Skip to content

Nordens største potetpakkeri sørger for matforsyning i en usikker tid

Hvebergsmoen i Grue bidrar til stabile forsyninger av poteter til markedet. Petter Sorknes, ansatt som kvalitetskontrollør i bedriften, er blant flere ansatte som har fått kjenne på en travel tid på grunn av økt etterspørsel etter poteter de siste månedene. Sorknes fremhever viktigheten av at matforsyningen fungerer i en tid med mye usikkerhet i samfunnet.

Navn: Petter Andreas Mobakk Sorknes
Arbeidssted: Hvebergsmoen Potetpakkeri
Stillingstittel: Kvalitetskontrollør

Start video
Start video

Spørsmål til deg som holder hjulene i gang

Hva slags kompetanse/utdanning kreves i din jobb?
Det er en fordel å ha god erfaring med bruk av truck, og være produksjonsteknisk anlagt. I tillegg må man åpenbart lære seg mye om potet som fag og kvalitetsrelaterte utfordringer.

Hva er dine kjerneoppgaver?

Som kvalitetskontrollør har jeg har ansvar for drift og vedlikehold av sorteringslinjer og vannrenseanlegg, prøveskjæring av potet, forhåndsprøver og mottaksprøver, samt sørge for at vi arbeider i tråd med vårt internkontrollsystem (IK-Mat & HMS). Jeg er stedfortreder for områdeleder, noe som også inkluderer produksjonsplanlegging
Hvordan har jobbhverdagen din vært de siste ukene sammenlignet med normale tilstander. Gi en kort forklaring av hvordan ser en «normal» dag ser ut i disse korona-tider?

I tiden før påske hadde vi stort trykk i produksjonen. Det gikk i 3-skift, noe som ikke er uvanlig i påsken, men veldig uvanlig da vi begynte flere uker før påske med dette i år. I tillegg til dette har vi måtte jobbe flere helger en vi normalt gjør, og vi opplever fortsatt å ha mye å gjøre.


Tiltak ble satt i gang tidlig i forhold til Covid-19, og vi blant har delt opp når forskjellige avdelinger begynner på jobb og hvor mange vi er i pausene om gangen. Vi har også innført regler for fysisk avstand mellom medarbeidere, ytterligere skjerpet hygieneregler, og intensivert rengjøring av for eksempel sniler, trucker og overflater.


Hverdagen i min stilling er veldig variert og ingen dag er helt lik. En ‘’normal’’ dag i disse tider består av kontroll på vannrens-anlegg, prøveskjæring av nye partier som kommer inn og reparasjon av eventuelle mekaniske feil. Det kan også bli truck-kjøring ved truckførers pauser, da linjene må holdes i gang til enhver tid på grunn av store ordre og bistand til å holde linjene med nok poteter.

Hvorfor er jobben din viktig og hvordan bidrar du/din bedrift til å holde samfunnet i gang?
Som kvalitetskontrollør jobber jeg hver dag for at potetene vi leverer holder riktig kvalitet, og sørger for at våre sorteringslinjer fungerer optimalt. I tillegg har jeg en rekke andre oppgaver som støtter opp under leveransene våre både i forhold til kvalitet og effektivitet. Hvebergsmoen er Nordens største potetpakkeri og bidrar til stabile forsyninger av poteter til markedet. Det er viktig å vise at det alltid er mat i butikkene og at matforsyningen fungerer i en tid med mye usikkerhet i samfunnet.
Har du noen faglige tips eller råd som folk bør følge i disse tider?
Vask hender ofte, følg rådene fra helsedirektoratet og hold dere hjemme så godt dere kan utenom jobb. Føler du deg syk, bli hjemme og fortsett med dugnaden så personene rundt deg og ikke minst de som har større risiko ved smitte kan føle seg litt tryggere.
Hva vil du si til andre som vurderer din yrkesretning?
Dette yrket er helt spesielt, og jeg anbefaler alle som vil til å gå for det. Det er en krevende hverdag med mange forskjellige og spennende oppgaver.
Hva er det beste med å jobbe/bo i Kongsvingerregionen?
Det beste med å jobbe i Kongsvinger regionen er mulighetene i fritiden. Her finnes det mange fine restauranter, butikker og til og med svømmebasseng innendørs.

Se filmen hvor Petter forteller om sin arbeidshverdag i unntakstilstand Insta og facebook.

Les flere liknende saker i serien “Vi holder hjulene i gang” hvor målet er å synliggjøre spennende og relevante arbeidsplasser i Kongsvingerregionen som har en spesielt viktig oppgave i en krevende tid.