Skaper lokale muligheter for unge voksne

Skaper lokale muligheter for unge voksne

Sykepleierstudentene Maria Johnsen og Emma Wilhelmsen Eikbråten nyter godt av at Odal Sparebank ønsker å løfte Kongsvinger som studentby. Studentforeningen får økonomisk støtte, og studentene økonomisk rådgivning og sparring.

Studentforeningen får hjelp til gjennomføringen av fadderuka og det praktiske rundt bankforhold. I tillegg har Odal Sparebank også bidratt med økonomisk støtte for å skape en sosial møteplass i kjelleren i skolebygget.

– Vi som studenter ser store fordeler av å studere på et litt mindre sted. Den nye sosiale møteplassen «bomben» er et sted man kan være samlet som studentgruppe. Slikt sett knytter vi studentene bånd, blir bedre kjent, øker trivselen og får et godt forhold til regionen, sier Emma Wilhelmsen Eikbråten (21).

Bedrift: Odal Sparebank
Kontorer: Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Romerike 

Antall ansatte: 44

Nettside: odal-sparebank.no
Instagram
Facebook
LinkedIn

Odal-Sparebank-jentene
Studentsamarbeid: Odal Sparebank støtter studentforeningen i Kongsvinger for å skape sosiale møteplasser, og bidrar med økonomisk rådgivning til studentene. Fra venstre: Rådgiver Camilla Henricsson, student Maria Johnsen, student Emma Wilhelmsen Eikbråten og avdelingsbanksjef Maj-Britt Biller.
Kongsvingerregionen skal gro

Avdelingsbanksjef på Kongsvingerkontoret i Odal Sparebank, Maj-Britt Biller, er glad for at banken kan få være med på å få regionen til å gro gjennom å satse på de unge.

– På sikt får regionen tilgang på god kompetanse fra høgskolen. Og det blir også mange rådgivningssamtaler for oss med studentene, forteller hun.

I dag er det flere studenter som kjøper sin første bolig allerede mens de studerer. Da er det godt å kunne møte mennesker i banken som gir gode råd over bordet, ikke bare å få behandlet en lånesøknad på et nettsted. Sykepleiestudenten Maria Johnsen er ferdig utdannet til sommeren, og jobber nå turnus i 80 prosent. Hun har allerede kjøpt bolig.

– Odal Sparebank har mennesker med lokalkunnskap om boligmarkedet her. De har sett meg som menneske og gitt meg råd underveis. Det er klart at dette betyr mye for oss som er i etableringsfasen, sier hun.

Høsten 2020 flyttet Odal Sparebank avdeling Kongsvinger inn i nye lokaler. Banken vokser og det er behov for mer plass. Kongsvingerregionen ser et sterkt behov for økt kompetanse innen helsesektoren, og sykepleierstudenter er viktige på mange måter. Det jobbes også med en studieretning på Fagskolen innen rehabilitering.

Gaver og samarbeidsavtaler
Odal Sparebank har samarbeidsavtaler med flere lag og foreninger i våre markedsområder. Vi er opptatt av at barn og unge skal vokse opp i trygge, gode lokalsamfunn med gode tilbud på fritiden.

– Vi er stolte av det gode samarbeidet vi har med lokale lag her i regionen. Jeg vil spesielt trekke fram reklamefilmen som lagene deltok i i fjor høst, i forbindelse med vår flytting til nye lokaler i Storgata. De gjorde en skikkelig innsats og vi er så stolte av resultatet, sier Maj-Britt.

I tillegg til samarbeidsavtaler, har vi en årlig gavetildeling der vi oppfordrer lokale lag og foreninger til å søke om midler til gode prosjekter. Vi prioriterer prosjekter av varig verdi og tiltak rettet mot barn og unge. Med 8,5 milliarder i forvaltningskapital og en del av Eika-alliansen har Odal Sparebank både finansielle muskler og styrke nok til å være en nær og solid bank for kundene.
Lokal forankring

Som ansatt i en lokalbank har de ansatte fordelen av å kjenne sitt lokalsamfunn – og sine kunder. Målet er å være kundens støttespiller for små og store økonomiske valg – gjennom hele livet. Rådgiverne har nærhet og lokalkunnskap som kan være gull verdt når kundene behøver sparring for å realisere planer og mål.

