av råvarer.

Det tredje prosjektet, Cityloops har som formål å utvikle og demonstrere redskaper, beslutningsverktøy og prosesser som støtter omstilling til sirkulær økonomi innenfor organisk avfall, byggematerialer og jord. Partnere er Høje Tostrup, Roskilde, Sevilla, Porto, Bodø, Mikkeli og Apeldoorn.

Region Hovedstadens investeringer i sirkulære prosjekter er en del av deres Growth and Development Strategy.

Lett å la seg inspirere av Region Hovedstaden, det gjaldt også bevertning. Fra venstre: Ragnhild Haagenrud Moen, Trond Sørensen, Anne Huse, Sofie Pindsle, Knut Hvithammer og Pernille Kern Kernel.

Circle house demonstrator – 90% resirkulerbar bolig

Fra Hillerød gikk veien til Valby og Circle House Demonstrator. Alexander G. Kongshaug, arkitekt hos GXN Innovation startet omvisningen ute, hvor vi fikk se eksempler på ulike typer bekledning – fra gjenvunnet sjampoemaballasje til skinnebaserte keramikkfliser. Selve fundamentet i det 40 m2 store huset er av betongelementer, men disse er selvfølgelig demonterbare (skrunøkkel) og utstyrt med et eget materiale-pass (RFID-Chip).

På visning med Alexander Kongshaug fra GXN Innovation.

Innendørs var det utstyrt med en rekke spennende materialevalg, inkludert mange ulike kreative eksempler på gjenvunnet isolasjonsmateriale.

Alexander kunne fortelle at det er planlagt å bygge 60 kommunale boliger etter dette prinsippet i en byel i Århus.

Sirkulært design som prinsipp

Etterpå reiste vi til 3XNs (3 ganger Nilsen) arkitektkontor eller ”tegnestue” på dansk. Her fikk vi se eksempler på bygninger som bygges med sirkulær design som prinsipp. Vi fikk også lære om som hvordan GXN Innonvation, som er deres FoU avdeling, jobber med å utvikle nye byggematerialer basert på gjenbruk.

Eksempel “Circular, behaviour and digital design”. Quay Qarter Tower, Sydney. Ilustrasjon 3XN.

Selv om vi i vår region nettopp har oppført et par flotte skoler i massivtre, var det utroligpennende å se hvordan man i Sydney planlegger å bruke 2/3 av en gammel skyskraper (Golder bruker begrepet donorbygg) til å bygge et nytt høyhus det nye Quay Qarter Tower.  Kikk gjerne på noen av 3XNs prosjekter på hjemmesiden.

Kasper Guldager Jensen, Aleksander Guldager Kongshaug, Oanh Nguyen Henriksen og Eva Snare.

3XN har for øvrig satt spor i Norge, de har blant annet tegnet «Plassen» som er Moldes kulturhus og står bak ideen til Bergen Byarena (Nygårdstangen Utvikling).

Vi gleder oss nå til å gå i gang med vår egen prototype. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har ideer eller lyst til å bidra. (Mail: eva.snare@nord-odal.kommune.no, tel. +47 90400643)

Workshop 1 i Circle Scan – kartlegging av byggenæringen i regionen

Vår første workshop i “Circle Scan Kongsvinger Region” gikk av stablen 15. oktober. Fasilitatorer var Circle Economy fra Nederland sammen med Circular Norway.

De som var med på  fase 1-workshoppen, representerte kommunene (næring, teknisk sjefer og innkjøp, KS bedrift) fylkeskommunen/regionråd, akademia/kunnskapsnæring (SINTEF, SSB, Høgskolen innlandet, Klosser Innovasjon) og lokale tjenesteleverandører og bedrifter (GIR, 7Sterke).

Workshopen ble innledet av Eva Snare, initiativtakeren til dette prosjektet. Eva er næringssjef i Nord-Odal kommune. Det var etter deltakelse på Circular Economy Hotspot Glasgow i november 2018 at hun forsto hvor stor interesse en region kan ha av å gjennomføre et prosjekt etter Circular Scan-metoden.

