Vil du være med på Kongsvinger kommunes utvikling av helse og omsorgstjenestene?

Målet er at innbyggerne skal kunne ivareta sin egen helse, få mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Ved hjelp av innovasjon, digitalisering og velferdsteknologi vil kommunens medarbeidere involvere brukerne for å nå kommunens mål. 

Enheten består av Austmarka hjemmebaserte tjenester og heldøgnsbemannede boliger (HDO)  på Holt og Austmarka. Holt ligger sentralt i Kongsvinger og har 35 leiligheter der brukerne tildeles tjenester etter behov og funksjonsnivå. Det jobbes etter et «hjemme-best»- perspektiv der det tilrettelegges for hverdagsmestring for at innbyggerne skal kunne klare seg  best mulig i egen bolig. Enheten er organisert i med tre avdelingsledere.

Det er ledig stilling som vernepleier ved Holt HDO. 

Arbeidsoppgaver

 • Utøve direkte vernepleie/sykepleieoppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Ha tilsyn med og ansvaret for brukerne med ulike hjelpebehov og utfordringer
 • Yte individuell hjelp til den enkelte bruker etter behov
 • Gi veiledning, opplæring og informasjon til brukere, pårørende, studenter/elver og kolleger
 • Samarbeid med øvrig personal og andre samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Autorisert vernepleier/miljøterapeut
 • Generelt gode IKT ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
 • Kjennskap til velferdsteknologiske løsninger
 • Arbeidspraksis fra sykehus, sykehjem eller hjemmebaserte tjenester er ønskelig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, er fleksibel, og har høy arbeidskapasitet
 • Respektfull opptreden og er bevisst egen innvirkning på arbeidsmiljøet
 • Verdsetter andres kompetanse og deler av sin egen
 • Selvstendig, men samtidig trives med å jobbe i team

Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

 • Faglig sterkt arbeidsmiljø med vekt på hverdagsmestring og høyt nærvær
 • Mulighet for å jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Turnus

 Annet

 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse
 • Tiltredelse etter avtale

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. 

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Tor-Arne Leithe, Avdelingsleder, 468 97 880

Liv Wang Pedersen, Avdelingsleder, 482 31 466

Camilla Seigerud, Enhetsleder, 489 90 777

Arbeidssted

Tajeveien 4-6

2211 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4738766290

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 05.01.2024

Er du en lagspiller? Trigges du å utvikle et selskap? Vi søker etter flere dyktige Anleggsledere!

Drives du av å utvikle et selskap samtidig som du kan bygge din egen karriere? Bli med på Infrakraft sin reise i Norge. Vi søker kunnskapsrike og ambisiøse medarbeidere som vil være med på å bygge laget.

Infrakraft AS er et nyetablert datterselskap av Infrakraft AB – en ledende jernbane- og anleggsentreprenør i Sverige. Vi bygger opp tilsvarende bedrift i Norge og søker nå flere dyktige medarbeidere til å styrke laget. Hos oss vil du få en verdifull rolle hvor du blir viktig for å gjennomføre prosjekter til riktig kvalitet, sikkerhet, tid og kostnad. Vi søker deg med erfaring innenfor anleggsledelse, gjerne med erfaring fra større prosjekter med flere underleverandører. Vi vil gjerne høre om dine gode resultater.

I rollen som anleggsleder vil du bruke din entreprenørånd til å gjennomføre prosjektene. Du vil jobbe tett med prosjektlederen i alle fasene av prosjektet; fra tilbud til avslutning. Rollen innebærer bl.a. befaringer, kostnadsestimater, relasjonsbygging eksternt og internt, oppfølging av prosjektplan iht. til sikkerhet, kvalitet, tid og kostnad, dokumentbehandling og andre relevante oppgaver knyttet til prosjektet.

I rollen inngår også arbeidet med å bygge opp prosesser, ha møter med kunder og samarbeidspartnere og sikre riktig kvalitet og gode gjennomføringsplaner. Med andre ord er det en bred og varierende rolle med stor påvirkning fra idé til ferdig produkt.

For oss er personlig egnethet viktig. Din driv og dine gode samarbeidsevner gjør at du jobber godt med kollegaer, kunder og samarbeidspartnere. Du er en tydelig leder som kommuniserer godt, og er god til å lede laget.

 

Hvorfor jobbe i Infrakraft AS?

