Skip to content

Snakker med barna om smittevern på deres premisser

Pedagogisk leder i Ullern Barnehage, Sandra Børresen, er glad for at flere barn er tilbake i barnehagen. Strenge renholdsrutiner og ny organisering hindrer ikke barnehagen i å ha gode samtaler med barna og spre glede til lokalsamfunnet på en litt annerledes måte.

Navn: Sandra Børresen
Arbeidssted: Ullern barnehage SA
Stillingstittel: Pedagogisk leder/assisterende daglig leder

Start video

Spørsmål til deg som holder hjulene i gang

Hva slags kompetanse/utdanning kreves i din jobb?
3 års høyskoleutdannelse – Barnehagelærer.

Hva er dine kjerneoppgaver?

Jeg jobber på en storebarnsavdeling med 23 barn i alderen 4-6 år. I samråd med mine medarbeidere har jeg ansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere det pedagogiske opplegget og legge til rette for gode dager for store og små. I tillegg jobber jeg som assisterende daglig leder. Jeg har ansvaret for barnehagens HMS-arbeid, er verneombud og bidrar med ulike administrerende oppgaver.
Hvordan har jobbhverdagen din vært de siste ukene sammenlignet med normale tilstander. Gi en kort forklaring av hvordan ser en «normal» dag ser ut i disse korona-tider?
Etter at barnehagen åpnet igjen har vi fulgt den nasjonale smittevernsveilederen for barnehager. Vi har delt avdelingen inn i mindre grupper, såkalte kohorter, med en voksen og maksimalt seks barn. Disse gruppene leker sammen på avgrensede områder i ute- og inneområdet, men vi kan samarbeide noe med en annen kohort for praktisk gjennomføring av dagen. Vi har forsterket renhold i barnehagen og signerer på lister for å dokumentere håndvask og overflatevask. Vi snakker med barna om smittevern og hvorfor barnehagen har forandret seg. Vi er opptatte av å snakke om det på barnas premisser og svarer på spørsmål som måtte dukke opp. Noen barn tror at vi må gjemme oss for Korona som kan komme og ta oss, så vi har en viktig jobb med å gi tydelig informasjon og forklare hva som er lurt å gjøre.
Hvorfor er jobben din viktig og hvordan bidrar du/din bedrift til å holde samfunnet i gang?
Det var mange foreldre som opplevde radikale forandringer både på hjemmebane og i jobbsammenheng da barnehagene og skolene ble stengt nærmest over natten. Vi syntes det er veldig godt at vi har fått lov til å åpne barnehagen igjen for alle barn, for det har vært mye savn.
Har du noen faglige tips eller råd som folk bør følge i disse tider?
Det er kjempe viktig å følge smittevernstiltak slik at vi unngår at barn og ansatte blir smittet. Det kan være krevende å sjonglere mellom å gi et godt pedagogisk tilbud og opprettholde vennskap mellom barna på tvers av kohorter på den ene siden, og følge smittevernstiltak på den andre siden. Gode rutiner, godt samarbeid med kollegaer og senkede skuldre er viktige faktorer som kan skape gode dager for både liten og stor.
Hva vil du si til andre som vurderer din yrkesretning?
Ja! Søk barnehagelærer! Det er få andre yrker som gir deg så mange klemmer, glede og følelsen av en meningsfull hverdag.
Hva er det beste med å jobbe/bo i Kongsvingerregionen?
I disse koronatider tror jeg det er mange som har fått øynene opp for hvor godt det er å ha skogen rett på utsiden av døra og god plass rundt seg. Kongssvingerregionen har alt man trenger, og enda mer!

Se filmen hvor Sandra forteller om sin arbeidshverdag i unntakstilstand Insta og facebook.

Start video

Les flere liknende saker i serien “Vi holder hjulene i gang” hvor målet er å synliggjøre spennende og relevante arbeidsplasser i Kongsvingerregionen som har en spesielt viktig oppgave i en krevende tid.