Kategori: Nyheter

Kongsvingerregionen som turistdestinasjon

Gjennom felles Facebook-kampanje og felles sommermagasin profilerer Kongsvingerregionen seg som turistdestinasjon både for regionens innbyggere og besøkende utenfra. Profileringen er et samarbeid mellom regionrådet, Visit Kongsvingerregionen og avisa Glåmdalen. Målet med profileringen er  i følge fungerende regionrådsleder Wenche Huser Sund todelt: - For det første...

Kongsvinger SSB må styrkes

Med sine 324 ansatte er SSB er en av de viktigste kompetansearbeidsplassene i hele Kongsvingerregionen. Men skal Kongsvinger SSB opprettholdes som et sterkt fagmiljø må avdelingen styrkes. I dag skjer det motsatte da Kongsvingerkontoret gradvis taper terreng på i forhold til SSB Oslo. SSB Kongsvinger....

Sanngrund får global miljøsertifisering

Sanngrund får reiselivets miljømerke Green Key, den største globale miljøsertifiseringsordningen for overnattingssteder. Utmerkelsen kan gi positive ringvirkninger fra Europa. – Dette er veldig positivt for oss. Det er mange reiselivsaktører og -operatører – spesielt fra Sør- og Nord-Europa – som er kjent med slike sertifiseringsordninger,...

Ny tømmer- og godsterminal på Hov

Kongsvingerregionen har et stort potensial i forhold til både næringsutvikling knyttet til logistikkvirksomhet og ny industri basert på råvarer som transporteres igjennom regionen. Lykkes regionen vil det gi mange nye arbeidsplasser og stor økning i verdiskapningen i Kongsvingerregionen. Et av tiltakene som nå utredes er...

Tverrpolitisk E16-kamp på tinget

E16-utsettelsen samler politikere på tvers av partitilhørighet. Representanter fra Ap, H og Frp ga tirsdag klar beskjed om at de er dypt uenige i tidspunktet for utbyggingen. En delegasjon bestående av Sør-Odal-ordfører Knut Hvithammer, Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise og Kongsvinger-ordfører Sjur Strand – støttet...

Hedmarksskogbruket i tall 2016

Hedmarksskogbruket lå også i 2016 på et svært høyt aktivitetsnivå på de fleste områder. Avvirkningen var historisk høy og viktige skogkulturtiltak lå godt over gjennomsnittet for de siste årene. Skogbruket  i Hedmark står for 17% av landets produktive skogareal og 30% av landets avvirkning for...