Kongsvinger har vært by i over 150 år og kommunen har i dag ca. 18 000 innbyggere. Byen ligger sentralt på Østlandet med reiseavstand under en time til Gardermoen og vel en time til Oslo. Kongsvinger er også grensekommune til Sverige.

Kongsvinger kommune har etablert tjenesten l "Rask psykisk helsehjelp", et lavterskeltilbud til kommunens befolkning med lettere psykisk helse- og/eller rusutfordringer.

Tjenesten er organisert under Avdeling Psykisk helse og avhengighet i Kongsvinger kommune. Avdelingen  tilbyr tjenester til innbyggere med psykisk helse og/ eller avhengighetsutfordringer. Avdelingen består av Rusteam, Boligteam. Ambulerende team, Rask psykisk helsehjelp  og har også et etablert samarbeid med  Frelsesarmeen om lavterskel treffsteder og arbeidstrening. 

Avdelingen søker nå etter en ny psykolog til Rask psykisk helsehjelp. Rask psykisk helsehjelp er et korttids behandlingstilbud  for personer over 16 år med mild til moderat angst, depresjon, begynnende rusproblemer og/eller søvnvansker. Hjelpen er basert på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp.

Arbeidsoppgavene vil bestå av individuell og gruppebasert behandling, og hovedfokuset vil ligge på behandlingstilbud til personer med lette til moderate psykiske plager, primært angst og depresjon. 

Arbeidsoppgaver

 • Individuelle pasientsamtaler og faglige vurderinger, samt gruppeundervisning med bruk av kognitiv metode
 • Være en aktiv deltaker i drift og videreutvikling av kommunes  modell av Rask Psykisk Helsehjelp som behandlingstilbud
 • Tilby et helhetlig behandlingstilbud etter RPH- modellen
 • Samarbeid med fastleger, spesialisthelsetjeneste og kommunens øvrige tjenesteapparat på både individnivå og på systemnivå

Kvalifikasjoner

 • Psykolog med godkjent norsk autorisasjon
 • Erfaring med utredning og behandling av pasienter med psykiske lidelser og/eller rusvansker er ønskelig
 • Erfaring med kognitiv terapi er ønskelig
 • Erfaring med å holde kurs/undervise
 • Ønskelig med kunnskap om og erfaring fra "Rask psykisk helsehjelp"
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • God relasjonsbygger
 • Trygg i formidlingsrollen/behandlerrollen
 • Fleksibilitet til å ta på deg ulike typer arbeidsoppgaver
 • Løsningsorientert, selvstendig og strukturert
 • Ha et bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet
 • Ha ønske om å ta del i og bidra til nyutvikling av tjenesten
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper vil bli særskilt vektlagt

Vi tilbyr

 • Faglig interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Inspirerende, nytenkende og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Relevant kompetanseutvikling
 • Fokus på arbeidsmiljø og nærvær
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk


Annet

 • Det må påregnes å bruke egen bil i tjenesten
 • Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. 

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Arnvid Egil Sandvik, Avdelingsleder, +47 456 38 214
Guro Bakken, Psykologspesialist, +47 457 38 087
Birger Bråthen, Enhetsleder, +47 922 37 814

Arbeidssted

Jernbanegata 14
2211 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4761616683
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 22.02.2024