«Det merkes at det er et Infrakraft-prosjekt» er kulturen vi dyrker frem. Det skal merkes for alle i prosjektet at det er et Infrakraft-prosjekt; vår kultur er å gi tillit og ansvar. Din tid brukes best på prosjektet. Vi tror ikke på å detaljstyre medarbeiderne våre. Vi gir deg fleksibilitet og ansvar, og du skal bruke minimalt med tid på intern rapportering. Friheten krever at du er selvmotivert og kan jobbe selvstendig.

Vi tilbyr muligheter til å utvikle deg og selskapet, samtidig som du belønnes for verdiskapningen. Det gjør vi gjennom gode betingelser, svært god pensjonspakke og helseforsikring.

Høres dette interessant ut, og du kan svare ja på spørsmålene i søknaden, så send oss din CV i dag. Vi behandler søknader fortløpende!

Operatører – slamsuger og høytrykksspyling ROMERIKE

Vi skal styrke vår avdeling på Romerike med 4 nye operatører og søker i den forbindelse etter motiverte medarbeidere med førerkort klasse C/CE og YSK.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra og gyldig sertifikat for klasse C/CE og Yrkessjåførkompetanse (YSK)
 • Arbeidsom, positiv og løsningsorientert
 • Strukturert og selvstendig, men også kunne samarbeide i team
 • Praktisk anlagt og teknisk innsikt
 • Erfaring med bruk av data/nettbrett/smarttelefon som arbeidsverktøy
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig – flytende

Du må kunne identifisere deg med våre verdier ovenfor både kollegaer og kunder:

Profesjonell – Utviklende – Miljøbevisst – Pålitelig

Vi kan tilby:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Ny og moderne maskinpark
 • Internt opplæringsprogram
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Solid bedrift med ordnede forhold

Om stillingene:

Arbeidshverdagen består i å betjene og utføre høytrykksspyling og slamsuging for våre oppdragsgivere. Arbeidsoppgavene og hverdagen er variert, og du må like å jobbe fysisk utenfor bilen i tillegg til å være en trygg sjåfør. Våre kunder er over hele østlandsområdet og består av offentlige sektor, entreprenører, øvrig privat næringsliv og privatpersoner.

Arbeidet koordineres av transportleder, men du som operatør har i stor grad direkte kontakt med kundene i felt. Alle arbeidsoppdrag rapporteres elektronisk mellom transportleder og operatører ute i felt.

Operatørene skal se muligheter og løsninger for å imøtekomme kundens ønsker, krav eller spesifikasjoner med hensyn på våre rutiner, arbeidsmetoder, kvalitet og HMS.

Som operatør er du selskapets fremste ambassadør og ansikt utad, både hos kunden og langs veien.

Arbeidstid:

Stillingen inngår i en turnusordning. Du rullerer mellom en arbeidsperiode på 6 dager med påfølgende 7 dager fri mellom hver arbeidsperiode.

Det må påregne så delta i vår vaktordning i arbeidsperiodene.

Arbeidssted:

Arbeidsstedet er der kundene trenger oss, men arbeidsdag start er fra vår avdeling på Romerike – Nannestad.

Hovedkontoret for selskapet er Sagstua, Nord-Odal.

Sykepleier og ute etter mer breddekompetanse?
Kongsvinger sykehus etablerer ny bemanningspool 

Vil du bli en del av vår nye bemanningspool ved Kongsvinger sykehus?

Er du sykepleier og ønsker enda bredere erfaring? Frister det med friluftsliv, Norges beste golfbane og et teamsom spiller hverandre gode hver eneste dag?

Da vil du trives hos oss i bemanningspool ved Akershus universitetssykehus Kongsvinger!

I bemanningspoolen gir vi deg en unik mulighet til å bygge kompetanse på tvers av fagområder. Hvor du jobber avhenger både av sykehusets behov og dine egne interesser. For oss er det viktig at du får gode forutsetninger for å utvikle din karriere samtidig som du får sjansen til å oppleve nye fagområder og arbeidsmiljøer.
I bemanningspoolen får du samme trygghet som ved vanlige ansettelser. Vi tilbyr alle 100 % fast stilling, og du får et tillegg for ?eksibiliteten stillingen krever.

Vi bistår medisinsk avdeling, kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling og akuttmottaket. For tiden er det våre to medisinske sengeposter som har størst behov. Medisinsk sengepost behandler innlagte pasienter med ulike medisinske tilstander og sykdommer innen generell indremedisin, hjerte, lunge, gastroenterologi, endokrinologi/diabetes, geriatri m.m.