– Vi er her lokalt, og kundene eier banken. Derfor kjenner vi kundene våre godt og kan gi dem gode råd. Også de som ikke er helt A4-kunder, sier Biller.

Som sparebank er det naturlig at hovedmålgruppen er personmarkedet. Men Odal Sparebank er også den største bedriftsbanken i regionen, og ca en fjerdedel av bankens kunder er bedriftskunder.

– Hos oss er det viktig at alle er med, og at alle blir sett. Dette jobber vi hele tiden for å vise kundene våre i praksis, forteller hun.

Tar man en titt på bankens Facebook-side, ser man raskt masse hyggelige kommentarer og takknemlighet fra foreninger som har fått hjelp og gaver fra sin lokalbank. KIL turn og Victory Dance er to gode eksempler på samarbeidspartnere i Kongsvinger.

 

Økonomiske råd siden 1877

Med hele 143 år på baken i bankhåndverket, har Odal Sparebank bidratt til utvikling og forming av lokalsamfunnet gjennom generasjoner. Nye generasjoner rådgivere og kunder kommer, men ideologien og den lokale tryggheten og forankringen består. Bankbransjen og teknologien har gjort mange banktjenester selvbetjente, men Odal Sparebank møter daglig kunder som trenger rådgivning ansikt til ansikt.

– Det morsomme er at unge bevisste kunder også ønsker å møte oss fysisk for å drøfte økonomien og lånet. Så myten om at det bare er eldre kunder som ønsker rådgivning ansikt til ansikt, stemmer ikke, sier Maj-Britt.

Odal Sparebank ønsker fortsatt å være hjertet i lokalsamfunnet. Og rådgiverne kan mye mer enn bankhåndverket. Forsikringer og pensjonsråd er like viktig som bankens tradisjonelle tjenester som betalinger, lån og sparing.

På bedriftssiden speiler Odal Sparebank den lokale næringsstrukturen, med små og mellomstore bedrifter. Det er mye familiebedrifter, landbruk og bygg/anlegg på kundelisten. Men uansett om det er bedriftsledere eller privatpersoner, vil bankens ansatte være en langsiktig samarbeidspartner for sine kunder i lokalsamfunnet.

Fordeler ved å studere på et mindre sted:

(fra studentene)
– Du blir sett som student, og husket med fornavn.
– Du får god oppfølging, og lærere har tid til å hjelpe deg og evt. reflektere.
– Nå i koronakrisen kan man møtes på skolen. Det er store rom og færre elever, så man klarer man å opprettholde smittevernhensyn og tiltak.
– Det blir et trygt og godt miljø.
– Alle er støttende og ønsker å styrke hverandre. 

Stolt av bankens lokale bidrag: Odal sparebank er den største bedriftsbanken i vår region og er opptatt av tilstedeværelse i lokalmarkedet. Markedssjef i Odal Sparebank, Mette Skogstad, har jobbet i banken i over 35 år. Hun forteller at hun er stolt av bidragene banken har gitt lokal gjennom årenes løp.
Tekst og foto: Svein A. Halvorsen

Les flere liknende saker i serien #kongsstories

Fra traust tallknuser til kunnskapsmagnet

SSB Kongsvinger

Fra traust tallknuser til kunnskapsmagnet

De 300 ansatte i Kongsvinger med høyt faglig nivå gir delingskulturen hovedæren for at Statistisk sentralbyrå (SSB) er en attraktiv arbeidsplass. Veldig få slutter, og det er store muligheter for jobbkandidater som søker utfordringer.

Vi møter tre ansatte som brenner for jobben og arbeidsplassen sin. De ønsker nye kolleger velkommen og leter etter nye ressurser innen flere ulike fagfelt fremover. SSB er en kunnskapsorganisasjon med sterkt fagmiljø og engasjerte mennesker. De ansatte leverer forskning, statistikkproduksjon og analyser. SSB skal være til nytte for det offentlige Norge, arbeidslivet, media og allmenheten. Samfunnsoppdraget og samfunnsengasjementet er vesentlig.

