Skip to content

Krafttak for en bærekraftig utvikling

Bærekraft er fyndordet «alle» snakker om. Salsus er bedriften som virkelig vil levere på det.

Bedrift: Salsus

– Teoretisk kan vi gjenvinne 100 prosent av råvarene våre. Det krever enorme investeringer, men vi har en plan for hvordan vi skal få det til – og vi er nødt til å få det til, sier daglig leder i Salsus på Kongsvinger, Bela Szabo, og forklarer:

– Vi har en forretningsplan som viser hvordan vi kan bruke alt som kommer inn. Vi er i gang med et prosjekt vedrørende hvordan vi kan utnytte restproduktet; vi kan brenne bein fra kraftproduksjonen og skape vår egen energi, vi kan få mineraler fra produktene, og fra asken kan vi tenke økologisk gjødsel. Vi kan skape ytterligere verdiskaping av det som kommer fra vår produksjon, og dette er noe vi kommer til å se mer av i årene framover, sier han.

Verdens beste vann i Kongsvingerregionen?

Det er under to år siden Salsus etablerte sine produksjonslinjer av kraft, saus og buljong på industriområdet SIVA i Kongsvinger, men allerede er det mange som har fått øynene opp for det innovative og miljøbevisste «kraftsenteret» i regionen.

– Her finnes det ingen hemmeligheter, bare hard og kvalitetsrettet jobbing. Det som gjør Salsus unik er selve produksjonsprosessen fra A til Å for å koble alt sammen, samt fokuset vårt på totalutnyttelsen av råvarene, sier Bela Szabo, og røper at det er stor internasjonal interesse for produksjonen.

Salsus tillegger også vannet i Kongsvingerregionen en del av æren for den gode smaken og den rene kraften, og har funnet en økonomisk gunstig nisje i å velge annenrangs produkter som smaker like godt som det du finner i en dagligvareforretning.

– I denne sammenhengen er det også relevant å få fram at vi hovedsakelig bruker norske grønnsaker som er sesongbaserte i all vår produksjon. Klimaet her sørger for god kvalitet på råvarene, og derfor foretrekker vi alltid kortreiste grønnsaker og urter fra Østlandet, legger han til.

Nytt studie i bærekraftsøkonomi

Bærekraft er de siste årene satt på dagsorden av både det offentlige, næringslivet og utdanningsinstitusjoner. Senest i høst lanserte Høgskolesenteret i Kongsvinger offisielt at deres nyeste studium er bærekraftsøkonomi, som ble utviklet som et resultat av et samarbeid med næringslivet der det ble avdekket hvilken kompetanse som manglet i regionen.

– Industriklyngen 7sterke har vært en pådriver og sterk bidragsyter til studiet, som jeg mener er helt perfekt for den rollen vår region tar. Mye av pensum er sterkt relatert til dagens behov for næringslivet, og avgangselevene vil bli svært attraktive i arbeidsmarkedet, sier Erik Platek, styreleder i 7sterke og administrerende direktør i Schütz Nordic.

7sterke etablerer nå klyngeprosjektet GreenHeart Industry, som gjennom utvikling av innovative og bærekraftige løsninger skal ta en nasjonal posisjon innen grønn industriutvikling.

– Vi ønsker å bidra til at Kongsvingerregionen blir landets første klimapositive industriregion, som også er økonomisk bærekraftig. Salsus er et prakteksempel på en bedrift som er viktig for denne satsingen gjennom deres arbeid med sirkulærøkonomi, sier Platek, og understreker at han mener regionen tar rollen som «Norges grønne hjerte».

– Vi er allerede ledende med ett av Norges første nettverk innenfor bærekraft, og jobber mye med kompetanseutvikling og generell forståelse av hva bærekraft kan bety for den enkelte bedrift. Jeg mener vi er godt i gang, og det er mange som arbeider tett og godt sammen for å lykkes, legger 7sterke-lederen til.

Tidkrevende etablering

Det tok fem år fra Salsus, kommune og virkemiddelapparat fant hverandre til etableringen i Kongsvinger fant sted. Arbeidet med å gå fra å være en mindre importbedrift til en stor produksjonsbedrift med cirka 20 ansatte var krevende på flere måter.

– Det var helt nødvendig å få på plass økonomien, og det var viktig med gode kontakter og nettverk i dette arbeidet. Totalt har vi investert om lag 200 millioner kroner i bygg, tilpasninger og maskiner, men samtidig ser vi for oss en dobling av omsetningen til neste år, forklarer Szabo.

Klosser Innovasjon og Kongsvinger kommune viste stor interesse for å få Salsus til regionen, noe Szabo setter pris på.

– Både hjelpen i flytteprossen og mottakelsen har vært veldig god, sier Bela Szabo.

SIVA, Innovasjon Norge og DnB var andre aktører som også bidro til å få Salsus til Kongsvinger.

Trenger mer kompetanse

I en bedrift av denne størrelsen, med så stor grad av automatisert produksjon, er kompetanse et viktig stikkord. Szabo mener det at han fikk med seg gründeren av den første fabrikken av denne typen, som faktisk er der inspirasjonen til Salsus-satsingen kommer fra, samt ansatte fra en nedlagt BAMA-fabrikk, har vært avgjørende for den gode starten på bedriftseventyret.

– Tilgangen på riktig kompetanse er litt mer begrenset her, og med årene og ventet ekspansjon vil det bli behov for ansatte med erfaring fra matproduksjon, god arbeidsmoral og kjennskap til morgendagens utfordringer, forklarer daglig leder.

100.000 liter hollandaise til England

I dag eksporterer Salsus til ni land, og selger blant annet 100.000 liter hollandaisesaus til England. I framtiden ser også daglig leder at halalmarkedet kan gi bedriften bedre fotfeste i Asia.

– Vi har stor markedsverdi utenlands, og vil fortsette å bygge videre på det.

– Alt i alt ser framtiden til Salsus veldig positiv ut. Vi trives her, og ser fram til å vokse videre på samme sted, sier Szabo.