Kategori: Nyheter

Satsing på gods og jernbane kan gi 1500 nye arbeidsplasser

Kongsvingerregionens beliggenhet og forutsetninger åpner muligheter for stor regional vekst gjennom den nye nasjonale satsingen på jernbane. En ny flerbruksterminal i Kongsvinger vil bidra til mer effektiv, lønnsom og miljøvennlig godstransport i Norge. Satsingen styrker regionens attraktivitet, og kan i følge beregninger på sikt skape...

Sanngrund får global miljøsertifisering

Sanngrund får reiselivets miljømerke Green Key, den største globale miljøsertifiseringsordningen for overnattingssteder. Utmerkelsen kan gi positive ringvirkninger fra Europa. – Dette er veldig positivt for oss. Det er mange reiselivsaktører og -operatører – spesielt fra Sør- og Nord-Europa – som er kjent med slike sertifiseringsordninger,...

Ny tømmer- og godsterminal på Hov

Kongsvingerregionen har et stort potensial i forhold til både næringsutvikling knyttet til logistikkvirksomhet og ny industri basert på råvarer som transporteres igjennom regionen. Lykkes regionen vil det gi mange nye arbeidsplasser og stor økning i verdiskapningen i Kongsvingerregionen. Et av tiltakene som nå utredes er...

Tverrpolitisk E16-kamp på tinget

E16-utsettelsen samler politikere på tvers av partitilhørighet. Representanter fra Ap, H og Frp ga tirsdag klar beskjed om at de er dypt uenige i tidspunktet for utbyggingen. En delegasjon bestående av Sør-Odal-ordfører Knut Hvithammer, Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise og Kongsvinger-ordfører Sjur Strand – støttet...

Hedmarksskogbruket i tall 2016

Hedmarksskogbruket lå også i 2016 på et svært høyt aktivitetsnivå på de fleste områder. Avvirkningen var historisk høy og viktige skogkulturtiltak lå godt over gjennomsnittet for de siste årene. Skogbruket  i Hedmark står for 17% av landets produktive skogareal og 30% av landets avvirkning for...

Grønn vekst

Grønn vekst = økt verdiskapning i Kongsvingerregionen Norge trenger nye produkter og løsninger som bidrar til bærekraftig nasjonal vekst. Her skal Kongsvingerregionen, sammen med resten av Innlandet ta en ledende rolle. Ask KIL cup avis I desember lanserte regjeringen sin bioøkonomistrategi. Her presenteres muligheter både...