Har du et ønske om å jobbe i helse og omsorg? Da kan du være den vi trenger i sommer! 

Kongsvinger kommune har som mål at innbyggerne skal kunne ivareta sin egen helse, få mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Ved hjelp av innovasjon, digitalisering og velferdsteknologi vil kommunens medarbeidere involvere brukerne for å nå målet.  

Enheten består av Austmarka og Holt heldøgnsbemannede omsorgsboliger og Hov bofellesskap.  Brukerne tildeles tjenester etter vedtak ut fra behov og funksjonsnivå. Det jobbes etter hjemme-best perspektivet der det tilrettelegges for hverdagsmestring for at innbyggerne skal kunne klare seg lengst mulig i egen bolig. 

Vi søker engasjerte og aktive sommervikarer med interesse for eldre mennesker og som ønsker å jobbe hos oss i ukene 25-32 da våre faste ansatte skal avvikle ferie. Vi tilbyr god opplæring, oppstartspakke med relevante e-læringskurs og et godt arbeidsmiljø med faglig fokus.

Hvis du har spesielle ønsker for hvor du vil jobbe, spesifiser det i søknaden med Holt , Hov eller Austmarka. Vi tar inn søkere fortløpende og frem til søknadsfristen utløper.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre dagliglivets gjøremål som aktivitet, ernæring, praktisk bistand og personlig stell og egenomsorg.
 • Ha tilsyn med og ansvaret for brukerne med ulike hjelpebehov og utfordringer
 • Prøvetaking, målinger og observasjoner
 • Føre elektronisk journal
 • Legemiddelhåndtering

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier, vernepleier, helsefag / omsorgsarbeider, assistent
 • Studenter er velkommen til å søke
 • Generelle gode IKT ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
 • Det er ønskelig med erfaring fra sykehus, sykehjem eller hjemmebaserte tjenester 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Fokus på pasienter og arbeidsoppgaver
 • Pliktoppfyllende
 • Blid og omgjengelig
 • Evne til å jobbe alene og i team

Vi tilbyr

 • Mulighet for å jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med fokus på høyt nærvær
 • Lønn etter gjeldende kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
 • Turnusarbeid med helg

Annet 

 • Gyldig politiattest må fremvises før oppstart
 • Det er fint om du presiserer i søknaden om du vil jobbe på Holt, Hov eller Austbo

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. 

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Tor-Arne Leithe,  Avdelingsleder, 468 97 880
Liv Wang Pedersen, Avdelingsleder, 482 31 466
Pia Helene Wilhelmsson, Avdelingsleder, 951 42 704

Arbeidssted

W. Faye Hansens veg 1
2214 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4753849560
Stillingsprosent: 100%
Sommerjobb
Søknadsfrist: 16.06.2024