Skip to content

Ny generasjon bank med ny generasjon ansatte

Grue Sparebank står foran et stort generasjonsskifte de nærmeste årene. Samtidig blir gjennomsnittskunden yngre og bruker stadig flere av bankens produkter og tjenester. Banken får tak i kompetente unge ansatte.

Det handler om å kjenne lokalmarkedet og folkene som bor og jobber i regionen. I Grue Sparebank jobber de ansatte bevisst for å hjelpe kundene sine med en god plan for økonomien. Helheten er viktig, og den består blant annet av lån, forsikring, sparing og pensjon.

– De som bruker oss på flest produkter er våre mest fornøyde kunder, og det er rådgiverne som utgjør forskjellen mellom de ulike bankene kundene kan velge mellom, forteller markedssjef Erik Brinch Lund.

Bedrift:  Grue Sparebank
Sted: Kirkenær, Flisa og Elverum 
Ansatte: 28

Digitale medier
Nettside: gruesparebank.no
Facebook: @GrueSparebank
Instagram: gruesparebank
LinkedIn: Grue Sparebank
 

 

Markedssjef Erik Brinch Lund (midten) og Grue Sparebank rekrutterer unge voksne som Lars Henrik Skulstad (t.v.) og Peter Hansen for å møte fremtidens nye og yngre kunder.
Stort generasjonsskifte

Grue Sparebank står foran et stort generasjonsskifte i banken de nærmeste årene. I tillegg ble det etablert nytt avdelingskontor i Elverum i oktober for å styrke posisjonen og nye kunder for fremtiden. Ambisjonen er å vokse, samtidig som banken jobber målbevisst for å få yngre kunder. Markedssjefen forteller at det som lokalbank er godt å tilhøre et større samarbeidende system med andre lokalbanker – gjennom Eika.

– Går vi fem år tilbake var våre største kundegrupper eldre kunder. Disse kundene er fortsatt veldig viktige for oss, men vi har de siste årene bevisst jobbet hardt mot de yngre kundene i kategorien unge voksne, sier han.

Også blant de ansatte går gjennomsnittsalderen ned. De 28 ansatte med bred kunnskap og lang erfaring sikrer solide relasjoner i nærmiljøet. Men yngre nyansatte har sitt nettverk hos yngre mennesker, som er ønskede kunder i banken. I Grue Sparebank skjer endel selvsagt gjennom nettet, men mange spørsmål er så store eller viktige at kunderådgiverne møter kundene ansikt til ansikt. Her har lokalbanken en av sine store fordeler.

Fremtidens rådgivere

Grue Sparebank har et bevisst forhold til måten de rekrutterer nye rådgivere på. Autorisasjon og bredderådgivning er de viktigste faktorene, men samtidig ansetter de også forsikrings-spesialister.

» Det viktigste for oss er mennesket og holdningen. Har man ikke en autorisasjon fra før kan vi tilby læringsløpet hos oss. I dagens konkurransesituasjon, som ytterligere tilspisser seg, er det å ha kompetente medarbeidere et viktig fortrinn. Vi ansetter medarbeidere i alle aldre, men ser samtidig at ansattes gjennomsnittsalder går ned.»

27-åringen Lars Henrik Skulstad fra Kirkenær var storfornøyd da han fikk jobb i lokalbanken etter endt BI-utdannelse. Han er autorisert som forsikringsrådgiver og gjennomfører et løp mot full autorisasjon som finansiell rådgiver. Sin utdannelse og kunnskap får han god bruk for til å hjelpe kundene å finne de beste løsninger som passer kundens livssituasjon.

– Nå har jeg jobbet her på Kirkenær i snart to år, mest med forsikring. Det var stor stas å få jobb her i regionen, sier han smilende.

Peter Hansen er 36 år, og kom til Grue Sparebank for tre år siden. Hansen hadde bankerfaring fra før. Nå er han autorisert kunderådgiver, en jobb han stortrives med.

– Til daglig snakker jeg mye med kunder og jobber mest med lån og sparing. Som bredderådgiver ser jeg en stor fordel av å kjenne lokalmarkedet. Jeg er fra Hof og stortrives nå her på Kirkenær. Vi har et mål om å øke kundeantallet i min aldersgruppe, sier han.

Landbruk og næring

Grue Sparebank ble etablert allerede i 1862. Forvaltningskapitalen er i dag rundt 4 milliarder kroner i den selvstendige banken som vektlegger helhetlig økonomisk rådgivning.

Men primærnæringer og lokale bedrifter er også viktige kunder for Grue Sparebank. For bedriftene er det minst like viktig som for privatkunder at rådgiverne kjenner lokalmiljøet og lokalt næringsliv. Det er årlige gjennomganger av bedriftens økonomi, og i tillegg konkrete tiltak som kan bidra til vekst, utvikling og økt lønnsomhet.

– Både jord- og skogbruk er viktig for vår region, og dermed også for banken, understreker markedssjef Erik Brinch Lund. 

Gjennom å kontinuerlig kjenne pulsen på lokalmarkedet og regionen, kommer banken ganske tett på de som bor og lever i lokalsamfunnet. Brinch Lund forteller dessuten at Grue Sparebank aldri har målt så høy kundetilfredshet som nå.

– Vi har den siste tiden beveget oss fra ekspedisjon til proaktivitet. Her hos oss er det veldig viktig med aktiv kundebehandling og kundeomsorg. Gjennom å møte kundene våre og snakke med dem, skapes det gjensidig tillit og forståelse, avslutter han. 

Fakta Grue Sparebank
  • Etablert 1862, og startet bankvirksomhet i 1863.
  • Kontorsted på Kirkenær i Grue kommune, Flisa i Åsnes kommune og Elverum i Elverum kommune. I oktober etablerer banken kontor på Elverum.
  • Banken har 28 ansatte.
  • Forvaltningskapitalen er i dag på ca. 4 milliarder kroner.
  • Grue Sparebank er en selvstendig og lokal bank som vektlegger helhetlig økonomisk rådgivning for våre kunder kombinert med gode digitale løsninger innen bank og forsikring til personmarkedet, primærnæringer og lokale bedrifter.
  • Grue Sparebank er medeier i Eika Gruppen og Eika Boligkreditt A
Tekst og foto: Svein A. Halvorsen

Les flere liknende saker i serien #kongsstories