Kategori: Nyheter

Ny tømmer- og godsterminal på Hov

Kongsvingerregionen har et stort potensial i forhold til både næringsutvikling knyttet til logistikkvirksomhet og ny industri basert på råvarer som transporteres igjennom regionen. Lykkes regionen vil det gi mange nye arbeidsplasser og stor økning i verdiskapningen i Kongsvingerregionen. Et av tiltakene som nå utredes er...

Tverrpolitisk E16-kamp på tinget

E16-utsettelsen samler politikere på tvers av partitilhørighet. Representanter fra Ap, H og Frp ga tirsdag klar beskjed om at de er dypt uenige i tidspunktet for utbyggingen. En delegasjon bestående av Sør-Odal-ordfører Knut Hvithammer, Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise og Kongsvinger-ordfører Sjur Strand – støttet...

Hedmarksskogbruket i tall 2016

Hedmarksskogbruket lå også i 2016 på et svært høyt aktivitetsnivå på de fleste områder. Avvirkningen var historisk høy og viktige skogkulturtiltak lå godt over gjennomsnittet for de siste årene. Skogbruket  i Hedmark står for 17% av landets produktive skogareal og 30% av landets avvirkning for...

Grønn vekst

Grønn vekst = økt verdiskapning i Kongsvingerregionen Norge trenger nye produkter og løsninger som bidrar til bærekraftig nasjonal vekst. Her skal Kongsvingerregionen, sammen med resten av Innlandet ta en ledende rolle. Ask KIL cup avis I desember lanserte regjeringen sin bioøkonomistrategi. Her presenteres muligheter både...