Bedrift:  Statistisk sentralbyrå, Kongsvinger
Antall ansatte i Kongsvinger: ca. 300

Nettside: ssb.no
Instagram: ssbstatistikk
Facebook: @statistisksentralbyra
LinkedIn: Statistisk sentralbyrå

SSB Kongsvinger
De ansatte i SSB har høy kunnskap og deler den. Runa Sørlie Rekstad og Erik Øvrum.
Høy tillit

SSB har totalt 830 ansatte, hvorav omtrent 300 i Kongsvinger. Men HR-seksjonen jobber jevnt med rekruttering og profilering av SSB som arbeidsplass.

– Vi har vel rundt 70 rekrutteringsprosesser årlig. Det er god søkning på stillingene jevnt over, sier seniorrådgiver Runa Sørlie Rekstad.

Selv har Runa jobbet i SSB i fire år. Etter å ha flyttet fra Oslo til Kongsvinger i 2012 var det begrenset hvor lenge hun ønsket å pendle tilbake til jobb i Oslo. Da var SSB en attraktiv arbeidsplass å søke seg til. Den høye svarvilligheten i befolkningen, med hele 86 prosent på undersøkelsene, kan være en bekreftelse på hvordan folk ser på SSB som en seriøs og viktig aktør i samfunnet.

Dataene som samles til undersøkelser og analyser er selve grunnfjellet og det aller helligste hos SSB. Mange viktige analyser gir grunnlag for store og samfunnskritiske beslutninger som tas i Norge. Dette trigger mange som søker seg til nye jobber. Selve samfunnsoppdraget er for mange minst like viktig som høy lønn. SSB er en sentral og veldig viktig kompetansearbeidsplass i Kongsvinger.

Viktig samfunnsoppdrag

– Vi gir våre nyansatte muligheter og videreutvikling, og de blir raskt «kastet ut på dypt vann», forteller HR-rådgiveren og understreker at de byr på interessante arbeidsoppgaver operativt raskt etter nyansettelse.

Selv har hun en mastergrad i psykologi, og det er et høyt utdanningsnivå blant kollegene. Mastergrad er i utgangspunktet et krav til stillinger i SSB. Økonomi, dataanalyse, samfunnsvitenskap, realfag, kommunikasjon og ikke minst IT er utdanningsretninger man ofte etterspør. Seksjonsleder Erik Øvrum i IT-avdelingen er stolt av det gode grepet organisasjonen nå har innen IT.

– Alle bedrifter søker etter den samme kompetansen innen IT for tiden. Hos oss søker vi etter folk som er like mye på jakt etter samfunnsoppdraget som høy lønn. Det er flere IT-faglige områder hvor vi ligger veldig langt fremme, smiler Erik Øvrum.

SSB registrerer at de unge supertalentene som tidligere gikk til store konsulentselskaper nå er mer opptatt av samfunnet og nytten av arbeidet de gjør i den store sammenhengen.

Mye for pengene

Mange arbeidssøkere som vurderer SSB ser også at levekostnadene er lavere i Kongsvinger enn i større byer. Boligprisene er for eksempel vesentlig lavere i Kongsvinger enn i Oslo. Det er det stadig flere som oppdager. Noen er opptatt av å få inn SSB som et viktig punkt på CV-en sin, mens de aller fleste leter etter en interessant og varig arbeidsplass hvor man kan bruke sin utdannelse og videreutvikle seg for fremtiden.


Store endringer og god posisjon

Arvid Lysø har en 18 år lang karriere bak seg i SSB på Kongsvinger. Nå jobber han som direktør for metodeutvikling og datafangst. Og er veldig entusiastisk og engasjert rundt rekruttering og utvikling av ansatte.

– Jeg husker jeg fikk jobb i Oslo for 18 år siden, og at alt var ordnet og lå til rette for jobb i hovedstaden. Men så satset jeg på SSB her på Kongsvinger, noe jeg slett ikke angrer på. Her har vi et godt arbeidsmiljø og kolleger med høy kompetanse som virkelig brenner for jobben, sier Arvid Lysø.

Han mener at arbeidsplassen har kommet i en veldig god posisjon på arbeidsmarkedet. Spesielt med tanke på hvor langt SSB har kommet innen digitalisering og de store endringene de står overfor. Men også med tanke på at Kongsvinger-regionen har veldig mye å by på etter hvert.

