Skip to content
Setter lyset på flere fagarbeidere

Et unikt samarbeid med Sentrum videregående skole skal skape vekst, effektivisering og bedre tilgang på relevant arbeidskraft. 50-åringen Glamox Luxo ruster seg for framtiden med tydelige kompetansegrep og bedriftens aller største utviklingsprosjekt.

-Industribedriftene i Kongsvingerregionen mener tilgangen på fagarbeidere er begrenset – spesielt innenfor automasjon, og dette ønsker vi å bidra til å gjøre noe med. Derfor har vi startet opp et nytt prosjekt med Sentrum videregående skole om utviklingen av en robot som skal produsere armen til lampeserien Trace, sier fabrikksjef ved Glamox Luxo, Jan Hultman.

Bedrift:  Glamox Luxo
Sted: Kirkenær
Ansatte: 60

Kontakt
Telefon: 62 94 92 00
E-post: kirkenaer@glamoxluxo.com

Prosjektet hadde en planlagt varighet på ett år, men grunnet korona og restriksjoner knyttet til pandemien, er det forlenget til to år. Prosjektet fortsetter imidlertid å gi positive ringvirkninger for begge parter i utviklingssamarbeidet til tross for korona.

– Elevene får relevant kompetanse og et skarpt case å jobbe med, mens effektivisering og framtidig tilgang til arbeidskraft kan være effektene for vår del. Det vil de neste årene bli veldig viktig å ha ansatte som kan jobbe med moderne teknikk og produksjon, samt forbedringsprosesser, sier Hultman.

Vil produsere 25 prosent mer om fem år

Glamox Luxo startet opp 9. november 1970, og har nå vært en hjørnesteinsbedrift på Kirkenær i 50 år. På det meste hadde bedriften 120 ansatte, men i dag har virksomheten om lag 60 tilsatte. Likevel produserer Glamox like mye som under bemanningstoppen.

I løpet av 2020 har konsernet besluttet å legge ned sin fabrikk i Målilla i Sverige, og produksjonen blir hovedsakelig flyttet til Estland. Fem produktfamilier, med en samlet årsomsetning på cirka 50 millioner kroner, blir imidlertid flyttet til Kirkenær. Krav om lønnsomhet og tøff konkurranse i et internasjonalt marked har utfordret Glamox Luxo på optimalisering av produksjonen, noe som bidro til at produksjonen ble flyttet til Kirkenær.

Robotisering, for eksempel, er rasjonalisering. Men dette frigjør kapasitet til å fokusere på riktig kompetanse i et framtidig perspektiv.

– Vi må være tydelige på at vi ikke kan fortsette å kjøre de samme prosessene for alltid, da løper de andre bedriftene fra oss. Vi kan blant annet ikke konkurrere på lønn med kinesiske virksomheter, som ligger på én femtedel av våre utgifter. Gjør vi det ikke bra nok, kan vi bli lagt ned, forklarer fabrikksjefen. Om fem år produserer vi kanskje 25 prosent mer med samme antall personer, legger han til.

Effektivisering i alle ledd

Grue-bedriften, som er den eneste i Glamox Luxo-familien som lager armbaserte produkter, har arbeidet med bedre og smartere løsninger i mange år. Blant annet har flere roboter allerede funnet veien til produksjonslokalene, det etterstrebes at flere prosesser kan kjøres samtidig og mer sammenhengende, og det forhandles om innkjøpspriser, i tillegg til at det fabrikksjefen kaller for «hverdagsrasjonalisering» har fått en betydelig rolle.

– Vi får inn cirka 250 forbedringsforslag fra egne ansatte hvert år. Det medfører ikke alltid de store tiltakene, men dersom man finner en løsning som gjør prosessen fem sekunder kortere vil dette gi effekt på lang sikt, forklarer Hultman. Kvalitet er også viktig, og vi har en positiv oppadgående spiral hva gjelder produksjonsfeil som tar tid å rette. Reklamasjonskostnaden er dessuten på kun fem promille, og den skal ikke bli høyere, legger han til. 

I løpet av de neste fem årene vil det skje store endringer i bemanningen. Om lag 15 ansatte er 62 år eller eldre, og må skiftes ut. I tillegg kommer nye produkter fra Sverige som utløser behov for flere ansatte. Fabrikksjefen er tydelig på at ny og relevant kompetanse vil være nøkkelord i rekrutteringsprosessen.

– Vi ønsker å effektivisere, men vi skal også skape attraktive arbeidsplasser. Når vi skal erstatte lojale og dyktige ansatte som går av med pensjon, må vi se på framtidens behov. Vi vil også fokusere på personer som vil utvikle seg og som vil bidra til den videre utviklingen av bedriften, sier Hultman.

Bærekraft på dagsorden

Glamox Luxo tenker også «framtid» på andre måter. Blant annet er det jobbet aktivt med FNs bærekraftsmål. De sju punktene Kirkenær-bedriften mener virksomheten reelt kan påvirke, er hengt opp på veggen i kantina.

– Bærekraft, miljø, klima og ESG (Environmental, Social og Governance) er viktige fokusområder hos oss, som også følges opp av våre eiere i Triton. Vi ønsker å være blant de fremste i regionen på disse feltene, sier han.

Framtidsperspektivet ivaretas blant annet også i form av den årlige industridagen, der skoleelever får komme innom bedriftene for å lære mer, samt i inkluderingen av atføringsbedriften Grue Service inn i produksjonslokalene på Kirkenær.

– Her har vi 3-4 ansatte som bidrar inn i produksjonen og de ferdige produktene. Dette er en fin virksomhet med fine folk som vi er stolte av å ha hos oss, sier Hultman.

Tidenes største utviklingsprosjekt

Glamox Luxo på Kirkenær arbeider for tiden med bedriftens aller største utviklingsprosjekt historisk sett.

– Skrivebordslamper har vært det tøffeste markedet de siste årene, og derfor har vi valgt å ta noen store grep i jakten på nye kunder. I 2020 har vi kommet med en ny serie lamper, med totalt 21 modeller, som skiller seg ut i markedet med sitt design, ulike bruksområder, moderne teknikk og flere fargealternativer. Alt produseres her på Kirkenær, og vi har stor tro på disse produktene, forklarer Hultman.

Med andre ord; framtiden ser utvilsomt lys ut for lampeprodusenten på Kirkenær.

Tekst og foto: John Kristian Stand

Les flere liknende saker i serien #kongsstories