Skip to content

Arbeidsdagen på akuttmottaket har blitt mer krevende – ikke viktigere

Kim Olsen Sveen er sykepleier ved akuttmottaket på Ahus Kongsvinger. Han fremhever at det beste med å jobbe på Ahus Kongsvinger er at det er små forhold og at han føler seg som et viktig tannhjul i et stort maskineri. Les saken og få innblikk i hverdagen ved akuttmottaket i unntakstilstand.

Navn: Kim Olsen Sveen
Arbeidssted: Kongsvinger Sykehus, Akuttmottaket
Stillingstittel: Sykepleier

Spørsmål til deg som holder hjulene i gang

Hva slags kompetanse/utdanning kreves i din jobb?
Man må være sykepleier eller spesialsykepleier. Vi har noen studentstillinger og noen stillinger for paramedic/ambulansearbeidere.

Hva er dine kjerneoppgaver?

Mine kjerneoppgaver er å ta imot, triagere og behandle pasienter. Triagering er rett og slett å vurdere pasienter klinisk og skjematisk for å fastsette en tid på hvor for de trenger tilsyn av lege. Behandlings delen kan være veldig varierende, vi har veldig varierte pasientgrupper og må tilpasse oss etter dette. Det å utøve sykepleie er alltid en del av jobben og det er alltid utgangspunktet i pasientmøter.
Hvordan har jobbhverdagen din vært de siste ukene sammenlignet med normale tilstander. Gi en kort forklaring av hvordan ser en «normal» dag ser ut i disse korona-tider?
Dagene og arbeidet er veldig mye av det samme som før Covid-19. Det som gjør det mer krevende og den største forandringen er at man alltid må ta høyde for at alle de pasientene vi får kan ha Covid-19 i tillegg til diagnosen de er meldt med. Alle som er mistenkt smittet eller påvist smittet krever mye mer jobb enn andre pasienter. Dette krever påkledning av smittetøy som er krevende, det krever mer planlegging av arbeidet og det krever at man er veldig påskrudd. Om man gjør en liten feil med påkledning kan man bli smittet selv, men kanskje det som verre er kan man dra med seg dette rundt på sykehuset eller hjem. Derfor er det veldig mye fokus på dette med på og av-kledning av smittetøy.
Hvorfor er jobben din viktig og hvordan bidrar du/din bedrift til å holde samfunnet i gang?
Generelt er vel jobben viktig for å holde samfunnet i gang og jeg vil ikke si at det er mer viktig nå enn tidligere. Vi får mer oppmerksomhet nå, men sannheten er at arbeidshverdagen bare er mer krevende, men ikke mer viktig enn tidligere. Vi ønsker å være der for pasientene, men det er utfordrende å legge alt til rette i disse tider. Så langt synes jeg vi gjør en meget god jobb.
Har du noen faglige tips eller råd som folk bør følge i disse tider?
Følg rådene fra FHI og om du ønsker å tilegne deg kunnskap, vær kildekritisk. Et av mine viktigste tips er, hold avstand og vask hendene. Men det viktigste tipset er kanskje dette, vær ærlig om du må inn på sykehus, du får IKKE mindre hjelp om du har symptomer på Covid-19. Så når vi spør deg om dette på vei inn til sykehus, vær ærlig, ikke prøv å skjul symptomene. Det kan i så fall ha katastrofale følger.
Hva vil du si til andre som vurderer din yrkesretning?
Ønsker du en uforutsigbar hverdag, jobbe med mennesker og en jobb hvor man kan utvikle seg i det uendelige, BLI SYKEPLEIER!
Hva er det beste med å jobbe/bo i Kongsvingerregionen?
Det beste med å jobbe på Kongsvinger sykehus er at det er små forhold, man føler at man er et viktig tannhjul i et maskineri. Det positive med å jobbe på et lokalsykehus er nettopp dette, at man får mye av forskjellige ting og det blir aldri kjedelig.

Les flere liknende saker i serien “Vi holder hjulene i gang” hvor målet er å synliggjøre spennende og relevante arbeidsplasser i Kongsvingerregionen som har en spesielt viktig oppgave i en krevende tid.