Skip to content

Frivillighet i skuddet

Ei helg i året tredobles innbyggertallet i Grue kommune. Årsaken er Kongsvingerregionens største idrettsarrangement, Grueturneringen, som realiseres takket være 800 stolte ildsjeler.

294 lag, 2.994 unge fotballsparkere og 10.000 tilreisende. Det er de harde fakta fra den 39. utgaven av en turnering som holder til i en kommune med i overkant av 4.600 innbyggere.

– Vi begynte med åtte inviterte lag, og har med en konstant ambisjon om å ekspandere vokst oss til det vi er i dag. Det er med stor stolthet jeg ser tilbake på det vi har skapt, sier Roy Bråthen, som har vært turneringsleder hvert eneste år siden turneringen først ble sparket i gang i 1981.

Dugnad en del av kulturen

Oppskriften på suksessen er ildsjelene; menneskene som stiller opp for hjembygda si for å skape en unik opplevelse for unge fotballspillere fra Røros i nord, Halden i sør og Sverige i øst.

– Vi må fylle roller som nattevakter, parkeringsvakter, banesjefer, dommere, servitører, selgere i kiosken, overnattingspersonell, diskotekvakter. År etter år stiller 800 gruesokninger opp for å bidra – både privatpersoner, lag og foreninger, og kommunen, sier pensjonisten Bråthen.

Frivilligheten står svært sterkt i Kongsvingerregionen, noe som for eksempel ble ettertrykkelig bevist under storflommen i 1995. Roy Bråthen mener dugnadsånden rett og slett er en del av kulturen i vårt distrikt.

– Det er utrolig viktig å ta dette ansvaret som innbyggere. Man får ikke alt gratis her i livet. Frivillighet gir tilbake til dem som stiller opp – både i form av et sosialt nettverk, og lærdom ved å gjøre ting man ikke har gjort før. Det er kun med samhold og fellesskap at vi klarer å utvikle bygda eller foreningen vår, beskriver turneringslederen, og kommer samtidig med et lite hjertesukk.

– Dessverre er det min generasjon som fremdeles er drivkraften, og vi ser at det er vanskelig å engasjere de yngre generasjonene. Det vi fikk til under flommen hadde vi ikke klart i dag. Mange er opptatt med å sitte på sine egne tuer og klager på at ting koster mer enn det gjorde før. Ja, det gjør jo det. Årsaken er at bortfall av dugnad blant annet medfører økt behov for inntekter for lag og foreninger, og dette er vi nødt til å gjøre noe med, sier Bråthen.

Frivillige er navet i kommunene

Ordfører Wenche Huser Sund mener Grueturneringen er veldig viktig for Grue kommune, og identifiserer i likhet med turneringslederen de stolte ildsjelene som nøkkelen til fotballsuksessen.

– Det er alltid ildsjelene som driver lokalmiljøene og grendene. Uten frivilligheten stopper Grue og andre kommuner opp, sier Sund, og legger til at Grue alltid har hatt en sterk dugnadsånd.

– Vi er gode på frivillighet fordi vi ønsker å bidra til et godt samfunn, fordi det er hyggelig, fordi du er en del av et viktig fellesskap, og fordi vi liker å hjelpe til og være synlige. Og dette gjør vi for distriktet vårt, sier ordføreren.

Wenche Huser Sund, som hvert år stiller opp som kioskvakt under Grueturneringen, gir også stor honnør til «general» Roy Bråthen og hans «fantastiske team med arbeidsjern rundt seg».

Er blitt en identitetsmarkør

Grueturneringen er bare ett av mange gode eksempler på solskinnshistorier fra idretten i Kongsvingerregionen. Kongsvinger Toppfotball kjemper om opprykk til eliteserien, Glåmdal Sykkelklubb har fostret en rekke talenter, Victory Dance har både verdens- og europamestere i sine rekker, og NTG Kongsvinger tilbyr utdanning innenfor store idretter i regionen som fotball, håndball, sykling, skyting og dans.

Turneringsleder Roy Bråthen mener det er mye som skjer i regionen som verken når ut til eksisterende innbyggere eller potensielle innflyttere.

– Det er mye å være stolt av, men budskapet når ikke ut. Jeg synes for eksempel at mediene i regionen har en jobb å gjøre med å synliggjøre det som skjer, fordi det skjer noe hver eneste helg i alle grender, sier Bråthen, som likevel må innrømme at Grueturneringen er blitt en identitetsmarkør for kommunen.

– Før måtte jeg forklare at turneringen avholdes tre mil fra Kongsvinger. Nå kan jeg si at turneringen ligger på Kirkenær i Grue, humrer han.

Det var fire treerbaner under årets turnering.
Planlegger jubileumsturneringen

Neste år arrangeres Grueturneringen – som for øvrig er Norges nest største fotballturnering for barn og unge – for 40. gang. Planleggingen av jubileumsturneringen har allerede pågått i et halvt år.

– Vi har noen planer, så får vi se hva vi klarer å få til, sier Bråthen hemmelighetsfullt, og benytter anledningen til å rette en stor takk til alle 30 som er med i hovedkomiteen for Grueturneringen.

– Kontinuitet er viktig. De fleste medlemmene har vært med i mange år og kjenner sine arbeidsoppgaver, derfor trenger vi kun fire møter i året for å gjennomføre et slikt arrangement. En stor del av æren for suksessen må tilfalle hovedkomiteen, sier turneringslederen.

Bråthen tror ikke arrangementet kan vokse seg så veldig mye større, men ser at det eksisterer behov som i dag ikke blir dekket som kan gi store, positive ringvirkninger for næringslivet i regionen neste år.

– Vi trenger hjelp til innkvarteringen! Vi leier et område med plass til 600 campingvogner og telt, i tillegg til å fylle opp skoler og andre overnattingssteder i nærheten, men dette er en mulighet for overnattingssteder av alle typer i hele regionen, sier han, og legger til:

– Det er bare å ta kontakt. Vi er positive til alle som ønsker å støtte opp om et arrangement som utelukkende handler om å glede barn og skape lokal stolthet.

Det var mye fotballglede blant både spillere og tilskuere!