Skip to content
Ble lokket til Kongsvinger av bærekraften

Lene Granlien fra Ringebu fant sitt drømmestudium i bærekaftsøkonomi i Kongsvinger. Hun ble begeistret over hvor fint Høgskolesenteret er, og gyver nå løs på det hun mener er en fremtidsrettet og spennende utdannelse.

«Studiet har spennende innhold som skiller seg fra andre studier. Jeg gleder meg veldig til dette. Med så mange hyggelige medstudenter med ulik erfaring og bakgrunn tror jeg det blir rom for bedre læring og bredere perspektiver, sier Lene Granlien.»

Navn:  Lene Granlien
Bosted: Kongsvinger
Student: Høgskolesenteret i Kongsvinger
Spesialisering: Bærekraftsøkonomi

Grønt hjerte - Lene Granlien

Hun har tidligere tatt et årsstudium i bedriftsøkonomi som ga henne innblikk i økonomifagene. Da oppdaget hun bærekraftsstudiet som hun ønskt å fortsette med. Det passet dessuten Granlien godt at bachelorstudiet er samlingsbasert i høst, og har forelesninger på nett. Det betyr at hun kan fortsette å jobbe ved siden av studiene.

De nye studentene som fenges av å studere bærekraftsøkonomi er nå godt i gang med studiet. Det er ikke tilfeldig at Høgskolesenteret fikk etablert dette studiet. Kongsvingerregionen blir kalt for Norges grønne hjerte. Nå satser Høgskolesenteret tungt på Norges første studium i bærekraftsøkonomi. Første kull med fremtidens bærekraftstalenter suger nå til seg viten som er viktig for fremtidens arbeidsplassutvikling.

Satsingen på utdanning i Kongsvinger bejubles av både næringslivet og studenter. Studiet i bærekraftsøkonomi er i gang nå i høst. I tillegg har regionen allerede et av landets første studier i digital analyse (DLBA).

Lovende arbeidsmarked

«Dette er et relevant, unikt og fremtidsrettet studietilbud som har kommet i gang takket være tett samarbeid mellom akademia og næringslivet. Interessen er veldig god hos de unge, og nå gleder vi oss veldig til fortsettelsen og uteksaminering av de første studentene, sier primus motor, daglig leder og drivkraft i Høgskolesenteret i Kongsvinger.»  

Bærekraftig utvikling er en plan for fremtiden, samfunnet, planeten og alle som bor her. Målet er at vi skal handle på en måte som gjør verden til et bedre sted for nåtidens jordboere, uten å ødelegge for dem som kommer senere. Begrepet bærekraft brukes for å beskrive sosiale, økonomiske, institusjonelle og miljømessige sider ved samfunnet.

Et nettsøk på ordet bærekraft gir mange treff og viser enorm interesse for området. Et søk i stillingsannonser avdekker et tilsvarende stort behov for utdannede unge mennesker innen området bærekraft, klima og miljø. Det er med andre ord svært gode jobbutsikter for tiden for dem som satser på å studere bærekraftsøkonomi.

Lokale og tilflyttere

Det nye studiet tiltrekker seg unge bærekraftige og lovende samfunnsborgere fra ulike steder. Noen flytter til Kongsvingerregionen, mens enkelte lokale ser muligheten i å studere lokalt.

Oliver Risberg

Oliver Risberg fra Kongsvinger ble fristet av en hybridutdanning med både økonomi og bærekraft som ingredienser.

«For meg er det flott at det nå finnes et slik tilbud på Kongsvinger. Jeg spiller ishockey – på laget i Kongsvinger, og nå kan jeg heldigvis kombinere studier med idretten. Jeg tror det blir et hyggelig studentmiljø her, og gleder meg til interessante fag med flinke forelesere»

 

Michelle Thorsen Tungland

Michelle Thorsen Tungland kommer fra Sandnes og har bodd i Oslo. Hun vil kombinere dette studiet med det hun allerede har papirer på, for å sikte mot en jobb i motebransjen.

«Jeg har tidligere studert moteindustri og ønsker å kunne jobbe med bærekraft i moteindustrien. Derfor tenker jeg at bacheloren i bærekraftsøkonomi passer perfekt for meg. Studiet fokuserer blant annet på ressursutnyttelse og miljø, noe jeg interesserer meg for. Jeg tror det blir både spennende og innholdsrikt å studere i Kongsvinger. Det er gøy å begynne på et helt nytt studium i en by jeg aldri har vært tidligere.»