Arvid Lysø, SSB
Arvid Lysø, avdelingsdirektør metodeutvikling og datainnsamling, SSB
Fakta om Statistisk sentralbyrå (SSB)
  • SSB har ansvar for innsamling, bearbeiding og formidling av statistikk om det norske samfunnet. SSB har også ansvaret for å samordne utvikling, utarbeiding og formidling av all norsk offisiell statistikk.
  • SSBs mer enn 300 statistikker teller og måler blant annet befolkningsutvikling, nasjonalregnskap, konsumprisindeks, boligpriser, utvikling på arbeidsmarkedet, klimautslipp, næringsliv og navnetrender.
  • SSB sørger for at innbyggerne i Norge kan debattere, planlegge og ta beslutninger på grunnlag av pålitelig statistisk informasjon.
  • SSB er en kompetansevirksomhet med omtrent 300 medarbeidere i Kongsvinger, av rundt 830 ansatte totalt.
Play Video
Tekst og foto: Svein A. Halvorsen

Les flere liknende saker i serien #kongsstories

Setter lyset på flere fagarbeidere

Et unikt samarbeid med Sentrum videregående skole skal skape vekst, effektivisering og bedre tilgang på relevant arbeidskraft. 50-åringen Glamox Luxo ruster seg for framtiden med tydelige kompetansegrep og bedriftens aller største utviklingsprosjekt.

-Industribedriftene i Kongsvingerregionen mener tilgangen på fagarbeidere er begrenset – spesielt innenfor automasjon, og dette ønsker vi å bidra til å gjøre noe med. Derfor har vi startet opp et nytt prosjekt med Sentrum videregående skole om utviklingen av en robot som skal produsere armen til lampeserien Trace, sier fabrikksjef ved Glamox Luxo, Jan Hultman.

Bedrift:  Glamox Luxo
Sted: Kirkenær
Ansatte: 60

Kontakt
Telefon: 62 94 92 00
E-post: kirkenaer@glamoxluxo.com

Prosjektet hadde en planlagt varighet på ett år, men grunnet korona og restriksjoner knyttet til pandemien, er det forlenget til to år. Prosjektet fortsetter imidlertid å gi positive ringvirkninger for begge parter i utviklingssamarbeidet til tross for korona.

– Elevene får relevant kompetanse og et skarpt case å jobbe med, mens effektivisering og framtidig tilgang til arbeidskraft kan være effektene for vår del. Det vil de neste årene bli veldig viktig å ha ansatte som kan jobbe med moderne teknikk og produksjon, samt forbedringsprosesser, sier Hultman.

Vil produsere 25 prosent mer om fem år

Glamox Luxo startet opp 9. november 1970, og har nå vært en hjørnesteinsbedrift på Kirkenær i 50 år. På det meste hadde bedriften 120 ansatte, men i dag har virksomheten om lag 60 tilsatte. Likevel produserer Glamox like mye som under bemanningstoppen.

I løpet av 2020 har konsernet besluttet å legge ned sin fabrikk i Målilla i Sverige, og produksjonen blir hovedsakelig flyttet til Estland. Fem produktfamilier, med en samlet årsomsetning på cirka 50 millioner kroner, blir imidlertid flyttet til Kirkenær. Krav om lønnsomhet og tøff konkurranse i et internasjonalt marked har utfordret Glamox Luxo på optimalisering av produksjonen, noe som bidro til at produksjonen ble flyttet til Kirkenær.

Robotisering, for eksempel, er rasjonalisering. Men dette frigjør kapasitet til å fokusere på riktig kompetanse i et framtidig perspektiv.

– Vi må være tydelige på at vi ikke kan fortsette å kjøre de samme prosessene for alltid, da løper de andre bedriftene fra oss. Vi kan blant annet ikke konkurrere på lønn med kinesiske virksomheter, som ligger på én femtedel av våre utgifter. Gjør vi det ikke bra nok, kan vi bli lagt ned, forklarer fabrikksjefen. Om fem år produserer vi kanskje 25 prosent mer med samme antall personer, legger han til.

Effektivisering i alle ledd

Grue-bedriften, som er den eneste i Glamox Luxo-familien som lager armbaserte produkter, har arbeidet med bedre og smartere løsninger i mange år. Blant annet har flere roboter allerede funnet veien til produksjonslokalene, det etterstrebes at flere prosesser kan kjøres samtidig og mer sammenhengende, og det forhandles om innkjøpspriser, i tillegg til at det fabrikksjefen kaller for «hverdagsrasjonalisering» har fått en betydelig rolle.

