Skip to content

Helsehjelp av høy kvalitet i fokus ved akuttmottaket på Ahus Kongsvinger

Alexander Sjøli Nilsen jobber ved akuttmottaket på Ahus Kongsvinger. Ansatte ved sykehuset gjør sitt ytterste for å yte helsehjelp av høy kvalitet i en svært travel tid med store endringer og mye informasjon. Les saken og få innblikk i sykepleierens hverdag i unntakstilstand.

Navn: Alexander N. Sjøli Nilsen
Arbeidssted: Kongsvinger  akuttmottak
Stillingstittel: Sykepleier

Spørsmål til deg som holder hjulene i gang

Hva slags kompetanse/utdanning kreves i din jobb?
Primært sykepleier og spesialsykepleiere. Men det er også stillinger som blant annet ambulansepersonell, hjelpepleiere, helsesekretærer og sykepleierstudenter.

Hva er dine kjerneoppgaver?

Det er mange forskjellige oppgaver når man jobber i et akuttmottak. Det er en funksjon som akuttmottaks-koordinator, triagerende/kartleggende sykepleier, samt medlem av team som tar imot akutt og kritisk syke pasienter. Kjerneoppgaven er å ta imot de pasienter som trenger hjelp, koordinere og kommunisere tverrfaglig for å få kartlagt pasientene før de drar videre til respektive avdelinger, eller hjem.
Hvordan har jobbhverdagen din vært de siste ukene sammenlignet med normale tilstander. Gi en kort forklaring av hvordan ser en «normal» dag ser ut i disse korona-tider?
De siste ukene har vært fylt med enormt mye informasjon og endring i arbeidshverdagen. Det er gjort en del fysiske endringer i sykehusets drift som blant annet ett ekstra akuttmottak hvor man tar imot lav- og høyrisikopasienter med tanke på covid-19 smitte. I en hverdag hvor det er enormt med ny informasjon og mye endringer skal jeg ærlig innrømme at det påvirker meg psykisk. Jeg har vært mer sliten enn vanlig og sover mer.
Hvorfor er jobben din viktig og hvordan bidrar du/din bedrift til å holde samfunnet i gang?
På sykehuset møter alle mine kollegaer og jeg pasienter og pårørende som mest sannsynlig har den verste dagen i sitt liv. Vi lever i en velferdsstat der helse står sentralt, det ser vi spesielt i disse tider. Vi tar imot alle som kommer inn, med akutt-, kritisk-, og kroniske sykdommer og lidelser og yter helsehjelp av høy kvalitet. Dette er et nøkkelelement i vårt samfunn som gjør at jeg syns jobben min er viktig. Pasienter hjelpes og føres tilbake til samfunnet, mange lindres og noen dør, men vi tilstreber en respektfull avslutning. Dette gir trygghet som holder samfunnet i gang. Dette er veldig viktig.
Har du noen faglige tips eller råd som folk bør følge i disse tider?
Hør og respekter de rådene regjeringen og FHI gir ut! Vi skal prise oss lykkelig at de tiltakene som er iverksatt ser ut til å fungere. Det kan oppleves som en fjern virkelighet det som skjer ute i verden nå, men den er ikke så langt unna som man skulle tro. De sykeste av de syke ligger på sykehus landet rundt og kjemper for livet. Vi skylder disse pasientene og deres familier såpass. Vis respekt.
Hva vil du si til andre som vurderer din yrkesretning?
Det er en givende jobb som krever mye av deg, men det er også kjempespennende. Det er utallig retninger man kan videreutdanne seg i. Jeg ber deg også om å tenke deg om to ganger. Noen er ikke ment for dette yrket, mens andre var ikke ment for noe annet.
Hva er det beste med å jobbe/bo i Kongsvingerregionen?
Mindre folksomt enn Oslo.

Les flere liknende saker i serien “Vi holder hjulene i gang” hvor målet er å synliggjøre spennende og relevante arbeidsplasser i Kongsvingerregionen som har en spesielt viktig oppgave i en krevende tid.