Kategori: Nyheter

Kompetanserekruttering

25. september 2018 har Kongsvingerregionens stand på Arena Innlandet under Oslo Innovation Week. For første gang kommer Kongsvingerregionen å være representert på jobbmessa Arena Innlandet. Dette er et møtested for spennende kompetansemiljøer og jobbsøkere fra hele landet (også internasjonalt). På en egen stand ønsker vi...

Torsdagslunsj 6. september 2018

Tenk nytt, sats stort! Norge og Kongsvingerregionen trenger flere gründere som tenker stort. Men hvordan lykkes man egentlig som gründer? Vi har hentet inn to gründere som har turt å satse; .vc_column_640848741:not(.vc_parallax):not(.jarallax) { overflow: center!important; position: relative; } .vc_row_1270369152:not(.vc_parallax):not(.jarallax) { overflow: center!important; position: relative; }...

Felles satsing skal lokke turistene

Kommunene samler krefter med reiselivsnæringen i Visit Kongsvingerregionen. Visit Kongsvingerregionen har samme slagord som regionsamarbeidet ellers: Norges grønne hjerte. - Reiselivsnæringen i regionen har et stort potensial for økt verdiskapning og arbeidsplassutvikling. Kongsvingerregionen har unike salgspunkter. For å få utnyttet dette og skape vekst, er...

Utbygging av Kongsvingerbanen via Gardermoregionen

En ny rapport viser at en ny kobling mellom Kongsvingerbanen og Hovedbanen/Gardermoen på en unik måte vil løse flere Nasjonale og internasjonale transportutfordringer, samtidig. Derfor mener Kongsvingerregionen, Gardermoenregionen og Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) og flere andre aktører at Jernbanedirektoratet må komme i gang med...

OSLOregionen + KONGSVINGERregionen = SANT

I forbindelse med Torsdagslunsjen torsdag 12.april 2018 hadde Osloregionens direktør Øystein Såtvedt et inspirerende innlegg om hvordan Osloregionen jobber og hvilke tanker han har om Kongsvingerregionens bidrag og muligheter i Osloregionen. Kongsvingerregionen er en del av Osloregionen og vi blir utfordret på å ta en...

– Vi trenger flere fagarbeidere!

Lokale næringslivstopper før valget av videregående opplæring: Næringslivet i Kongsvingerregionen roper etter flere fagarbeidere. Yrkesfag gir deg et svært godt grunnlag for en lang rekke jobber på byggeplass og i industriproduksjon. – Mange av de beste byggelederne og produksjonssjefene har studert yrkesfag, sier Kjell Bjarte...

Store forventinger til 2018

Det satses offensivt i Kongsvingerregionen, med mange spennende vekstinitiativer. Kongsvingerregionen.no har tatt en statusprat med Erik Platek, styreleder for 7sterke for å oppsummere 2017 og beskrive noen av forventingene til 2018 ved inngangen til det nye året. Godt fornøyd med 2017 2017 har vært et...

Hva er Digital ledelse og business analytics?

Til høsten starter masterstudiet Digital ledelse og business analytics på Kongsvinger. Men hva er det? Studiet skal gi studentene bred kunnskap om innhenting, bearbeiding og anvendelse av disse store datamengdene for å få et bedre grunnlag for å ta bedre beslutninger knyttet til markedsføring, logistikk...