Velkommen til #innsikt nr. 5 på Høgskolesenteret i Kongsvinger 24. mai

Velkommen til #innsikt nr. 5 på Høgskolesenteret i Kongsvinger 24. mai kl. 11.00-12.30 – Tema: Hva vil Innlandet Science Park bety for vekst i Kongsvingerregionen?

#innsikt: Hva vil Innlandet Science Park bety for vekst i Kongsvingerregionen?

Tid: 24. mai kl. 11.00-12.30

Sted: Høgskolesenteret i Kongsvinger, Strandvegen 3, 2212 Kongsvinger (auditoriet)

Innlandet Science Parks (InSP) ambisjon er å utvikle et internasjonalt anerkjent senter for vekst og nyskapning forankret i teknologi, bærekraft og forskning – for dermed å styrke forutsetningene for vekst i Innlandet. I april 2024 åpner InSPs første campus  – her i Kongsvinger. Gjennom InSP skal det legges til rette for både innovasjon i etablerte bedrifter og utvikling av nye selskaper.

På  #innsikt 24. mai vil du få svar på hva InSP er og hvordan campus i Kongsvinger vil fungere. Vi vil også gi deg et lite innblikk i hvordan de nye lokalene vil se ut, hvordan de er tenkt benyttet og hvordan du kan bli en del av miljøet.

Program

  • Hva er Innlandet Science Park (InSP), og hva vil etablering bety for vekst og utviklingsmuligheter for bedrifter i Kongsvinger/Kongsvingerregionen?  v/ daglig leder Anette Mellbye
  • Science parks og lignende miljøer som drivkraft for vekst? En samtale med Startuplab Oslo og regionale aktører
  • Kort kreativ sesjon –  ideer til hvordan vi sammen kan utvikle InSP til å bli et nav for utvikling og vekst i Kongsvingerregionen
  • Lunsj og mingling
  • Dialog etter lunsj med aktører som ønsker informasjon om muligheter til å leie arbeidsplass og lokaler (ca. kl. 12.30)

InSP er en stiftelse og et utviklingsprosjekt initiert av Sparebankstiftelsen Hedmark. I Kongsvinger vil InSP samarbeide tett med Klosser Innovasjon, Høgskolesenteret, forskningssenteret CREDS og 7sterke. Disse aktørene vil også være lokalisert i InSP.

#innsikt er en rekke med arrangementer for bedrifter og næring i regionen og et samarbeid mellom Klosser Innovasjon, Høgskolesenteret, CREDS – Senter for digitalisering og bærekraft og 7sterke

Arrangementet er gratis og det blir servert enkel lunsj – velkommen til en fremtidsrettet og mulighetsorientert #innsikt!

PÅMELDING


 

Innlandet trenger #innsikt

Sammen med det nye forskningssenteret CREDS – Senter for digitalisering og bærekraft går Høgskolesenteret, 7sterke og Klosser sammen om å lage en ny kunnskapsarena for samfunns- og næringsutvikling i Kongsvingerregionen, med navn #innsikt.

Continue reading

Jubel for ny industrietablering!

First Seafood etablerer Norges mest moderne fiskefileterings-anlegg på SIVA i Kongsvinger. Med anlegget i Kongsvinger tar First Seafood hjem produksjon som i dag foregår i utlandet. Det betyr nye arbeidsplasser i Kongsvingerregionen og økte Norske eksportinntekter. Satsningen er derfor viktig både for nasjonen og Kongsvingerregionen.

– Anlegget i Kongsvinger vil ta imot laks som kommer på trailer fra Vestlandet og Nord-Norge. Lokasjonen i Kongsvinger er perfekt da den både ligger nære Gardermoen og nært markedet forøvrig forteller Andreas Sundnes som er daglig leder i First Seafood.

Fisken som kommer fra kysten må være to til tre dager gammel før en kan fjerne bein fra fileten etter at den er slaktet. Det passer perfekt med den tiden det tar å transportere den til Østlandet forteller Sundnes.

Fabrikken som etableres i Kongsvinger vil i første omgang ha 35 arbeidsplasser, men Sundnes håper på at det vil kunne økes til ca 60 etter relativt kort tid.

– Teoretisk kapasitet i fabrikken er 60 tonn råstoff pr dag og det vil være vår målsetning på sikt. Dette tilsvarer en omsetning på nærmere 1 milliard.

Sundnes presiserer også at etablering av en filetfabrikk i nærheten av Oslo og Gardermoen vil være besparende på logistikk kostnader, og gi et lavere CO² avtrykk enn den produksjonen som gjøres i dag. I tillegg vil produksjonen i Kongsvinger gi økt holdbarhet for sluttkundene og derfor redusere svinn. Kongsvinger som lokasjon åpner i fremtiden opp for bruk av jernbane på logistikk.

