Kategori: Nyheter

Hedmarksskogbruket i tall 2016

Hedmarksskogbruket lå også i 2016 på et svært høyt aktivitetsnivå på de fleste områder. Avvirkningen var historisk høy og viktige skogkulturtiltak lå godt over gjennomsnittet for de siste årene. Skogbruket  i Hedmark står for 17% av landets produktive skogareal og 30% av landets avvirkning for...

Grønn vekst

Grønn vekst = økt verdiskapning i Kongsvingerregionen Norge trenger nye produkter og løsninger som bidrar til bærekraftig nasjonal vekst. Her skal Kongsvingerregionen, sammen med resten av Innlandet ta en ledende rolle. Ask KIL cup avis I desember lanserte regjeringen sin bioøkonomistrategi. Her presenteres muligheter både...