Hvordan blir hverdagen din i bemanningspool hos oss ?

Jeg synes det er veldig gøy og lærerikt å jobbe i bemanningspoolen, man får en bratt læringskurve for hver nye avdeling man er på. Man får muligheten til å «test the waters» før man eventuelt bestemmer seg for hvilke avdelinger man ønsker å spesialisere seg på –Ingebjørg Sørhus Hustvedt, bemanningspool ved Nordbyhagen

Aktuelle søkere kalles inn til intervju og ansettes fortløpende. Det er også mulig å søke hvis du ønsker å jobbe som tilkallingsvikar. Du jobber da når du har mulighet. Presiser om du ønsker fast eller tilkallingsstillingi søknadsbrevet

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleiefaglige og pasientrettede arbeidsoppgaver ved ulike fagområder
 • Ulike sykepleieprosedyrer
 • Administrasjon og håndtering av medikamenter
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Gruppe og primærsykepleieansvar
 • Forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode IKT kunnskaper, gjerne erfaring fra DIPS og MetaVision
 • Ønskelig med erfaring fra sykehus

Dine egenskaper er:

 • Trives med faglige utfordringer
 • Motivert til å jobbe ved flere fagområder og seksjoner
 • Tarinitiativ og viser ansvarlighet
 • Har god arbeidskapasitet
 • Fleksibel
 • Lærevillig

Vi tilbyr

 • Fagutvikling, inkludert fagdager og intern undervisning
 • God oppfølging av deg som ansatt
 • Gode velferdstilbud for ansatte, som for eksempel hytteutleie og teaterbilletter og mye mer
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for å søke bolig og barnehageplass

Er du en lagspiller? Trigges du å utvikle et selskap? Vi søker etter flere dyktige Prosjektledere

Drives du av å utvikle et selskap samtidig som du kan bygge din egen karriere? Bli med på Infrakraft sin reise i Norge. Vi søker kunnskapsrike og ambisiøse medarbeidere som vil være med på å bygge laget.

Infrakraft AS er et nyetablert datterselskap av Infrakraft AB – en ledende jernbane- og anleggsentreprenør i Sverige. Vi bygger opp tilsvarende bedrift i Norge og søker nå flere dyktige medarbeidere til å styrke laget. Hos oss vil du få en sentral rolle hvor du blir viktig for å vinne og gjennomføre prosjekter. Vi søker deg med erfaring og kunnskap innenfor jernbane og prosjekthåndtering, gjerne fra stillinger som prosjektsjef, prosjektleder, prosjektingeniør eller som kalkulatør. For oss er det dine gode resultater som er viktige.

I rollen som prosjektleder vil du bruke din entreprenørånd til å gjennomføre prosjektene. Du har totalansvar for å lede prosjektet fra start til slutt, inkludert oppgaver som bl.a. kontrakter, kalkyle- og tilbudsarbeid, fremdriftsplaner, sikkerhet samt teknisk og økonomisk oppfølging.

I rollen inngår også arbeidet med å bygge opp prosesser, ha møter med kunder og samarbeidspartnere og sikre riktig kvalitet og gode gjennomføringsplaner. Med andre ord er det en bred og varierende rolle med stor påvirkning fra idé til ferdig produkt.

For oss er personlig egnethet viktig. Din driv, og dine gode samarbeidsevner gjør at du jobber godt med kollegaer, kunder og samarbeidspartnere. Du er en motivator som kommuniserer godt, og er god til å lede laget.

 

Hvorfor jobbe i Infrakraft AS?

«Det merkes at det er et Infrakraft-prosjekt» er kulturen vi dyrker frem. Det skal merkes for alle i prosjektet at det er et Infrakraft-prosjekt; vår kultur er å gi tillit og ansvar. Din tid brukes best på prosjektet. Vi tror ikke på å detaljstyre medarbeiderne våre. Vi gir deg fleksibilitet og ansvar og du skal bruke minimalt med tid på intern rapportering. Friheten krever at du er selvmotivert og kan jobbe selvstendig.

Vi tilbyr muligheten til å utvikle deg og selskapet, samtidig som du belønnes for verdiskapningen. Det gjør vi gjennom gode betingelser, svært god pensjonspakke og helseforsikring.

Høres dette interessant ut, så anbefaler vi at du sender oss din CV i dag. Vi behandler søknader fortløpende.