Sundnes roser aktørene i Kongsvingerregionen for den bistanden og støtten de har fått i forbindelse med etableringsprosessen.

Andreas Sundnes som er daglig leder i First Seafood

– Mottakelsen vi har fått i Kongsvinger har vært avgjørende for etableringen i Kongsvinger! Klosser Innovasjon har hjulpet oss med ulike avklaringer underveis og bidratt til å sørge for at prosessen har gått smidig. Jeg vil si at det å ha Klosser er svært viktig for Kongsvingerregionen. Kongsvinger kommune har hele veien vært imøtekommende, og vi føler oss varmt velkommen i regionen.

Det viktigste nå fremover blir å få rekruttert folk riktig kompetanse til fabrikken forteller Sundnes.

– Automatiseringen gjør at kravet til kompetanse er mye høyere enn tidligere. Vi trenger fagarbeidere og flinke folk i alle ledd. Vi er spesielt opptatt av å rekruttere unge med arbeidslyst. For ungdom som har evne og vilje til å jobbe og lære kan vi tilby en spennende karrierevei avslutter Sundnes.

Klosser som har jobbet med etableringen av First Seafood jubler for etableringen.

– Dette er en svært viktig etablering både for regionen og Norge. Når bearbeiding av Norsk laks tas hjem fra utlandet betyr det flere nye norske arbeidsplasser og økt nasjonal verdiskapning. Etableringen vil i tillegg gi store ringvirkninger lokalt! Klosser har i flere år, sammen med ulike aktører i regionen, jobbet intenst med å stimulere til etablering av nye i industribedrifter og det er fantastisk for Kongsvingerregionen når dette lykkes. Det er få steder på Østlandet hvor det skjer så mye spennende innen industriutvikling som i Kongsvingerregionen – både i den eksisterende industrien og gjennom nye industrietableringer. Det har vært en glede å jobbe med så gode industrigründere som First Seafood og Berggren sier Ola Boisen og Stian Gulli Hansen i Klosser.

Et kraftsenter for innovasjon

Pressemelding 27. januar 2022

Storsatsing på innovasjon i Kongsvinger

Sparebankstiftelsen Hedmark går sammen med Høgskolesenteret i Kongsvinger og Høgskolen Eiendom
for å bygge Innlandet Science Park i Kongsvinger.

Sparebankstiftelsen Hedmark, Høgskolen Eiendom og Høgskolesenteret i Kongsvinger (HIK) samler sine ressurser for å bygge Innlandet Science Park i Kongsvinger. Sammen skal de reise et bygg på rundt 5.000 kvadratmeter på høyskoleområdet hvor forskning og innovasjon skal bidra til utvikling av nye bedrifter, såvel som å utvikle etablerte virksomheter.

— Vi er nå i ferd med å realisere Innlandet Science Park med satsingen i Kongsvinger. Vi skal sammen utvikle en nasjonalt ledende Science Park, med mål om en internasjonal posisjon innenfor utvalgte forsknings- og næringsområder. Kongsvinger ligger først i løypa etterfulgt av Hamar og etter hvert Elverum, sier Tore Anstein Dobloug, direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark.

En Science Park er et “økosystem” hvor høyere utdanning og forskning er navet i et integrert samarbeid med gründere, kunnskapsbedrifter, investorer og offentlige aktører.

Dobloug påpeker at konseptet er velutprøvd. Ideen er at kunnskapsrike mennesker fra et mangfold av fagfelt og næringer kommer sammen, styrker fagmiljøer og skaper nye koblinger og ideer. I sum – og gjort riktig – viser erfaringen fra andre land at en Science Park styrker regionens attraktivitet og verdiskaping.

Forskningsløft

Sparebankstiftelsen Hedmark har siden 2017 støttet Høgskolesatsingen i Kongsvinger med 34 millioner kroner. Leder for gaver og samfunn i Sparebankstiftelsen Hedmark, Kristin Vitsø Bjørnstad, er imponert over hva Kongsvinger-regionen har fått til de siste årene med Høgskolesenteret i spissen.

— Det har vært jobbet svært godt i miljøet rundt Høgskolesenteret og det er rett og slett imponerende arbeid bak satsingen på bærekraft og digitalisering hvor forskningssenteret er sikret solid finansiering fremover, sier Vitsø Bjørnstad.

Sparebankstiftelsen Hedmark planlegger også å kanalisere et titalls millioner kroner årlig, av sine utdannings- og forskningsmidler, til aktivitet som finner sted i Innlandet Science Park – for å forsterke satsingen. I Innlandet Science Park legges det opp til et samspill mellom Kongsvinger, Hamar og Elverum. 

— Det er lagt en solid grunnmur i Kongsvinger som er svært viktig for å realisere visjonen om Innlandet Science Park. Ved et nært samarbeid mellom forskningssentrene skal vår region løftes opp og kunne konkurrere med gode miljøer både nasjonalt og internasjonalt, sier Kristin Vitsø Bjørnstad.     