Siden da har Fylkesmannen i Hedmark støttet prosjektet med 1 mill. Fase 1  startet for fullt juni 2019, og hele prosjektet vil vare i ca. 12 måneder. Hovedfokus er lagt på verdikjeden for byggenæringen.

Fra lineær til sirkulær

Ilektra Kouloumpi fra Circle Economy startet med å forklare litt om hva sirkulærøkonomi er. Det kan enkelt forklares som en omstillingsmotor for bærekraftig forbruk og produksjon. I dag lever vi stort sett i en lineær verden der varer blir til avfall. I sirkulærøkonomien ønsker vi å forlenge ressurser levetid og bevare dem i kretsløp så lenge som mulig. Resirkulering klarer ikke bidra til denne endringen alene.

Byggenæringen omfatter mange sektorer

I Kongsvingerregionen har sysselsetting og verdiskapningen innen byggenæringen stor betydning ifølge Jordi Pascual fra Circle Economy. Hvis man ser på hele verdikjeden omfatter den flere sektorer – skogbruk og masseutvinning, foredling og produksjon, eiendomsinvestorer, entreprenører, transport og logistikk, energi, vann og avfallshåndtering.

Totalt har vi funnet ca. 200 aktører med flere enn 3 ansatte i 16 relevante sektorer/bransjer. Verdikjeden har stor innflytelse på den totale ressursbruken i regionen.

Akkumulert sysselsetting, verdiskaping og utslipp i sektorene. Kilde: Eurostat, SSB

Jordi Pascual fra Circle Economy forklarer grafene.

Målet for første fase av prosjektet har vært å få oversikt over aktører, initiativer, utfordringer, politiske mål, strategier og retningslinjer i verdikjeden. Vi har sendt ut spørreundersøkelser og foretatt dybdeintervjuer med de viktigste aktørene.

Det viser seg at de fleste vet hva sirkulærøkonomi er, men mangler det i sin strategi og forretningsplan.

Aktører i verdikjeden i Kongsvingerregionen.

Initiativ kategorisert etter 7 prinsipper

Julia Koch, Circle Economy.

Circle Economy benytter 7 nøkkelprinsipper for å forklare sirkulærøkonomi, og ut ifra dette har de kategorisert de sirkulære initiativene som pågår i regionen. Med utgangspunkt i disse prinsippene kunne Julia Koch, Circle Economy, konkludere med at næringslivet i regionen bruker mange fornybare ressurser, men at det er lite fokus på teknologi.

Etter diskusjon rundt bordene med utgangspunkt i grafiske illustrasjoner over verdikjeden, aktører og initiativ,  kom flere nye sirkulære potensielle initiativ frem.

Eksempler er: opprette nettverk for bedre samarbeid, fokus på kommunale/regionale/fylkeskommunale innkjøp, markedsplass for sirkulære materialer/ressurser, inkludere mer sirkulærøkonomi i utdanning og bedre prising av gjenbrukte materialer.

Flere av disse initiativene svarer på utfordringene som ble fremhevet av deltakere i undersøkelsen.

Gruppearbeid: Jury Jarkov, RIIG, Sofie Pindsle, Cirular NOrway, Ronny Olsson, Klosser Innovasjon, Anne Huse, Regionrådet i Kongsvingerregionen, Steinar Grønnerud, Eidskog kommune.

Neste fase av prosjektet starter nå

Fremover vil fokuset ligge på analyse av materialstrømmer. Vi ønsker å få en oversikt over materialstrømmene (inn og ut) i verdikjeden, for å kunne se hva det er mye av, og hva som har potensial til å bli brukt andre steder i verdikjeden. Hvis du ønsker å bidra med kunnskap eller data til dette, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med en av oss. Vi vil gjerne også ha tips om andre som kan bidra til datagrunnlag, f.eks. bransjeforeninger, myndigheter og forskermiljø. Workshop 2 blir i februar 2020.

