Skip to content

Hjelper unge ut i jobb og utdanning fra hjemmekontoret

Det er ingen hemmelighet at NAV-ansatte som fatter vedtak om dagpenger har ekstra mye å gjøre om dagen. Men visste du at NAV i tillegg har en viktig oppgave i å hjelpe de som ønsker det ut i jobb eller utdanning? Linn Lindmo Haug er ansatt på Kongsvinger-kontoret og jobber primært med å hjelpe unge mellom 18-30 år ut i studier og arbeidslivet. Hun har tatt seg tid til å svare på noen spørsmål i en hektisk hverdag hvor to av familiens medlemmer sitter på hjemmeskole og to på hjemmekontor.

Navn: Linn Lindmo Haug
Arbeidssted: NAV Kongsvinger
Stillingstittel: Veilder/Jobbspesialist

Start video

Spørsmål til deg som holder hjulene i gang

Hva slags kompetanse/utdanning kreves i din jobb?
For å jobbe i NAV kreves høyere utdanning på minimum bachelornivå og gjerne innen veiledning, pedagogikk, sosialt arbeid eller helse. NAV har mange ulike arbeidsoppgaver innenfor veiledning og saksbehandling, men vi jobber også svært mye med arbeidstrettet oppfølging. Faktisk så er en av kjerneoppgavene til NAV å hjelpe de som ønsker det ut i jobb eller utdanning! For å gjøre dette på en god måte er mange ansatte i NAV mye ute hos arbeidsgivere. I Kongsvinger har vi egne jobbspesialister som har som oppgave å kjenne arbeidsgiveres behov like godt som arbeidssøkerens behov. Derfor har noen ansatte i NAV også erfaring fra arbeidsgiversiden, og har selv vært bedriftsledere. Mange ansatte i NAV har dessuten tatt med seg erfaring fra andre yrker fordi de har jobbet lenge enten som lærere, pedagoger eller innenfor helsesektoren.

Hva er dine kjerneoppgaver?

Jeg jobber primært med å hjelpe ungdom, det vil si unge mellom 18-30 år ut i jobb eller utdanning. Dette betyr at jeg har mye kontakt, og samarbeid med arbeidsgivere og med utdanningsinstitusjonene, særlig på videregående nivå. Jeg har også samarbeidsmøter med helsesektoren for å best mulig kunne legge til rette for at ungdommen, som ønsker jobb eller utdanning, skal kunne oppleve mestring. Mange av de vi jobber med har opplevd lite mestring gjennom sine barne – og ungdomsskoleår og har kanskje mistet troen på at de kan bidra med kunnskapen sin.
Hvordan har jobbhverdagen din vært de siste ukene sammenlignet med normale tilstander. Gi en kort forklaring av hvordan ser en «normal» dag ser ut i disse korona-tider?
Jeg har utelukkende hatt hjemmekontor siden 12.mars og var derfor tidlig og hentet «storskjermen» min på kontoret. Vi har gode løsninger for hjemmekontor i NAV Kongsvinger, og mange var allerede trent på å jobbe utenfor kontoret. Jeg jobber fremdeles med å få ungdom ut i jobb, men jeg jobber også med å fatte vedtak om økonomisk sosialhjelp etter Lov om sosiale tjenester i NAV. Kontakten med ungdommen og arbeidsgiverne foregår over telefonen eller skriftlig via nav.no. Det viser seg at overraskende mye kan løses over flere telefonsamtaler! Forrige uke kom en ungdom ut i jobb med lønnstilskudd, et virkemiddel NAV har, kun med forhandlinger over telefonen. Det er artig.
Hvorfor er jobben din viktig og hvordan bidrar du/din bedrift til å holde samfunnet i gang?
En av NAV sine kjerneoppgaver er ustrakt kontakt med arbeidsgivere, noe som ikke er mindre viktig nå i koronatiden, enn før. Vi må vite hva bedriften trenger til enhver tid og vi må vite hvilke bransjer som trenger ansatte. Dessverre har mange blitt permitterte og de får hjelp av NAV til å sikre sin inntekt. De NAV ansatte som fatter vedtak om dagpenger har derfor ekstra mye å gjøre om dagen. I tillegg har vi i NAV en viktig oppgave i å trygge de som trenger vår hjelp på at den hjelpen skal de få. Jeg bruker mye av dagen min til å ringe opp de jeg følger opp, noen ganger bare for å høre hvordan de har det, men også for å fortelle at det er bransjer som nå trenger ansatte. Jeg har for eksempel en arbeidssøker som har et par års erfaring fra helsesektoren, men ikke har utdanning. Det er viktig å formidle at det er muligheter for jobb.
Har du noen faglige tips eller råd som folk bør følge i disse tider?
Her hjemme, hvor to sitter på hjemmeskole og to på hjemmekontor, var vi tydelige på en ting og det er at det skal være en time fysisk aktivitet midt på dagen. Vi bruker ordet FYSAK, som de gjør i skolen, og vi voksne bytter på slik at vi har ansvaret for denne timen annenhver dag. En annen viktig ting er å ta småpauser. Jeg oppdaget langt ute i uke en med hjemmekontor at jeg glemte å ta de småpausene, for eksempel å hente en kaffekopp, reise meg opp for å sludre litt med en kollega osv. Rutiner er også viktig. Hver dag bør se rimelig lik ut helt frem til middag.
Hva vil du si til andre som vurderer din yrkesretning?
Velger du NAV får du en svært variert hverdag. Du får jobbe tett på mennesker med utfordringer og du får mulighet til å hjelpe enkeltpersoner til å mestre hverdagen sin på en bedre måte. Du kommer tett på arbeidsgivere. Du får dessuten jobbe i et faglig sterkt miljø med kompetanse fra mange ulike felt.
Hva er det beste med å jobbe/bo i Kongsvingerregionen?
Det aller beste med å bo i Kongsvingerregionen er nærheten til naturen. Jeg setter pris på dette i hverdagen, men nå er jeg ekstra glad for at jeg ikke bor i en leilighet i Oslo! Jeg opplever at turstier er bedre merket enn de var for noen år siden. I Kongsvingerregionen er det også et yrende kulturliv som jeg setter stor pris på og det er et hav av fritidsaktiviteter for barn – og unge. I tillegg må jeg trekke frem Strandpromenaden og biblioteket som flotte steder.

Se filmen om familiens forberedelser til den daglige FYSAK-økten på Insta og facebook.

Start video

Les flere liknende saker i serien “Vi holder hjulene i gang” hvor målet er å synliggjøre spennende og relevante arbeidsplasser i Kongsvingerregionen som har en spesielt viktig oppgave i en krevende tid.