Skip to content

Skaper lokale muligheter for unge voksne

Sykepleierstudentene Maria Johnsen og Emma Wilhelmsen Eikbråten nyter godt av at Odal Sparebank ønsker å løfte Kongsvinger som studentby. Studentforeningen får økonomisk støtte, og studentene økonomisk rådgivning og sparring.

Studentforeningen får hjelp til gjennomføringen av fadderuka og det praktiske rundt bankforhold. I tillegg har Odal Sparebank også bidratt med økonomisk støtte for å skape en sosial møteplass i kjelleren i skolebygget.

– Vi som studenter ser store fordeler av å studere på et litt mindre sted. Den nye sosiale møteplassen «bomben» er et sted man kan være samlet som studentgruppe. Slikt sett knytter vi studentene bånd, blir bedre kjent, øker trivselen og får et godt forhold til regionen, sier Emma Wilhelmsen Eikbråten (21).

Bedrift: Odal Sparebank
Kontorer: Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Romerike 

Antall ansatte: 44

Nettside: odal-sparebank.no
Instagram
Facebook
LinkedIn

Odal-Sparebank-jentene
Studentsamarbeid: Odal Sparebank støtter studentforeningen i Kongsvinger for å skape sosiale møteplasser, og bidrar med økonomisk rådgivning til studentene. Fra venstre: Rådgiver Camilla Henricsson, student Maria Johnsen, student Emma Wilhelmsen Eikbråten og avdelingsbanksjef Maj-Britt Biller.
Kongsvingerregionen skal gro

Avdelingsbanksjef på Kongsvingerkontoret i Odal Sparebank, Maj-Britt Biller, er glad for at banken kan få være med på å få regionen til å gro gjennom å satse på de unge.

– På sikt får regionen tilgang på god kompetanse fra høgskolen. Og det blir også mange rådgivningssamtaler for oss med studentene, forteller hun.

I dag er det flere studenter som kjøper sin første bolig allerede mens de studerer. Da er det godt å kunne møte mennesker i banken som gir gode råd over bordet, ikke bare å få behandlet en lånesøknad på et nettsted. Sykepleiestudenten Maria Johnsen er ferdig utdannet til sommeren, og jobber nå turnus i 80 prosent. Hun har allerede kjøpt bolig.

– Odal Sparebank har mennesker med lokalkunnskap om boligmarkedet her. De har sett meg som menneske og gitt meg råd underveis. Det er klart at dette betyr mye for oss som er i etableringsfasen, sier hun.

Høsten 2020 flyttet Odal Sparebank avdeling Kongsvinger inn i nye lokaler. Banken vokser og det er behov for mer plass. Kongsvingerregionen ser et sterkt behov for økt kompetanse innen helsesektoren, og sykepleierstudenter er viktige på mange måter. Det jobbes også med en studieretning på Fagskolen innen rehabilitering.

Gaver og samarbeidsavtaler
Odal Sparebank har samarbeidsavtaler med flere lag og foreninger i våre markedsområder. Vi er opptatt av at barn og unge skal vokse opp i trygge, gode lokalsamfunn med gode tilbud på fritiden.

– Vi er stolte av det gode samarbeidet vi har med lokale lag her i regionen. Jeg vil spesielt trekke fram reklamefilmen som lagene deltok i i fjor høst, i forbindelse med vår flytting til nye lokaler i Storgata. De gjorde en skikkelig innsats og vi er så stolte av resultatet, sier Maj-Britt.

I tillegg til samarbeidsavtaler, har vi en årlig gavetildeling der vi oppfordrer lokale lag og foreninger til å søke om midler til gode prosjekter. Vi prioriterer prosjekter av varig verdi og tiltak rettet mot barn og unge. Med 8,5 milliarder i forvaltningskapital og en del av Eika-alliansen har Odal Sparebank både finansielle muskler og styrke nok til å være en nær og solid bank for kundene.
Lokal forankring

Som ansatt i en lokalbank har de ansatte fordelen av å kjenne sitt lokalsamfunn – og sine kunder. Målet er å være kundens støttespiller for små og store økonomiske valg – gjennom hele livet. Rådgiverne har nærhet og lokalkunnskap som kan være gull verdt når kundene behøver sparring for å realisere planer og mål.

– Vi er her lokalt, og kundene eier banken. Derfor kjenner vi kundene våre godt og kan gi dem gode råd. Også de som ikke er helt A4-kunder, sier Biller.

Som sparebank er det naturlig at hovedmålgruppen er personmarkedet. Men Odal Sparebank er også den største bedriftsbanken i regionen, og ca en fjerdedel av bankens kunder er bedriftskunder.

– Hos oss er det viktig at alle er med, og at alle blir sett. Dette jobber vi hele tiden for å vise kundene våre i praksis, forteller hun.

Tar man en titt på bankens Facebook-side, ser man raskt masse hyggelige kommentarer og takknemlighet fra foreninger som har fått hjelp og gaver fra sin lokalbank. KIL turn og Victory Dance er to gode eksempler på samarbeidspartnere i Kongsvinger.

 

Økonomiske råd siden 1877

Med hele 143 år på baken i bankhåndverket, har Odal Sparebank bidratt til utvikling og forming av lokalsamfunnet gjennom generasjoner. Nye generasjoner rådgivere og kunder kommer, men ideologien og den lokale tryggheten og forankringen består. Bankbransjen og teknologien har gjort mange banktjenester selvbetjente, men Odal Sparebank møter daglig kunder som trenger rådgivning ansikt til ansikt.

– Det morsomme er at unge bevisste kunder også ønsker å møte oss fysisk for å drøfte økonomien og lånet. Så myten om at det bare er eldre kunder som ønsker rådgivning ansikt til ansikt, stemmer ikke, sier Maj-Britt.

Odal Sparebank ønsker fortsatt å være hjertet i lokalsamfunnet. Og rådgiverne kan mye mer enn bankhåndverket. Forsikringer og pensjonsråd er like viktig som bankens tradisjonelle tjenester som betalinger, lån og sparing.

På bedriftssiden speiler Odal Sparebank den lokale næringsstrukturen, med små og mellomstore bedrifter. Det er mye familiebedrifter, landbruk og bygg/anlegg på kundelisten. Men uansett om det er bedriftsledere eller privatpersoner, vil bankens ansatte være en langsiktig samarbeidspartner for sine kunder i lokalsamfunnet.

Fordeler ved å studere på et mindre sted:

(fra studentene)
– Du blir sett som student, og husket med fornavn.
– Du får god oppfølging, og lærere har tid til å hjelpe deg og evt. reflektere.
– Nå i koronakrisen kan man møtes på skolen. Det er store rom og færre elever, så man klarer man å opprettholde smittevernhensyn og tiltak.
– Det blir et trygt og godt miljø.
– Alle er støttende og ønsker å styrke hverandre. 

Stolt av bankens lokale bidrag: Odal sparebank er den største bedriftsbanken i vår region og er opptatt av tilstedeværelse i lokalmarkedet. Markedssjef i Odal Sparebank, Mette Skogstad, har jobbet i banken i over 35 år. Hun forteller at hun er stolt av bidragene banken har gitt lokal gjennom årenes løp.
Tekst og foto: Svein A. Halvorsen

Les flere liknende saker i serien #kongsstories