For å skape dette økosystemet legges det til rette for gode møteplasser og aktiviteter som gjør det mulig for mennesker å møtes og utvikle samarbeid og ideer.

Nybygget er planlagt å stå ferdig høsten 2023. 

Store ambisjoner

— Dette vil utvilsomt bidra til å løfte aktivitetsnivået rundt høgskolen. Vi er utrolig stolte og takknemlige over at Sparebankstiftelsen Hedmark ser potensialet og bidrar så tungt til satsingen i Kongsvinger. Dette bidrar til å videreutvikle Kongsvinger som høgskoleby, noe som igjen vil løfte regionen og næringslivet til nye høyder, sier Vegard Herlyng, daglig leder i HIK.

Innovasjonsaktøren Klosser har allerede skrevet avtale med partene om å flytte inn i det nye bygget. Deres rolle blir viktig i arbeidet med å gjøre Innlandet Science Park til en ledene arena for innovasjon og entreprenørskap.

 

— For Klosser er det viktig med en samlokalisering sammen med høgskolen og det nye forskningssenteret. Vi ønsker med dette å enda sterkere kunne være et bindeledd mellom næringslivet og fremtidens kompetanse, sier Lars Gillund, daglig leder Klosser Innovasjon Kongsvinger.

Gillund forteller at regionen er godt i gang med å bygge et nasjonalt ledene økosystem i Kongsvinger innen bærekraft og digitalisering, med forskning, utdanning, innovasjonsselskap og mer.

— Dette er en veldig viktig satsning for regionen. Gode lokaler og fasiliteter for innovasjon og deling av kunnskap er svært viktig for næringslivet og vil bidra til økt verdiskapning, legger Gillund til.

Herlyng og Gillund gleder seg over at Science Park i Kongsvinger også vil inkludere Telenors avdeling med 100 ansatte.

— For bedrifter vil samlokalisering i Innlandet Science Park kunne gi mange positive effekter. For eksempel samarbeid om rekruttering, felles arrangementer og aktiviteter knyttet til studietilbudene i eksempelvis digital ledelse, forretningsutvikling og bærekraftsøkonomi, sier Herlyng.

Det legges også til rette for ytterligere utvidelser for etablering av kunnskapsbasert virksomhet i fremtidige byggetrinn.

Samling om offentlige anskaffelser i Kongsvingerregionen

Næringsforum for Kongsvingerregionen ved kommunene Kongsvinger, Grue, Åsnes, Nord-Odal, Eidskog og Nord-Odal inviterer til møteplass om offentlige anskaffelser.

17 mars, kl. 12:30 – 16:10

Ved å sette innkjøp på agenda ønsker vi å løfte lokalt næringsliv ved å stimulere til at flere motiveres til å levere til det offentlige og gi innsikt i hva som kreves for å lykkes.
Arrangementet er gratis.

Meld deg på allerede idag!

Påmelding

Målgruppe

Leverandører som ønsker å delta(r) i offentlige anbudskonkurranser og bli mer konkurransedyktige

Program

12.30-13.00 : Registrering og lunsj

13.00 – 13.05 :  Velkommen v/ regionrådsleder for Kongsvingerregionen

13.05 – 13.25 :  Hvordan komme i gang? Hvordan skjer anbudsprosessene i det offentlige? Informasjon og verktøy v/ Terje Øverby innkjøpssjef, Regionalt innkjøp Kongsvingerregionen (RIIK)

13.25 – 13. 50 :  Hvordan lage tilbud? v/ Øystein Sætrang, innkjøpsleder, Innlandet fylkeskommune

13.50 – 14.00 :  Presentasjon av fiktivt konkurransegrunnlag, v/Øystein Sætrang innkjøpsleder, Innlandet fylkeskommune

14.00 – 14.50 :  Gruppeoppgave. Gruppene utformer forslag til tilbud

14.50-15.00 :  Pause

15.00 – 15.10 :  Erfaringer med å lage tilbud og ha det offentlige som kunde v/ Per-Otto Sletten, Flisa Trykkeri og Erik Heggelund, Klubben AS

15.10 – 16.00 :  Evaluering av tilbud Spørsmål og diskusjon. v/ Øystein Sætrang, innkjøpsleder, Innlandet fylkeskommune og Terje Øverby innkjøpssjef, Regionalt innkjøp Kongsvingerregionen (RIIK)

16.00 – 16.10 :  Oppsummering og avslutning

Ta kontakt for mer info: Ann-Kristin Torgersen Aamodt, tlf. 990 36 495,
e-post: ann.kristin@klosser.no

Logo-Liggende-Farger
6kommuner
Innlandet-fylkeskommune