Skip to content

Utviklet modell som sier hvor du bør bo – flyttet fra Oslo til Kongsvingerregionen

En hjemmesnekret «flyttemodell» førte Kay Henning Kleverud og samboeren til Kongsvingerregionen. – Her fant vi et trygt og godt hjem, med gode oppvekstvilkår og flott natur, sier Kleverud.

Navn: Kay Henning Kleverud

Da Kay Henning Kleverud og samboer skulle flytte ut av det hektiske livet på Haugerud i Oslo, lot de Kay bruke kompetansen sin på IT og teknologi til å utarbeide en modell basert på ulike kriterier som kunne peke ut det beste stedet å flytte til.

– Vi bestemte oss først for hva som var viktig for oss i jakten på et nytt bosted. Det handlet primært om nærhet til natur, barnehage og oppvekstvilkår med tanke på planlagt familieforøkelse, samt et godt kollektivtilbud med pendlervei til Oslo på om lag en time. I tillegg tok vi ut en buffersone på 20 kilometer fra Gardermoen, fordi det er et hektisk område med blant annet en god del støy. Lillestrøm og Skedsmo ga oss dessuten for mye «byfølelse», vi ønsket mer ro, forklarer Kleverud.

– Dessuten var det begrenset med penger i lommeboka til dyre boliginvesteringer. I Kongsvingerregionen fant vi et hus som oppfylte kriteriene våre – og til en overkommelig pris. Her får man hus og hage i et distrikt med et bredt utvalg av aktiviteter til samme pris som en 30 kvadratmeter stor leilighet i Oslo. I Kongsvingerregionen har du uansett tilgang til storbyens goder gjennom en timeslang togtur, legger han til.

Flytting på ekspresstid

Det ble tidlig klart at det var området rundt Nittedal eller kommunene i Kongsvingerregionen nærmest Oslo som pekte seg ut som favoritter. Til slutt falt valget på Sør-Odal og grenda Ullern.

– I løpet av tre måneder senere hadde vi solgt leiligheten i Oslo, kjøpt hus på Ullern og flyttet inn. Vi valgte et hus som ikke var et oppussingsobjekt fordi samboeren allerede var gravid. Hele prosessen gikk utrolig smidig, og vi er veldig godt fornøyd med valget vårt, sier Kleverud, som likevel må innrømme at det var én faktor han hadde glemt å hensynta i modellen sin:

– Eiendomsskatt! Det glemte jeg. Men jeg er sikker på at Kongsvingerregionen hadde kommet best ut likevel, smiler han.

Tok med seg kompetansen «hjem»

Da Kay og samboeren flyttet til Kongsvingerregionen, arbeidet de begge som geodataingeniører i geodataavdelingen i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Siden den gang er Kleverud blitt ansatt som GIS-koordinator (forvaltning av geografisk informasjon) i Sør-Odal kommune, og i løpet av det siste året har innbyggerne flere ganger fått utbytte av Kays helt spesielle kompetanse. Et av hans store prosjekter var å lage en VR-modell av Glommasvingen skole som viste elever og foresatte hvordan den nye skolen skulle bli lenge før den til slutt sto ferdig, men Kleverud har også gjennomført en kartlegging av friluftsområder i kommunen.

– Det var egentlig en morsom tilfeldighet at jeg begynte å jobbe i Sør-Odal kommune. En kollega i Oslo var i prosess med å finne en ny jobb, og da fant vi ut at det var en ledig stilling her. Jeg hadde møtt GIS-kolleger i Kongsvinger tidligere og kjente til regionens arbeid med GIS, og visste dermed at jeg også kunne få et viktig yrkesnettverk regionalt, forklarer Kleverud, og legger til at det er spennende og givende å kunne bidra med sin kompetanse i sin nye hjemregion.

– Man blir litt «kongen på haugen» innenfor fagfeltet når man hovedsakelig er alene med kompetansen på GIS, men jeg trives godt med det. I en mindre kommune som Sør-Odal får jeg også arbeide med de fleste områder, i motsetning til i større kommuner der man ofte blir spesialisert, sier han, som også setter stor pris på samarbeidet innenfor fagfeltet i regionen.

Flyttekriteriene ble oppfylt

I tillegg til å virkelig kunne påvirke og se synlige resultater av sitt arbeid i regionen, er det flere gode grunner til at Kay Henning Kleverud trives godt i Odalen.

– I Kongsvingerregionen har man alle fasilitetene man trenger. Vi fant tidlig en arena hvor vi skaffet oss et nettverk privat, vi synes naturen er veldig flott, og som jeger synes jeg Kongsvingerregionen er et svært attraktivt område. I tillegg danser datteren vår ved Victory Dance, der det også er et miljø.

– Hvis jeg skal se tilbake til utgangspunktet for modellen, vil jeg i aller høyeste grad si at punktene vi vektla ble oppfylt. Vi kommer ikke til å flytte tilbake til Oslo igjen, sier han.

Gap mellom ressurser og forventninger

Ny kompetanse inn i offentlig sektor, som Kay Henning Kleverud er et eksempel på, er et av mange satsingsområder for kommunene i Kongsvingerregionen. HR-leder i Sør-Odal kommune, Ambjørg Flaata, mener rekruttering av ny kompetanse, innovasjon og videreutvikling av eksisterende arbeidstakere er helt avgjørende for å lykkes i framtiden.

– I dag opplever alle kommuner at det er et gap mellom ressurser og forventninger fra omgivelsene. Dette gapet blir ikke mindre i framtiden, og derfor må vi jobbe annerledes for å fortsette å levere gode tjenester til innbyggerne, forklarer Flaata.

HR-lederen mener det er behov for innovasjon og nytenking, men også økt spesialistkompetanse og dyktige generalister i årene framover.

– Fremtidens arbeidsoppgaver kan se annerledes ut enn det vi tradisjonelt tenker, tror hun.

Legitimitet avhengig av kompetanse

Flaata ser også at det vil bli et strammere arbeidsmarked, og høy gjennomsnittsalder gjør at mange må erstattes på kort tid. I tillegg er kommunesektoren preget av et høyt sykefravær og mange unge som velger å flytte ut av kommunen.

– Sør-Odal kommune ønsker å framstå som en attraktiv arbeidsplass for kompetente og selvstendige medarbeidere gjennom bruk av oppdatert kunnskap og en kultur for nyskaping og læring. Vår legitimitet og gjennomføringsevne avhenger av kompetente medarbeidere.

– Derfor er det viktig for kommunen å både tiltrekke seg og beholde attraktiv arbeidskraft. Nye arbeidstakere med høy kompetanse er verdifulle tilskudd til kommunen som arbeidsplass, sier Ambjørg Flaata.

Kort om flyttemodellen

Trykk her for PDF

Paret hadde følgende kriterier som skulle oppfylles da de skulle flytte:

– Om lag 1 time + 15 min. med tog fra Oslo
– Fem kilometer buffer fra stasjonene i luftlinje
– 20 km buffer rundt Gardermoen
– Maskering over store tettsteder
– Alt innenfor de sorte sirklene og utenfor den gjennomsiktige «gråfargen» er potensielle beboelige områder (såkalt «habital zone»).
– Ut fra dette slo de øvrige kriteriene inn, som for eksempel budsjett og oppvekstvilkår.
– Mest for pengene på flyttetidspunktet fikk man i Skarnes-området.