Skip to content

Digital undervisning skaper kreative løsninger

Lærerne er en av yrkesgruppene som står på for å sikre at barna skal ha en så normal hverdag som mulig i en ellers unormal tid. Håkon Leer Sandstad er blant annet ansvarlig for svømmeundervisningen på 4. trinn ved Vennersberg skole. Han har måttet tenke utenfor boksen for å kunne undervise elevene.
Svømmeundervisningen er jo ganske annerledes, her har jeg valgt å by på meg selv og forhåpentligvis gjøre det til noe elevene synes er morsomt, sier Sandstad.

Navn: Håkon Leer Sandstad
Arbeidssted: Vennersberg skole
Stillingstittel: Fagleder SFO/Lærer. Dette skoleåret tar jeg etterutdanning i matematikk ved UIA, (nettbasert) så jeg fungerer ikke som leder for sfo, men er lærer på 4. trinn og student.

Start video

Spørsmål til deg som holder hjulene i gang

Hva slags kompetanse/utdanning kreves i din jobb?
Barnehagelærer / Lærerutdanning.

Hva er dine kjerneoppgaver?

Jeg er kontaktlærer for 18 elever på 4. trinn og arbeider sammen med de andre lærerne på trinnet for at 4. trinn skal fungere best mulig. Jeg har hovedansvaret for matematikk og svømmeundervisningen på trinnet.
Hvordan har jobbhverdagen din vært de siste ukene sammenlignet med normale tilstander. Gi en kort forklaring av hvordan ser en «normal» dag ser ut i disse korona-tider?
En normal arbeidsdag i disse «korona-tider»: Jeg har beholdt de samme rutinene som til vanlig, og står opp 06:50. Arbeidsplattformen ut mot elevene er Showbie og vi lærere samarbeider i Teams. Vi lærere deler erfaringer og prater sammen på morgenen og gjennom dagen. Skoledagen for elevene er som vanlig mellom 08:20 -13:20, og de jobber med MÅ-BØR-KAN oppgaver i Showbie gjennom dagen. Mellom 11:00 – 11:30 hver dag har vi klassediskusjon hvor elevene kan chatte sammen. Vi er tre lærere som sitter tilgjengelig for elevene gjennom skoledagen. Etter at skoledagen er slutt lages nye læringsopplegg og vi evaluerer, deler og samarbeider oss lærere i mellom. Svømmeundervisningen er jo ganske annerledes, her har jeg valgt å by på meg selv og forhåpentligvis gjøre det til noe elevene synes er morsomt.
Hvorfor er jobben din viktig og hvordan bidrar du/din bedrift til å holde samfunnet i gang?
Som lærer er jeg viktig for mange barn. Vennersberg skole er gode på digitale hjelpemidler og elevene har gode digitale ferdigheter. Vi er tett på elevene gjennom skoledagen, lærerne viser seg hver dag ved å legge ut god morgen og takk for i dag videoer til elevene. Vi er tilgjengelige for elever og foreldre hele dagen og gir tilbakemeldinger til elevene ganske umiddelbart i arbeidet sitt.
Har du noen faglige tips eller råd som folk bør følge i disse tider?
Holde på de daglige rutinene, døgnrytmen og fysisk aktivitet hver dag. Vask hendene, hold avstand og ta vare på hverandre.
Hva vil du si til andre som vurderer din yrkesretning?
Vi trenger mange gode lærere i fremtiden.
Hva er det beste med å jobbe/bo i Kongsvingerregionen?
Kongsvingerregionen har alt. Idrett og kulturtilbud, natur og friluftsliv og en god plassering i forhold til hovedstad og flyplass. Å jobbe kongsvingerskolen er fantastisk, gode kollegaer og herlige barn.
Start video

Les flere liknende saker i serien “Vi holder hjulene i gang” hvor målet er å synliggjøre spennende og relevante arbeidsplasser i Kongsvingerregionen som har en spesielt viktig oppgave i en krevende tid.