Er du en faglig nysgjerrig sykepleier, som er glad i en utfordrende og variert arbeidshverdag? Da har vi jobben for deg!

Hos oss treffer du pasienter med ulike problemstillinger og alle skal møtes på en trygg og respektfull måte. Legevaktstjenesten betjener mottak og innskrivning av pasienter, vurdering etter triage, observasjon og tiltak før og etter legekonsultasjon. I tillegg hjelper vårt helsepersonell å vurdere og iverksette tiltak per telefon. Vi har et tverrfaglig samarbeid med tjenester som politi, kriseteam og ulike avdelinger ved Ahus.

Kongsvinger interkommunale legevakt yter øyeblikkelig hjelp til ca. 42 000 innbyggere, for kommunene Grue, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal og Kongsvinger. Du finner oss på Akershus universitetssykehus (Ahus), avdeling Kongsvinger.

Legevaktstjenesten en avdeling i Forebyggende enhet og regionale helsetjenester i Kongsvinger kommune. Vi har 7,8 årsverk sykepleiere, ca. 30 leger som deltar i vaktordning og legevaktsoverlege i 20 % stilling. Den kommunale legevaktordningen er en allmennmedisinsk virksomhet som skal sikre at alle som bor og oppholder seg i kommunene, kan få nødvendig helsehjelp. Vi vurderer henvendelser om øyeblikkelig hjelp og foretar nødvendig oppfølging gjennom hele døgnet. 

Vi er en moderne, fremtidsrettet og veldrevet legevakt med myndige og erfarne ansatte. Vi har nå ledig 75% stilling i tredelt turnus, med overvekt av nattvakter.

Arbeidsoppgaver

 • En faglig og mellommenneskelig god mottagelse av alle som henvender seg til legevakten
 • Hastegradsvurdering og prioritering av pasienter ved bruk av Legevaktsindeks ansikt til ansikt
 • Hastegradvurdering, rådgivning og informasjon til pasienter ved bruk av Legevaktsindeks, pr telefon
 • Et bredt omfang av ulike sykepleieprosedyrer, blodprøver og legemiddelhåndtering
 • Kartlegging, vurdering og rådgivning til annet helsepersonell pr telefon og iverksette aktuelle tiltak

Du skal gi sykepleie til:

 • pasienter i alle aldre, med somatiske helseutfordringer
 • pasienter med rus- og psykiske helseutfordringer
 • pasienter og pårørende i krise

Du skal også:

 • sikre forsvarlig helsehjelp til pasienten og påse at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og gjeldende lovverk
 • samarbeide tett med ansvarlig behandler om oppfølging, prøvetakning og aktuelle undersøkelser
 • samarbeide med andre aktører i den akuttmedisinske kjeden

Alle medarbeidere forventes å dekke alle funksjoner ved legevakten etter gjennomført opplæringsprogram for den enkelte funksjon

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen helse, eventuelt 2. eller 3. års sykepleierstudent med helsefaglig bakgrunn
 • Du bør ha kompetanse i hastegradsvurdering – (ansikt til ansikt) og TTA (telefontriage) men opplæring vil bli gitt dersom du ikke har dette fra tidligere
 • Klinisk erfaring fra legevakt, akuttmottak, observasjonspost, AMK/legevaktsentral, akuttmedisin, sengeposter eller hjemmesykepleie
 • Grunnleggende dataferdigheter og evnen til å raskt sette deg inn i nye systemer
 • Relevant erfaring fra lignende arbeid og erfaring med å jobbe natt blir sett på som viktig
 • Engasjement og interesse for akuttmedisin
 • Beherske engelsk muntlig
 • Er du søker fra land utenfor Skandinavia må du ha bestått norsk-prøve på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt, positiv og fleksibel
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan jobbe selvstendig og yte service og bevare roen i en aktiv hverdag
 • Ryddig og nøyaktig for å sikre dokumentasjon og god faglig oppfølging
 • Ha et bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet
 • Være faglig interessert og nytenkende
 • Bidra til å gi legevakten et godt omdømme

 Personlig egnethet vektlegges særskilt.

Vi tilbyr

 • Et eget mentorprogram for nyansatte  som sikrer personlig oppfølgning over tid, slik at du skal føle deg trygg i rollen som sykepleier ved legevakten
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø preget av raushet og humor
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i samhandling med dyktige kolleger
 • Fagdager jevnlig faglig utvikling
 • Muligheter for videreutdanning
 • Akuttmedisinkurs
 • Vold- og overgrepskurs
 • Gode lønn, pensjons- og forsikringsordninger 
 • Rekrutteringstillegg på kr 30 000

Annet

 • Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse

 

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktinformasjon

Trine Elnæs Sandbakken, Avdelingsleder, +47 97574669

Arbeidssted

W. Faye Hansens veg 1
2214 Kongsvinger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune

Referansenr.: 4754045527
Stillingsprosent: 75%
Fast
Søknadsfrist: 16.02.2024