– Vi får inn cirka 250 forbedringsforslag fra egne ansatte hvert år. Det medfører ikke alltid de store tiltakene, men dersom man finner en løsning som gjør prosessen fem sekunder kortere vil dette gi effekt på lang sikt, forklarer Hultman. Kvalitet er også viktig, og vi har en positiv oppadgående spiral hva gjelder produksjonsfeil som tar tid å rette. Reklamasjonskostnaden er dessuten på kun fem promille, og den skal ikke bli høyere, legger han til. 

I løpet av de neste fem årene vil det skje store endringer i bemanningen. Om lag 15 ansatte er 62 år eller eldre, og må skiftes ut. I tillegg kommer nye produkter fra Sverige som utløser behov for flere ansatte. Fabrikksjefen er tydelig på at ny og relevant kompetanse vil være nøkkelord i rekrutteringsprosessen.

– Vi ønsker å effektivisere, men vi skal også skape attraktive arbeidsplasser. Når vi skal erstatte lojale og dyktige ansatte som går av med pensjon, må vi se på framtidens behov. Vi vil også fokusere på personer som vil utvikle seg og som vil bidra til den videre utviklingen av bedriften, sier Hultman.

Bærekraft på dagsorden

Glamox Luxo tenker også «framtid» på andre måter. Blant annet er det jobbet aktivt med FNs bærekraftsmål. De sju punktene Kirkenær-bedriften mener virksomheten reelt kan påvirke, er hengt opp på veggen i kantina.

– Bærekraft, miljø, klima og ESG (Environmental, Social og Governance) er viktige fokusområder hos oss, som også følges opp av våre eiere i Triton. Vi ønsker å være blant de fremste i regionen på disse feltene, sier han.

Framtidsperspektivet ivaretas blant annet også i form av den årlige industridagen, der skoleelever får komme innom bedriftene for å lære mer, samt i inkluderingen av atføringsbedriften Grue Service inn i produksjonslokalene på Kirkenær.

– Her har vi 3-4 ansatte som bidrar inn i produksjonen og de ferdige produktene. Dette er en fin virksomhet med fine folk som vi er stolte av å ha hos oss, sier Hultman.

Tidenes største utviklingsprosjekt

Glamox Luxo på Kirkenær arbeider for tiden med bedriftens aller største utviklingsprosjekt historisk sett.

– Skrivebordslamper har vært det tøffeste markedet de siste årene, og derfor har vi valgt å ta noen store grep i jakten på nye kunder. I 2020 har vi kommet med en ny serie lamper, med totalt 21 modeller, som skiller seg ut i markedet med sitt design, ulike bruksområder, moderne teknikk og flere fargealternativer. Alt produseres her på Kirkenær, og vi har stor tro på disse produktene, forklarer Hultman.

Med andre ord; framtiden ser utvilsomt lys ut for lampeprodusenten på Kirkenær.

Tekst og foto: John Kristian Stand

Les flere liknende saker i serien #kongsstories

Ny generasjon bank med ny generasjon ansatte​

Ny generasjon bank med ny generasjon ansatte

Grue Sparebank står foran et stort generasjonsskifte de nærmeste årene. Samtidig blir gjennomsnittskunden yngre og bruker stadig flere av bankens produkter og tjenester. Banken får tak i kompetente unge ansatte.

Det handler om å kjenne lokalmarkedet og folkene som bor og jobber i regionen. I Grue Sparebank jobber de ansatte bevisst for å hjelpe kundene sine med en god plan for økonomien. Helheten er viktig, og den består blant annet av lån, forsikring, sparing og pensjon.

– De som bruker oss på flest produkter er våre mest fornøyde kunder, og det er rådgiverne som utgjør forskjellen mellom de ulike bankene kundene kan velge mellom, forteller markedssjef Erik Brinch Lund.

Bedrift:  Grue Sparebank
Sted: Kirkenær, Flisa og Elverum 
Ansatte: 28

Digitale medier
Nettside: gruesparebank.no
Facebook: @GrueSparebank
Instagram: gruesparebank
LinkedIn: Grue Sparebank