Skip to content

Fra traust tallknuser til kunnskapsmagnet

De 300 ansatte i Kongsvinger med høyt faglig nivå gir delingskulturen hovedæren for at Statistisk sentralbyrå (SSB) er en attraktiv arbeidsplass. Veldig få slutter, og det er store muligheter for jobbkandidater som søker utfordringer.

Vi møter tre ansatte som brenner for jobben og arbeidsplassen sin. De ønsker nye kolleger velkommen og leter etter nye ressurser innen flere ulike fagfelt fremover. SSB er en kunnskapsorganisasjon med sterkt fagmiljø og engasjerte mennesker. De ansatte leverer forskning, statistikkproduksjon og analyser. SSB skal være til nytte for det offentlige Norge, arbeidslivet, media og allmenheten. Samfunnsoppdraget og samfunnsengasjementet er vesentlig.

Bedrift:  Statistisk sentralbyrå, Kongsvinger
Antall ansatte i Kongsvinger: ca. 300

Nettside: ssb.no
Instagram: ssbstatistikk
Facebook: @statistisksentralbyra
LinkedIn: Statistisk sentralbyrå

SSB Kongsvinger
De ansatte i SSB har høy kunnskap og deler den. Runa Sørlie Rekstad og Erik Øvrum.
Høy tillit

SSB har totalt 830 ansatte, hvorav omtrent 300 i Kongsvinger. Men HR-seksjonen jobber jevnt med rekruttering og profilering av SSB som arbeidsplass.

– Vi har vel rundt 70 rekrutteringsprosesser årlig. Det er god søkning på stillingene jevnt over, sier seniorrådgiver Runa Sørlie Rekstad.

Selv har Runa jobbet i SSB i fire år. Etter å ha flyttet fra Oslo til Kongsvinger i 2012 var det begrenset hvor lenge hun ønsket å pendle tilbake til jobb i Oslo. Da var SSB en attraktiv arbeidsplass å søke seg til. Den høye svarvilligheten i befolkningen, med hele 86 prosent på undersøkelsene, kan være en bekreftelse på hvordan folk ser på SSB som en seriøs og viktig aktør i samfunnet.

Dataene som samles til undersøkelser og analyser er selve grunnfjellet og det aller helligste hos SSB. Mange viktige analyser gir grunnlag for store og samfunnskritiske beslutninger som tas i Norge. Dette trigger mange som søker seg til nye jobber. Selve samfunnsoppdraget er for mange minst like viktig som høy lønn. SSB er en sentral og veldig viktig kompetansearbeidsplass i Kongsvinger.

Viktig samfunnsoppdrag

– Vi gir våre nyansatte muligheter og videreutvikling, og de blir raskt «kastet ut på dypt vann», forteller HR-rådgiveren og understreker at de byr på interessante arbeidsoppgaver operativt raskt etter nyansettelse.

Selv har hun en mastergrad i psykologi, og det er et høyt utdanningsnivå blant kollegene. Mastergrad er i utgangspunktet et krav til stillinger i SSB. Økonomi, dataanalyse, samfunnsvitenskap, realfag, kommunikasjon og ikke minst IT er utdanningsretninger man ofte etterspør. Seksjonsleder Erik Øvrum i IT-avdelingen er stolt av det gode grepet organisasjonen nå har innen IT.

– Alle bedrifter søker etter den samme kompetansen innen IT for tiden. Hos oss søker vi etter folk som er like mye på jakt etter samfunnsoppdraget som høy lønn. Det er flere IT-faglige områder hvor vi ligger veldig langt fremme, smiler Erik Øvrum.

SSB registrerer at de unge supertalentene som tidligere gikk til store konsulentselskaper nå er mer opptatt av samfunnet og nytten av arbeidet de gjør i den store sammenhengen.

Mye for pengene

Mange arbeidssøkere som vurderer SSB ser også at levekostnadene er lavere i Kongsvinger enn i større byer. Boligprisene er for eksempel vesentlig lavere i Kongsvinger enn i Oslo. Det er det stadig flere som oppdager. Noen er opptatt av å få inn SSB som et viktig punkt på CV-en sin, mens de aller fleste leter etter en interessant og varig arbeidsplass hvor man kan bruke sin utdannelse og videreutvikle seg for fremtiden.


Store endringer og god posisjon

Arvid Lysø har en 18 år lang karriere bak seg i SSB på Kongsvinger. Nå jobber han som direktør for metodeutvikling og datafangst. Og er veldig entusiastisk og engasjert rundt rekruttering og utvikling av ansatte.

– Jeg husker jeg fikk jobb i Oslo for 18 år siden, og at alt var ordnet og lå til rette for jobb i hovedstaden. Men så satset jeg på SSB her på Kongsvinger, noe jeg slett ikke angrer på. Her har vi et godt arbeidsmiljø og kolleger med høy kompetanse som virkelig brenner for jobben, sier Arvid Lysø.

Han mener at arbeidsplassen har kommet i en veldig god posisjon på arbeidsmarkedet. Spesielt med tanke på hvor langt SSB har kommet innen digitalisering og de store endringene de står overfor. Men også med tanke på at Kongsvinger-regionen har veldig mye å by på etter hvert.

Arvid Lysø, SSB
Arvid Lysø, avdelingsdirektør metodeutvikling og datainnsamling, SSB
Fakta om Statistisk sentralbyrå (SSB)
  • SSB har ansvar for innsamling, bearbeiding og formidling av statistikk om det norske samfunnet. SSB har også ansvaret for å samordne utvikling, utarbeiding og formidling av all norsk offisiell statistikk.
  • SSBs mer enn 300 statistikker teller og måler blant annet befolkningsutvikling, nasjonalregnskap, konsumprisindeks, boligpriser, utvikling på arbeidsmarkedet, klimautslipp, næringsliv og navnetrender.
  • SSB sørger for at innbyggerne i Norge kan debattere, planlegge og ta beslutninger på grunnlag av pålitelig statistisk informasjon.
  • SSB er en kompetansevirksomhet med omtrent 300 medarbeidere i Kongsvinger, av rundt 830 ansatte totalt.
Play Video
Tekst og foto: Svein A. Halvorsen

Les flere liknende saker i serien #kongsstories