Skip to content

Statistikk særs viktig i uvanlige tider

Vanligvis oppdaterer Statistisk sentralbyrå hyppig statistikk om det norske samfunnet, konjunkturtendenser og utsikter i norsk økonomi. I disse dager oppdaterer i tillegg byrået statistikk om hvordan tiltak mot koronaviruset påvirker det norske samfunnet. Annette Grasmo Bergman jobber som rådgiver ved SSB Kongsvinger og ukependler vanligvis til jobben. I disse dager jobber hun fra hjemmekontoret i Horten. Få et innblikk i hennes nye arbeidshverdag og finn ut hvor hun og familien har planer om å flytte til høsten.

Navn: Annette Grasmo Bergman
Arbeidssted: Statistisk sentralbyrå
Stillingstittel: Rådgiver, Avdeling for kommunikasjon og brukerkontakt, Seksjon for brukerkontakt

Spørsmål til deg som holder hjulene i gang

Hva slags kompetanse/utdanning kreves i din jobb?
Selv har jeg bachelor i nordisk og engelsk språk og litteratur. Våre nye medarbeidere på seksjonen har bachelor eller mastergrad i statsvitenskap eller sosiologi.

Hva er dine kjerneoppgaver?

Jeg har ansvaret for Statistisk sentralbyrås Informasjonstjeneste. Dessuten språkvasker og korrekturleser jeg innrapporteringssider og informasjonsbrev som vi sender til dem som skal svare på undersøkelsene våre.
Hvordan har jobbhverdagen din vært de siste ukene sammenlignet med normale tilstander. Gi en kort forklaring av hvordan ser en «normal» dag ser ut i disse korona-tider?
I likhet med mange andre gikk vi brått over til hjemmekontor 12. mars. Vårt viktigste kommunikasjonsverktøy er Microsoft Teams. Vi begynner dagen med et videomøte på Teams og holder kontakten gjennom dagen på Teams-chat. På vår seksjon er kjerneoppgavene brukerkontakt via telefon, e-post og chat. Telefonsystemet vårt har klart overgangen til hjemmekontor bra, og vi har hatt vanlige åpningstider fra første dag. Forskjellen er at vi nå ikke kan småprate og oppdatere hverandre muntlig mellom henvendelsene, siden medarbeiderne jobber fra kjøkkenbordet eller spisestua hjemme hos seg selv.
Hvorfor er jobben din viktig og hvordan bidrar du/din bedrift til å holde samfunnet i gang?
Statistikk er kanskje særs viktig i uvanlige tider, og SSB oppdaterer hyppig statistikk om økonomi, næringsliv, befolkning og arbeidsmarked for å nevne noe. Hvert kvartal publiserer SSB konjunkturtendensene, der vi vurderer utsiktene i norsk økonomi. I tillegg har vi nå samlet statistikk som er relevant for å forstå hvordan koronaviruset og tiltakene mot det påvirker det norske samfunnet, blant annet med daglig statistikk over konkurser. Vår seksjon er på en måte en frontlinje. Når noen ringer til Statistisk sentralbyrå, er det som regel en av oss i Seksjon for brukerkontakt de kommer i kontakt med. Vi samarbeider med samtlige seksjoner i SSB om informasjon og sørger for å være oppdatert om det meste som skjer i byrået.
Har du noen faglige tips eller råd som folk bør følge i disse tider?
Først av alt – finn et godt kommunikasjonsverktøy, slik at dere har god informasjonsflyt. For øvrig er det viktig å se til at man sitter ergonomisk riktig og tar pauser med jevne mellomrom. Når man ikke har kolleger rundt seg og ikke trenger å gå til møterom, blir man gjerne sittende altfor lenge i samme stilling.
Hva vil du si til andre som vurderer din yrkesretning?
I SSB har vi mange spennende arbeidsoppgaver, og vi har et viktig samfunnsoppdrag. Jeg vil nok først og fremst anbefale andre å ta en utdannelse i noe de liker – være seg det er innen IT, økonomi, statsvitenskap eller språk. Arbeidserfaring etter utdannelse har også en del å si, og min bakgrunn som journalist og TV-tekster var nok utslagsgivende for at jeg fikk jobb på Avdeling for kommunikasjon og brukerkontakt for snart to år siden.
Hva er det beste med å jobbe/bo i Kongsvingerregionen?
Jeg bor faktisk ikke i Kongsvingerregionen nå, men familien flytter til Kongsvinger i august – 20 år etter at vi flyttet ut av byen. Nå sitter jeg på hjemmekontor i Horten. Jeg er fra Vestmarka i Eidskog og kjenner godt til regionen. Det er godt å slippe køkjøring, dessuten er det mye trivelige folk i Kongsvinger og omegn. Men det aller beste er lukta av skog!

Se filmen hvor Annette forteller om sin arbeidshverdag i unntakstilstand Insta og facebook.

Les flere liknende saker i serien “Vi holder hjulene i gang” hvor målet er å synliggjøre spennende og relevante arbeidsplasser i Kongsvingerregionen som har en spesielt viktig oppgave i en krevende tid.