Engasjert senior prosjektleder til Skandinavias ledende tavleprodusent

Om arbeidsgiveren

Bedriften ble etablert i 1990, og er i dag en av Skandinavias største og ledende leverandør av elektropaneler. Selskapet har god ordretilgang og søker å utvide staben.
Elcor AS produserer alle typer kundespesifikke elektro paneler/tavler til offshore, rigg, skip, industri, sykehus, infrastruktur, datasenter, skoler og bygge bransjen ellers. Elcor har egen automasjonsavdeling og Ex avdeling som har egen Ex produktlinje samt distribusjons avtale for andre ledene Ex produkter.

Elcor AS har i 33 år sørget for sikker, trygg og profesjonell strømforsyning i alle typer kundespesifikke elektro paneler/tavler. I tillegg til å være markedsleder er Elcor dermed den mest allsidige leverandøren innenfor profesjonell tavleproduksjon.
Elcor har hovedkontor i Stavanger, samt avdelinger i Hokksund, Skarnes og Strømmen. Elcor vokser raskt og omsatte for 412 millioner kroner i 2022 og har omkring 180 ansatte.

Elcor ønsker å bidra med å forme og utvikle fremtidens medarbeidere og er derfor en lærebedrift innen flere fag. Mangfold blant de ansatte er et uvurderlig konkurransefortrinn! Vi vil derfor aktivt utfordre bransjen og arbeide for et større mangfold blant våre ansatte.

Elcor har som mål å gå foran og sette standarden. Dette fordrer at vi kontinuerlig strekker oss for å yte det lille ekstra for at vi, våre kunder, våre samarbeidspartnere, og våre leverandører leverer bærekraftige, lønnsomme, innovative og sikre produkter, løsninger og tjenester som gagner både miljøet og samfunnet.

Våre verdier er Effektive, Lagspillere, Competent, Oppmerksomme, Ryddige. Våre verdier skal gjennomsyre alt vi gjør og være vårt kompass i alt vi foretar oss, både internt i selskapet, og ut mot markedet.

Sykepleier Øyepoliklinikk

Om arbeidsgiveren

Akershus universitetssykehus(Ahus) er et lokal- og områdesykehus for cirka 575 000 innbyggere, og vi har flere lokasjoner noe som gjør at man kan jobbe på tvers i foretaket. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Menneskelig nær – faglig sterk er vår visjon

Medisinsk divisjon har cirka 2000 årsverk og 17 avdelinger innen blant annet hematologi, endokrinologi, gastromedisin, hjertemedisin, infeksjonsmedisin, onkologi, lungemedisin, nyremedisin, nevrologi, geriatri og øye. Divisjonen har drift på Nordbyhagen, Ski, Kongsvinger og Gardermoen og har en sentral plass i pasientbehandlingen ved landets største akuttsykehus. Vi tilbyr utredning og behandling i sengeområder, overvåkingsenheter, dagbehandling og poliklinikk, og har ansvaret for sykehusets akuttmottak. Divisjonen har et stort og aktivt forskningsmiljø, og egen forskningsavdeling.

Sykepleier

Om arbeidsgiveren

Akershus universitetssykehus(Ahus) er et lokal- og områdesykehus for cirka 575 000 innbyggere, og vi har flere lokasjoner noe som gjør at man kan jobbe på tvers i foretaket. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Menneskelig nær – faglig sterk er vår visjon

Medisinsk divisjon har cirka 2000 årsverk og 17 avdelinger innen blant annet hematologi, endokrinologi, gastromedisin, hjertemedisin, infeksjonsmedisin, onkologi, lungemedisin, nyremedisin, nevrologi, geriatri og øye. Divisjonen har drift på Nordbyhagen, Ski, Kongsvinger og Gardermoen og har en sentral plass i pasientbehandlingen ved landets største akuttsykehus. Vi tilbyr utredning og behandling i sengeområder, overvåkingsenheter, dagbehandling og poliklinikk, og har ansvaret for sykehusets akuttmottak. Divisjonen har et stort og aktivt forskningsmiljø, og egen forskningsavdeling.

SLAM Jernbaneteknikk søker KL-montører!

Innholdet er beskyttet etter åndsverkloven. Regelmessig, systematisk eller kontinuerlig innhenting, lagring, indeksering, distribusjon og all annen form for sammenstilling av data tillates ikke uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra FINN.no.

© 1996–2023
FINN.no AS