Skip to content

Flere ser verdien av godt renhold

Kenneth Michaelsen har fagbrev som renholdsoperatør i Grue kommune. En stor del av jobben innebærer kvalitetskontroll av renhold i flere kommunale bygg. Han påpeker at jobben han gjør i tiden med unntakstilstand er forholdsvis lik, men at flere nå ser verdien av godt renhold.

Navn: Kenneth Michaelsen
Arbeidssted: Grue kommune
Stillingstittel: renholdsoperatør (og NS-INSTA 800-kontrollør)

Start video
Start video

Spørsmål til deg som holder hjulene i gang

Hva slags kompetanse/utdanning kreves i din jobb?
Det kreves fagbrev for å jobbe som renholdsoperatør. Jeg er sertifisert INSTA 800-kontrollør, som består av å kontrollere renholdskvaliteten i flere av byggene i Grue kommune.

Hva er dine kjerneoppgaver?

Jeg sørger for at byggene jeg har ansvar for i Grue kommune er rengjort i henhold til kvalitetsstandard og at det er bra inneklima. I tillegg jobber jeg med å stoppe smittespredning i byggene..
Hvordan har jobbhverdagen din vært de siste ukene sammenlignet med normale tilstander. Gi en kort forklaring av hvordan ser en «normal» dag ser ut i disse korona-tider?
Jeg har stort sett de samme rutinene i jobben min. Forskjellen er at flere er oppmerksomme på hvor viktig renhold er for samfunnet. Vi har prosedyrer og rutiner som skal følges for å oppnå en bestemt kvalitetsstandard. Vi styrker renholdet ved å rengjøre alle berøringspunkter hyppigere i alle bygg. Hovedbasen min er i Gruehallen, et idrettsbygg i Grue. Den er nå stengt og jeg har brukt mye tid på å rengjøre hallgulvet for håndballklister. Jeg rengjør i tillegg på to andre steder.
Hvorfor er jobben din viktig og hvordan bidrar du/din bedrift til å holde samfunnet i gang?
Jobben er kjempeviktig nå i disse tider. Vi renholdere sletter mange smitteveier. Vår renholdsleder satser på at alle ansatte skal ha fagbrev, og det styrker oss veldig.
Har du noen faglige tips eller råd som folk bør følge i disse tider?
Det viktigste er å vaske hendene når de er skitne. Har man tørre og rene hender kan man sprite hendene. Det samme gjelder også overflater. Normalt rengjøringsmiddel med vann og mikrofiberklut er mer effektivt enn hvis man kun bruker sprit. Håndsprit skal ikke brukes på overflater, kun overflatedesinfeksjonsmiddel.
Hva vil du si til andre som vurderer din yrkesretning?
Renholdsfaget er ikke bøtte og gulvklut lenger. Det finnes mye flott hjelpeutstyr og det er stor utvikling innen maskiner, teknologi og materiell. Som vi sier i vår bransje; alle kan vaske, men ikke alle kan renhold. Renhold er et fag og man trenger rett opplæring. Renholdere vasker ikke – vi rengjør.
Hva er det beste med å jobbe/bo i Kongsvingerregionen?
Det beste er at man slipper kø på veg til jobben, og at det er en rolig plass å være. Jeg liker meg på landet og det gjør også kona og mine fire barn.

Se filmen hvor Kenneth forteller om sin arbeidshverdag i unntakstilstand Insta og facebook.

Les flere liknende saker i serien “Vi holder hjulene i gang” hvor målet er å synliggjøre spennende og relevante arbeidsplasser i Kongsvingerregionen som har en spesielt viktig oppgave i en krevende tid.