Nykonstruerte fag

Vegard Herlyng forteller at det mangler kompetanse innen fagfeltet i Norge. Han har lett og søkt internasjonalt, og fått bekreftet at behovet er stort både nå og fremover i tid. Lignende studier finnes bare i England og Frankrike. Regionen støtter initiativet økonomisk og på andre måter. Derfor kan unge mennesker nå ta en bachelorgrad i bærekraftsøkonomi i Kongsvinger. Og næringslivet kan få dekket sitt faktiske behov for denne kunnskapen.

Norstat har undersøkt hos unge fra 18 til 29 år, og funnet at jobbsikkerhet, bærekraft, miljø og klima er viktige stikkord som beskriver hva de vektlegger når de skal søke studier og jobb. Forskning, utvikling og høyere utdanning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn. Det er Høgskolen i Innlandet og Høgskolesenteret i Kongsvinger som samarbeider om studiene, som er satt i gang basert på næringslivets dokumenterte behov og etterspørsel etter kompetanse. Dette gjelder like mye masterspesialiseringen i DLBA som bachelorstudiene i bærekraftsøkonomi. Begge disse studiene har svært høye søkertall.

«Vi har nykonstruerte fag i tillegg til økonomisk/administrative fag, men bærekraft gjennomsyrer alt som står i studieplanen. Jeg ser at vi treffer markedet veldig godt, sier daglig leder Vegard Herlyng.»

Play Video

Daglig leder ved Høgskolesenteret i Kongsvinger, Vegard Herlyng,
brenner for det nye studiet i bærekraftsøkonomi.

25 studieplasser

Det er 25 studieplasser på Kongsvinger, og det tilbys i tillegg en påbygning på 60 studiepoeng og et enkeltemne på 15 poeng. Studiet passer for deg som ønsker bred økonomisk-administrativ kunnskap med spesialisering innen bærekraft. Fullført bachelorgrad i bærekraftsøkonomi kvalifiserer for opptak til ulike mastergrader innen økonomifeltet.

Hanne Lundberg Hogseth er prosjektleder ved Høgskolesenteret i Kongsvinger. Hun er tydelig på at studenter med denne utdannelsen vil få et stort fortrinn. Selv har hun gjennomført påbygningsfaget «Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller». Hun har dessuten jobbet i to år med å kartlegge markedet for å finne riktig innhold til bærekraftsstudiene. Da opplevde hun manglende formell kompetanse på bærekraft i møte med virksomhetene.

«Det finnes i dag en rekke studier som fokuserer på miljødelen av bærekraft, men som ikke innlemmer den sosiale og økonomiske dimensjonen av faget. Derfor er etterspørselen etter kandidater stor. Personlig vil jeg tro at man er sikret jobb etter studiene, og at mulighetene er mange, sier Hogseth.»

Som student får man et helt konkret verktøy å bruke innen alle typer virksomheter for å gjære næringen mer bærekraftig- Det er dessuten viktig at undervisningen tar utgangspunkt i norske forhold som gjør det overførbart til næringslivet.

Fakta: Bachelor i bærekraftsøkonomi
  • Bachelor i bærekraftsøkonomi er et nytt studium, som kan brukes i en mastergrad i økonomi og administrasjonsfag, ofte kalt siviløkonom.
  • Bachelor i bærekraftsøkonomi passer for alle med interesse for økonomi, og som har generell studiekompetanse.
  • Studiet består av 180 studiepoeng, hvorav 82,5 studiepoeng inneholder undervisning i bærekraft og resten økonomi og administrasjon.
  • Studiet tar for seg norske forhold og gir konkret kunnskap om hvordan både private og offentlige organisasjoner og bedrifter kan drives både bærekraftig og lønnsomt.
  • Høgskolen i Innlandet er en offentlig utdanningsinstitusjon. Det betyr at utdanningen ikke koster noe i seg selv. Man betaler kun semesteravgift, ingen skolepenger eller kursavgifter.
  • Høgskolen i Innlandet har mange campuser i Innlandet fylke (gamle Hedmark og Oppland). Studiet er samlingsbasert og tilbys i Kongsvinger.
Tekst: Svein A. Halvorsen, foto: Høgskolesenteret i Kongsvinger

Les flere liknende saker i serien #kongsstories