Sofie Pindsle
Prosjektleder i Circular Norway,
Tlf; 92067857
Epost; sp@circularnorway.no

Eva Snare,
Næringssjef i Nord-Odal Kommune,
Tlf; 40646650
Epost; Eva.Snare@nord-odal.kommune.no

Skal bygge stolthet – inviterer til Norges største reunion

Drømmer du om å flytte hjem, eller vil du lære mer om mulighetenes region? Følg med på kongsvingerregionen.no hver uke resten av året!

– Vi var en nederlagsdømt region som har klart å snu skuta, og Kongsvingerregionen har de siste årene opplevd positiv vekst i antall arbeidsplasser og investeringer. Dessverre ser vi ikke tilsvarende vekst i innbyggertallet og dette ønsker vi å gjøre noe med nå, sier regionrådsleder Kamilla Thue.

2. september sparker en samlet region i gang en kampanje som skal bidra til skape innbyggerstolthet og gode ambassadører for å formidle positivitet og vekst, men også rekruttere kompetanse ved å bygge framtidstro med solskinns- og suksesshistorier fra hele regionen. 

Skal vise fram en region i vekst

Kampanjenavnet «Back to my roots» understreker tydelig hvem som er hovedmålgruppen for prosjektet.

– Gjennom undersøkelser vet vi blant annet at mange innbyggere ønsker å flytte hjem til Kongsvingerregionen, men at de kanskje ikke har argumentene for å overbevise seg selv eller sine nærmeste om å ta steget. Vi skal hjelpe både eksisterende innbyggere og utflyttede mennesker fra Kongsvingerregionen med å bli gode ambassadører for hjemdistriktet sitt, samt vise at dette faktisk er en vekstregion med enorme muligheter, sier Thue, som også er ordfører i Eidskog kommune.

Hver uke resten av året vil det bli publisert reportasjer fra hele regionen på kongsvingerregionen.no, om blant annet næringsliv, nye innbyggere, boligprosjekter, spennende studier og kultur. Kampanjen avsluttes med et åpent arrangement for de som vil flytte hjem eller bli bedre kjent med regionen 18. januar.

– Da inviterer vi til Norges største reunion. Her kan alle som en gang har bodd i Kongsvingerregionen komme og se på alt vi har å tilby, og så skal vi sørge for å gi deg argumenter nok til at du reiser tilbake i visshet om at denne regionen er attraktiv, i vekst og med gode framtidsutsikter, lover Thue

Mulighetenes arena

Kommunene i Kongsvingerregionen og Klosser Innovasjon gjennomførte tidligere i år flere undersøkelser blant eksisterende innbyggere og utflyttede for å kartlegge hvilke hindre vi står overfor i jakten på nye innbyggere. Resultatet var tydelig: Vi har ikke klart å synliggjøre våre fortrinn og suksesshistorier godt nok, som igjen medfører at de potensielle hjemflytterne velger å ikke komme tilbake.

– Vi ser at Kongsvingerregionen kan være attraktiv for tilbakeflytting for småbarnsforeldre eller par som planlegger en familieforøkelse. Her kan vi tilby et roligere liv uten bekymringer for tidsklemma, nærhet til familie og venner, drømmehuset med hage, og tilgang til variert natur, jakt og fiske.

– Kongsvingerregionen er også en mulighetens arena i forhold til gründere, med ulike virkemiddelapparat, framoverlente kommuner og tilskuddsmuligheter. De interessante kompetansestillingene finnes også her, men de er ikke godt nok kjent ennå, legger regionrådslederen til.

Sammen om vekst

Bak kampanjen og målet står en samlet region; næringsliv, kommuner og virkemiddelapparat. Ordfører Kamilla Thue ønsker at alle politiske partier også skal ta del i denne satsingen:

– Vi ønsker at alle ordførerkandidater blir med, og jeg oppfordrer til en dugnad for regionen. For å symbolisere Kongsvingerregionens ønske om vekst, skal vi plante et tre for fellesskapet. Skal vi lykkes, må vi gjøre det sammen.

 

Leverandør av granplanter til markeringen: Granli Planteskole

 

Hver kommune planter et tre for felles regional grønn vekst

 

Ordfører i Kongsvinger kommune, Sjur Strand, plantet treet som symboliserer ambisjonen om grønn vekst

 

Sammen for vekst